पत्रिका उत्तराधिकारी 2016-04

 

03 उत्तराधिकार २०१ 2016 ०२           

उत्तराधिकारी पत्रिका अक्टुबर - डिसेम्बर २०१।

परिप्रेक्ष्यको परिवर्तन


भगवानको प्रेम कत्ति अचम्मको छ - जोसेफ टाचबाट

के त्यहाँ भगवान संग दोस्रो मौका छ? - जोहान्स मारी द्वारा

घाटा - टामी टावाच द्वारा

सिक्का अर्को पक्ष - बब Klynsmith द्वारा

भगवानलाई हेर्ने निर्णय गर्नुहोस् - बार्बरा डल्गरेन द्वारा

भगवानको अनुग्रह - सत्य हुन पनि राम्रो छ? - जोसेफ टॉक द्वारा

खान राजा सोलोमन - भाग १ - - गोर्डन ग्रीन द्वारा