विश्वासको विशाल बन्नुहोस्

615 विश्वास को एक विशाल हुनके तपाईं विश्वास भएको व्यक्ति हुन चाहनुहुन्छ? के तपाईंलाई विश्वास छ कि पहाडहरू सार्न सकिन्छ? के तपाईं मरेकाहरूलाई जिउँदो बनाउन सक्ने त्यस्तो विश्वासको भागीदार हुन चाहानुहुन्छ, डेभिड जस्ता त्यस्तो विश्वासले कि ती राक्षसलाई मार्न सक्छ? तपाईको जीवनमा थुप्रै राक्षसहरू हुनसक्छन् जुन तपाई ध्वस्त पार्न चाहानुहुन्छ। मलाई सहित अधिकांश इसाईहरूको सन्दर्भमा पनि यही नै छ। के तपाईं विश्वासको विशाल बन्न चाहनुहुन्छ? तपाईं सक्नुहुन्छ, तर तपाईं एक्लै यो गर्न सक्नुहुन्न!

प्रायः पटक, ईसाईहरू जसले 1st पूरा गरेका छन्1. हिब्रूहरूका अध्यायहरू पढेर, तिनीहरूले आफूलाई धेरै भाग्यशाली ठान्नेछन् यदि उनीहरूलाई बाइबल इतिहासबाट यी मध्ये कुनै व्यक्तिसँग तुलना गर्न सकिन्छ। भगवान पनि तपाई संग प्रसन्न हुनुहुनेछ। यो दृष्टिकोण यस तथ्यको कारण हो कि अधिकांश इसाईहरूले विश्वास गर्छन् कि यस धर्मशास्त्रले हामीलाई तिनीहरू जस्तै हुन र तिनीहरूको अनुकरण गर्न मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। यद्यपि, त्यो उनीहरूको लक्ष्य होइन र पुरानो नियमले पनि यस दिशाको लागि खडा गर्दैन। तिनीहरूको विश्वासको प्रतिनिधिको रूपमा नामाकरण गरिएका सबै पुरुष र महिलाहरूलाई सूचीबद्ध गरेपछि, लेखकले जारी राख्छन्: "त्यसैले, त्यस्ता साक्षीहरूको बादलले घेरिएको, हामी सबै बोझहरू र पापलाई पन्छाएर राखौं जसले हामीलाई सजिलैसँग पासोमा पार्छ। हाम्रो अगाडी रहेको दौडमा धैर्यताका साथ दौडौं, हाम्रो विश्वासलाई अघि बढाउनुहुने र सिद्ध पार्नुहुने येशूलाई हेर्दै गरौं" (हिब्रू १ कोरिन्थी)2,1-2 ZB). Ist Ihnen bezüglich dieser Worte etwas aufgefallen? Jene Glaubensgiganten werden Zeugen genannt, aber was für Zeugen waren sie? Die Antwort darauf finden wir in der Ausführung Jesu, die wir im Evangelium des Johannes nachlesen können: «Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, und ich wirke auch» (Johannes 5,17)। परमेश्वर उहाँको पिता हुनुहुन्छ भनी येशूले दाबी गर्नुभयो। "यसैकारण यहूदीहरूले उहाँलाई मार्न अझ धेरै खोजे, किनभने उहाँले शबाथ तोड्नु मात्र होइन, तर परमेश्‍वर उहाँका पिता हुनुहुन्छ र आफूलाई परमेश्‍वरको बराबरी बनाउनुभयो" (जोन 5,18)। आफूलाई विश्वास नगरिएको महसुस गर्दै, उहाँले उनीहरूलाई बताउनुहुन्छ कि उहाँसँग चार साक्षीहरू छन् कि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुहोस्।

येशू चार साक्षीको नाम बताउनुहुन्छ

येशूले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि उहाँको आफ्नै गवाही मात्र विश्वसनीय छैन: "यदि म आफ्नो गवाही दिन्छु भने, मेरो गवाही सत्य छैन" (जोन 5,31)। यदि येशूले पनि आफ्नो बारेमा गवाही दिन सक्नुहुन्न भने, कसले सक्छ? उहाँले सत्य बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने? उहाँ मसीह हुनुहुन्छ भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने? उहाँले आफ्नो जीवन, मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा मुक्ति ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर हामी कसरी थाह पाउँछौं? ठिक छ, उसले हामीलाई बताउँछ कि यसमा हाम्रो आँखा कहाँ राख्ने। आरोप वा दाबी प्रमाणित गर्न साक्षीहरूलाई बोलाउने अभियोजकले जस्तै, येशूले जोन द ब्याप्टिस्टलाई आफ्नो पहिलो साक्षीको रूपमा नाम दिनुभयो: 'अर्कोले मेरो सामु साक्षी दिनेछ; र मलाई थाहा छ कि उसले मेरो बारेमा दिएको गवाही सत्य हो। तपाईंले यूहन्नालाई पठाउनुभयो, र उहाँले सत्यको गवाही दिनुभयो 5,32-३३)। उहाँले येशूलाई यसो भन्दै गवाही दिनुभयो, "हेर, संसारको पाप लैजानुहुने परमेश्वरको थुमा!" (जोन 1,29).
दोस्रो गवाही येशूले आफ्नो बुबा मार्फत गर्नुभएका कामहरू हुन्: “तर मसँग जोनको भन्दा ठूलो गवाही छ; जुन कामहरू गर्नको लागि पिताले मलाई दिनुभयो, ती कामहरू जुन म गर्छु, पिताले मलाई पठाउनुभएको छ भन्ने गवाही दिन्छन्" (जोन 5,36).

