संघ विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान (स्विट्जरल्याण्ड)
8000००० ज्यूरिख

 

ई-मेल:     info@wkg-ch.org
इन्टरनेट: www.wkg-ch.org


बैंक

पोस्टफाइन्स ज्यूरिख

पीसी खाता: २-23--58243२7

IBAN: CH4309000000230582437

BIC: POFICHBEXXX

 

प्रतिलिपि अधिकार © २०२० WKG स्विजरल्याण्ड