पत्रिका उत्तराधिकारी 2016-03

 

03 उत्तराधिकारी २०१-2016-०03           

उत्तराधिकारी पत्रिका जुलाई - सेप्टेम्बर २०१।

अभ्यासमा उत्तराधिकार

 

येशूको आनन्द र कष्टमा - जोसेफ टोचबाट

(K) सामान्यताको लागि फिर्ती - Tammy Tkach द्वारा

वर्तमानका लागि अप्ट - बारबरा डल्गग्रेन द्वारा

पुनरुत्थान र येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन - माइकल मोरिसनद्वारा

हाम्रो नयाँ परिचय ख्रीष्टमा - जोसेफ टाचबाट

राजा सोलोमनको खान - भाग १ - - गोर्डन ग्रीन द्वारा