यद्यपि, केही यहूदीहरूले यूहन्ना वा येशूका शिक्षाहरू र चमत्कारहरूमा विश्वास गरेनन्। त्यसैले येशूले तेस्रो गवाही दिनुभयो: "मलाई पठाउनुहुने पिताले मेरो गवाही दिनुभयो" (यूहन्ना 5,37)। जब जोन द ब्याप्टिस्टद्वारा येशुले जोर्डनमा बप्तिस्मा लिनुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो: “यिनी मेरो प्यारो छोरा हुन्, जसमा म खुसी छु; तपाईंले यो सुन्नुपर्छ! » (मत्ती १7,5).

त्यस दिन उनका केही श्रोताहरू नदीमा उपस्थित थिएनन् र त्यसैले तिनीहरूले परमेश्वरका वचनहरू सुनेनन्। यदि तपाईंले त्यस दिन येशूको कुरा सुन्नु भएको भए, तपाईं येशूका शिक्षाहरू र आश्चर्यकर्महरूको बारेमा सायद शंका गर्नुहुन्छ वा यर्दनमा तपाईंले परमेश्वरको सोर सुन्नुहुने थिएन, तर कुनै पनि हालतमा तपाईं अन्तिम साक्षीबाट पछि हट्न सक्नुहुने थिएन। अन्तमा, येशू तिनीहरूलाई तिनीहरूको लागि अन्तिम साक्षी संग प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यो साक्षी को थियो?

येशुका शब्दहरू सुन्नुहोस्: "तिमीहरूले धर्मशास्त्रमा अनन्त जीवन पाउँछन् भनी सोचेर खोज्छौ, र मेरो बारेमा गवाही दिनेहरू पनि तिनीहरू हुन्" (जोन। 5,39 ZB). Ja, die Schriften legen Zeugnis darüber ab, wer Jesus ist. Von welchen Schriften ist hier die Rede? Zu jener Zeit, als Jesus diese Worte sprach, waren es die des Alten Testaments. Wie zeugten sie von ihm? Jesus wird dort an keiner Stelle explizit genannt. Wie bereits anfangs ausgeführt, legen die darin erwähnten Geschehnisse und Protagonisten in Johannes über ihn Zeugnis ab. Sie sind seine Zeugen. Alle Menschen im Alten Testament die im Glauben wandelten waren ein Schatten der künftigen Dinge: «Die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus» (Kolosser 2,17 एबरफेल्ड बाइबल)।

डेभिड र गोल्यत

यी सबैले तपाईलाई विश्वासको भावी विशालको रूपमा के गर्नुपर्दछ? खैर, सबै कुरा! आउनुहोस् हामी डेभिड र गोलियाथको कथामा फर्कौं, जुन कथामा एक गोठालो केटासँग एउटै ढुङ्गाले विशाललाई ढाल्न पर्याप्त विश्वास छ (1. शमूएलको पुस्तक १७)। हामी मध्ये धेरैले यो कथा पढ्छौं र हामी किन डेभिडको विश्वास गर्दैनौं भनेर सोच्दछौं। हामी विश्वास गर्छौं कि तिनीहरू हामीलाई कसरी डेभिड जस्तै बन्ने भनेर सिकाउन लेखिएका थिए ताकि हामी पनि परमेश्वरमा विश्वास गर्न सकौं र हाम्रो जीवनमा राक्षसहरूलाई जित्न सकौं।

यस कथामा, तथापि, डेभिड व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो प्रतिनिधि होइन। त्यसैले हामीले एकअर्कालाई उसको ठाउँमा हेर्नु हुँदैन। आउँदै गरेको कुराको हार्बिंगरको रूपमा, उहाँले हिब्रूहरूमा उल्लेख गरिएका अन्य साक्षीहरू जस्तै येशूलाई गवाही दिनुभयो। हामी इजरायलका सेनाहरूले प्रतिनिधित्व गरेका छौं, जो डरले गोलियाथबाट पछि हटेका छन्। म यसलाई कसरी देख्छु मलाई व्याख्या गरौं। दाऊद गोठालो थिए, तर भजन २३ मा उनले घोषणा गरे, "परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ।" येशूले आफ्नो बारेमा भन्नुभयो, "म असल गोठालो हुँ" (यूहन्ना 10,11)। दाऊद बेथलेहेमका थिए, जहाँ येशू जन्मनुभएको थियो (1. साम 17,12)। दाऊदले आफ्नो बुबा जेसी (पद २०) को आदेशमा युद्धको मैदानमा जाने थियो र येशूले भन्नुभयो कि उहाँ आफ्नो बुबाले पठाउनुभएको हो।
राजा शाऊलले आफ्नी छोरीलाई गोल्यतलाई मार्न सक्ने मानिससँग विवाह गर्ने वाचा गरे (1. साम 17,25)। येशू फर्किंदा आफ्नो चर्चसँग विवाह गर्नुहुनेछ। ४० दिनसम्म गोलियाथले इजरायलका सेनाहरूलाई गाली गरेका थिए (पद १६) र त्यसैगरी ४० दिनसम्म येशू मरुभूमिमा शैतानद्वारा प्रलोभनमा पर्नुभएका थिए (म्याथ्यू 4,1-11). David wandte sich Goliat mit den Worten zu: «Am heutigen Tag wird der Herr dich mir ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abschlagen» (Vers 46 ZB).

