छाप

भगवान को विश्वव्यापी चर्च
8000००० ज्यूरिख
स्विट्जरल्याण्ड

 

ई-मेल:     info@wkg-ch.org
इन्टरनेट:  www.wkg-ch.org


बैंक

भगवान को विश्वव्यापी चर्च
8000००० ज्यूरिख

पीसी खाता: २-23--58243२7

IBAN: CH43 0900 0000 2305 8243 7

BIC: POFICHBEXXX

 

PDFभुक्तानी पर्ची