जीवनको कुरा गर्दै


मध्यम सन्देश हो

मध्य सन्देश होसामाजिक वैज्ञानिकहरु हामी बाँचिरहेको समय वर्णन गर्न रोचक शब्दहरु प्रयोग गर्छन्। तपाईंले सायद शब्दहरू "पूर्व आधुनिक", "आधुनिक" वा "उत्तर आधुनिक" सुन्नुभएको छ। वास्तवमा, कोहीले हामीलाई उत्तर आधुनिक संसारमा बस्ने समय भन्छन्। सामाजिक वैज्ञानिकहरूले प्रत्येक पुस्ताका लागि प्रभावकारी सञ्चारका लागि बिभिन्न विधिहरू पनि प्रस्ताव गर्छन्, यो "बिल्डरहरू", "बुमरहरू", "बस्टरहरू", "एक्स-ईरस", "वाई-ईर्स", "जेड-ईर्स" हुनुहोस्। वा "मोजेक"

Aber egal in welcher Welt wir leben, findet echte Kommunikation nur statt, wenn beide Parteien über das Hören und Sprechen hinaus zu einem Grad des Verständnisses kommen. Kommunikationsspezialisten sagen uns, dass Sprechen und Zuhören kein Endzweck, sondern Mittel zu einem Zweck sind. Echtes Verständnis ist das Ziel der Kommunikation. Bloss weil eine Person sich besser fühlt, weil „sie ihre Gedanken ausschüttete“ oder anderseits denkt, sie hat ihre Verpflichtung erfüllt, weil man dem andern zugehört hat und ihn hat aussprechen lassen, heisst das nicht unbedingt, dass man diese Person tatsächlich…

र पढ्नुहोस् □

राम्रो फल भाडा दिनुहोस्

२ Christ264 ख्रीष्ट दाखको बोट हुनुहुन्छ, हामी त्यसका हाँगाहरू हौंख्रीष्ट दाखको बोट हुनुहुन्छ, हामी हाँगाहरू हौं! हजारौं वर्षदेखि दाखमद्य बनाउन अंगूर काटिएको छ। यो एक श्रमिक प्रक्रिया हो किनभने यो एक अनुभवी तहखाने मास्टर, राम्रो माटो र सही समय आवश्यक छ। खेती गर्नेले दाखका बोटहरू छाँट्ने र सफा गर्छ र फसलको सही समय निर्धारण गर्न अंगूर पाकेको हेर्छ। यो कडा परिश्रम हो, तर जब यो सबै सँगै आउँछ यो प्रयासको लायक छ। येशूलाई राम्रो दाखमद्यको बारेमा थाहा थियो। उसको पहिलो चमत्कारले पानीलाई अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट रक्सीमा परिणत गरेको थियो। उहाँको लागि यो भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यूहन्नाको सुसमाचारमा हामी पढ्छौं कि उहाँले हामी प्रत्येकसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ: "म साँचो दाखको बोट हुँ र मेरो बुबा दाखको माली हुनुहुन्छ। फल नफलाउने मेरो हरेक हाँगा उसले काट्नेछ। र फल फलाउने हरेकलाई उसले अझ धेरै फल फलोस् भनेर शुद्ध पार्नेछ” (यूहन्ना १5,1-2 LUT)।

Wie ein gesunder Weinstock versorgt uns Jesus mit einem stetigen Fluss an Lebenskraft und sein Vater agiert als…

र पढ्नुहोस् □