अनन्त जीवन छ

601०१ को अनन्त जीवन छवसन्तको सुन्दर दिनमा, येशूले गालील समुद्रको वरपरका मानिसहरूसँग कुरा गर्नुभयो र धेरै बिरामीहरूलाई निको पार्नुभयो। साँझतिर येशूले उहाँका चेलाहरूमध्ये एक फिलिपलाई भन्नुभयो, "हामीले तिनीहरूको लागि रोटी कहाँ किन्न सक्छौं?" (जोन 6,5)। सबैलाई थोरै रोटी दिन उनीहरूसँग पर्याप्त पैसा थिएन। एउटा बच्चासँग पाँचवटा जौको रोटी र दुईवटा माछा थिए, तर करिब ५००० पुरुष र उनका श्रीमती र छोराछोरीलाई कहाँ पुग्छ?

येशूले मानिसहरूलाई घाँसमा छाउनीमा डो .्याउन आज्ञा गर्नुभयो। उहाँले रोटी लिनुभयो, र आकाशतिर हेर्नुभयो, धन्यवाद दिनुभयो र ती चेलाहरूलाई दिनुभयो। तिनीहरूले मानिसहरूलाई रोटी र माछा दिए। खानाको वितरणको माध्यमबाट अद्भुत वृद्धि भयो। जब ती तृप्त भए, तब चेलाहरूले आफूसँग भएको भन्दा धेरै रोटी भेला गरे।

मानिसहरू छक्क परे जब तिनीहरूले यो चिन्ह देखे र भने: "साँच्चै यो संसारमा आउनुहुने अगमवक्ता हो" (यूहन्ना 6,14)। तिनीहरूले उहाँलाई राजा बनाउन चाहेको कुरा येशूले याद गर्नुभयो र एक्लै पछि हट्नुभयो। भोलिपल्ट बिहान मानिसहरूले येशूलाई खोजे र उहाँलाई कफर्नहुमको समुद्रको किनारमा भेट्टाए। येशूले उहाँलाई चमत्कारको खोजी नगरेकोमा, तर तिनीहरूले पर्याप्त रोटी र माछा खाइसकेका थिए र तृप्त भएकाले तिनीहरूको निन्दा गर्नुभयो। तथापि, येशू मानिसहरूलाई खुवाउने मात्र होइन अझ बढी चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तिनीहरूलाई चेताउनी दिनुभयो: 'नाश हुने भोजनको लागि मात्र प्रयास गर्नुको सट्टा सहनशील र अनन्त जीवन ल्याउने भोजन खोज्नुहोस्। मानिसको पुत्रले तिमीहरूलाई यो खानेकुरा दिनेछ, किनकि परमेश्वर पिताले उहाँलाई आफ्नो शक्तिको रूपमा प्रमाणित गर्नुभएको छ।" (जोन 6,27 NGÜ)।

मानिसहरूले उहाँलाई सोधे कि परमेश्वरलाई खुशी पार्न के गर्नुपर्छ? उहाँले जवाफ दिनुभयो, "यो परमेश्‍वरको काम हो, कि उहाँले पठाउनुभएकोमा तिमीहरूले विश्‍वास गर" (यूहन्ना 6,29).

यो कथाद्वारा भगवानले तपाईलाई के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? उहाँ आफैले खुशीसाथ तपाईलाई परमेश्वरको दूत येशूमा विश्वास गर्नुहुन्छ। यसको मतलब तपाईं येशूसँग सहमत हुनुहुन्छ कि उहाँ तपाईंलाई अनन्त जीवन दिन चाहनुहुन्छ। यदि तपाईंले येशूलाई साँचो खानाको रूपमा र उहाँको रगतलाई साँचो पेयको रूपमा लिनुभयो, तपाईंको पापहरूको क्षमाको सम्झनामा, तपाईंले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नुहुन्छ। येशूले तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ कि उहाँ जीवनको रोटी हुनुहुन्छ र तपाईं फेरि कहिल्यै भोकाउनुहुने छैन र तपाईं फेरि कहिल्यै तिर्खाउनुहुने छैन। "यसलाई विश्वास गर्नेले अनन्त जीवन पाउँछ" (यूहन्ना 6,47).

यसैले म तपाईंलाई आज यी विचारहरूको साथ जीवन रोटी दिन खुसी छु। येशूको प्रेममा

टोनी पेन्टेनर