जर्नल उत्तराधिकार 2018-03

03 उत्तराधिकार 2018 03           

पत्रिका उत्तराधिकार जुलाई - सेप्टेम्बर 2018

प्रभुको प्रशंसा गर

 

भगवान माफी को महिमा - जोसेफ टाच

ख्रिष्टमा रहनुहोस् - स्यान्टियागो ल्यान्जे

येशू - राम्रो शिकार - टेड जोनस्टन

भगवान उहाँ हुनुहुन्छ - माइकल Feazell गरौं

के तपाईं नम्र हुनुहुन्छ? - बार्बरा दहलग्रेन

केवल शब्दहरू - Hilary Jacobs