जर्नल फोकस फोकस 2019-01

03 फोकस येशू 2019 01

जनवरी - अप्रिल 2019


तपाईंको अर्को यात्रा - Toni Püntener

भगवान हामीसँग हुनुहुन्छ - टकलानी म्यूस्कवा

जब समय सकियो - Tammy Tkach

येशू: प्रतिज्ञा - जोसेफ टाच

तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ? - एडी मार्स

तपाईं भगवान शव्दको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? - जोसेफ टोच

निलो रत्न पृथ्वी - क्लिफ नील

अस्वीकृति - बार्बरा दहलग्रेन

येशू: परमेश्वरको राज्य - टोनी पेन्टेनर

औचित्य - Tammy Takaach

ख्रीष्ट तपाईंभित्र बास गर्नुहुन्छ! - पाब्लो Nauer

ब्रह्माण्ड - जोसेफ टाच