फेरि येशु बन्नुभयो 1. मोशाको पुस्तकले भविष्यवाणी गरेको छ कि उसले सर्पको टाउको कुच्नेछ, शैतान (1. मोस 3,15)। गोलियतको मृत्यु हुने बित्तिकै, इस्राएलका सेनाहरूले पलिश्तीहरूलाई पराजित गरे र तिनीहरूमध्ये धेरैलाई मारे। यद्यपि, गोलियाथको मृत्युको साथ युद्ध पहिले नै जितिएको थियो।

के तपाईमा विश्वास छ?

येशूले भन्नुभयो: “तिमीहरू संसारमा डराउँछौ; तर खुशी हुनुहोस्, मैले संसारलाई जितेको छु" (यूहन्ना 16,33)। सत्य यो हो कि यो हामीसँग हाम्रो विरोध गर्ने विशालको सामना गर्ने विश्वास होइन, तर येशूको विश्वास हो। उहाँसँग हाम्रो विश्वास छ। उसले हाम्रा लागि दिग्गजहरूलाई पराजित गरिसकेको छ। हाम्रो एउटै काम भनेको शत्रुको बाँकी रहेको कुरालाई उडाउनु हो। हाम्रो आफ्नै विश्वास छैन। यो येशू हुनुहुन्छ: "हाम्रो विश्वासको अगाडि र यसलाई सिद्ध पार्नुहुनेलाई हेरौं" (हिब्रू 1)2,2 ZB).

पावलले यसलाई यसरी राखे: “परमेश्‍वरको निम्ति बाँच्न सकूँ भनी व्यवस्थाद्वारा म व्यवस्थाको निम्ति मर्छु। म ख्रीष्टसँग क्रूसमा टाँगिएको छु। म जिउँछु, तर म होइन, तर ख्रीष्ट ममा बस्नुहुन्छ। किनकि म अहिले शरीरमा बाँचिरहेको छु, म परमेश्‍वरको पुत्रमा विश्‍वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्‍ति आफुलाई अर्पण गर्नुभयो” (गलाती 2,19 - २०१))।
त्यसोभए तपाईं कसरी विश्वास विशाल बन्न सक्नुहुन्छ? ख्रीष्टमा र उहाँ तिमीहरूमा बाँच्नुभएर: "त्यस दिन तिमीहरूले जान्‍नेछौ कि म मेरा पितामा छु, र तिमीहरू ममा र म तिमीहरूमा छु" (यूहन्ना १4,20).

हिब्रूमा सम्बोधन गरिएका विश्वासका दिग्गजहरू येशू ख्रीष्टका साक्षी र अग्रदूतहरू थिए, जसले हाम्रो विश्वासलाई अघि र सिद्ध तुल्याउँछन्। ख्रीष्ट बिना हामी केहि गर्न सक्दैनौं! गोल्यथलाई मार्ने दाऊद थिएनन्। यो येशू ख्रीष्ट स्वयम् हुनुहुन्थ्यो! रायोको दानाले पनि पहाडलाई हिँड्ने विश्वास हामी मानिसमा छैन । जब येशूले भन्नुभयो, "यदि तिमीसँग रायोको दाना जस्तै विश्वास छ भने, तिमीले यो तुताको रूखलाई भन्ने थियौ, 'आफूलाई फ्याँकिदेऊ र आफैलाई समुद्रमा रोप, र यसले तिम्रो आज्ञा मान्नेछ" (लूका 1)7,6)। उसले व्यंग्यात्मक रूपमा भन्यो: तपाईलाई कुनै विश्वास छैन!

प्रिय पाठक, तपाईं आफ्नो कार्यहरू र उपलब्धिहरू मार्फत विश्वासको विशाल बन्नुहुनेछैन। न त तपाईं आफ्नो विश्वास बढाउनको लागि परमेश्वरलाई आग्रह गरेर एक बन्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईंको कुनै कामको हुनेछैन किनकि तपाईं ख्रीष्टमा पहिले नै विश्वासको विशाल हुनुहुन्छ र उनको विश्वासको माध्यमबाट तपाईंले उहाँ र उहाँमा भएका सबै कुरामा विजय पाउनुहुनेछ! उसले तपाईंको विश्वासलाई अगाडि नै सिद्ध र सिद्ध तुल्याइसकेको छ। अगाडि! तल गोल्यत संग!

टाकलानी म्यूस्कवा द्वारा