बाइबल - परमेश्वरको वचन?

०016 wkg bs बाइबल

"पवित्र धर्मशास्त्रहरू परमेश्वरको प्रेरित वचन हो, सुसमाचारको विश्वासयोग्य पाठ्य गवाही हो, र मानिसलाई परमेश्वरको प्रकाशको साँचो र सही अभिलेख हो। यस सन्दर्भमा, पवित्र धर्मशास्त्रहरू सिद्धान्त र जीवनका सबै प्रश्नहरूमा चर्चको लागि अचम्म र आधारभूत छन्" (2. तिमोथियस 3,15-१; 2. पेट्रस 1,20-21; जोन १7,17).

हिब्रूका लेखकले मानव अस्तित्वको शताब्दीयौंदेखि परमेश्वरले बोल्नुहुने तरिकाको बारेमा निम्न बताउँछन्: "परमेश्वरले अगमवक्ताहरूसँग धेरै पटक र विगतमा धेरै तरिकाहरूमा बोल्नुभएपछि, उहाँले यी अन्तिम दिनहरूमा हामीसँग बोल्नुभएको छ। छोरा" (हिब्रू 1,1-2)।

पुरानो नियम

"धेरै र धेरै तरिकामा" को अवधारणा महत्त्वपूर्ण छ। लिखित शब्द सधैं उपलब्ध थिएन, र समय-समयमा परमेश्वरले आफ्ना विचारहरू अब्राहाम, नूह, आदि जस्ता कुलपिताहरूलाई चमत्कारी घटनाहरू मार्फत प्रकट गर्नुभयो। 1. मोशाको पुस्तकले परमेश्वर र मानिसको बीचमा यी धेरै प्रारम्भिक भेटहरू प्रकट गर्दछ। समय बढ्दै जाँदा, परमेश्वरले मानिसको ध्यान खिच्न विभिन्न तरिकाहरू प्रयोग गर्नुभयो (जस्तै जलिरहेको झाडी 2. मोस 3,2), र उहाँले मानिसहरूलाई आफ्नो वचन सुनाउन मोशा, जोशुआ, डेबोरा, आदि जस्ता सन्देशवाहकहरू पठाउनुभयो।

यस्तो देखिन्छ कि धर्मको विकास भैसके पछि, परमेश्वरले यस माध्यमलाई उत्तरार्द्धको लागि आफ्नो सन्देश राख्नको लागि प्रयोग गर्न शुरू गर्नुभयो, भविष्यवक्ताहरू र शिक्षकहरूलाई मानिसजातिलाई के भन्न चाहानुहुन्छ रेकर्ड गर्न प्रेरित गर्नुभयो।

अन्य लोकप्रिय धर्महरूको धेरै धर्मशास्त्रहरूको विपरीत, "ओल्ड टेस्टामेन्ट" भनिने पुस्तकहरूको संग्रह, जसमा ख्रीष्टको जन्म हुनु अघिका लेखहरू समावेश छन्, निरन्तर रूपमा परमेश्वरको वचन हो भनी दाबी गर्दछ। Jeremiah 1,9; आमोस 1,3६.९; 6.9 र 11; मीका 1,1 र अन्य धेरै खण्डहरूले संकेत गर्दछ कि भविष्यवक्ताहरूले तिनीहरूको रेकर्ड गरिएका सन्देशहरू बुझेका थिए मानौं परमेश्वर आफैं बोल्दै हुनुहुन्छ। यसरी, "पवित्र आत्माद्वारा प्रेरित मानिसहरूले परमेश्वरको नाउँमा बोलेका छन्" (2. पेट्रस 1,21)। पावलले पुरानो नियमलाई "पवित्र धर्मशास्त्र" भनी उल्लेख गर्दछ जुन "परमेश्वरबाट [प्रेरित] दिइएको हो" (2. तिमोथियस 3,15-16)। 

नयाँ नियम

प्रेरणाको यो अवधारणालाई नयाँ नियमका लेखकहरूले लिएका छन्। नयाँ नियम भनेको लेखहरूको संग्रह हो जसले मुख्यतया प्रेरित 15 भन्दा पहिले प्रेरितहरूको रूपमा मान्यता प्राप्त व्यक्तिहरूसँग संगत गरेर धर्मशास्त्रको रूपमा अधिकार दाबी गरेको थियो। ध्यान दिनुहोस् कि प्रेरित पत्रुसले पावलका पत्रहरूलाई वर्गीकृत गरे, जुन "उहाँलाई दिइएको बुद्धि अनुसार" लेखिएको थियो, "अन्य [पवित्र] धर्मशास्त्रहरू (2. पेट्रस 3,15-16)। यी प्रारम्भिक प्रेषितहरूको मृत्यु पछि, कुनै पनि पुस्तक लेखिएको थिएन जुन पछि हामीले बाइबल भन्दछौं भन्ने अंशको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो।

जोन र पत्रुस जस्ता प्रेषितहरू, जो ख्रीष्टसँगै हिँडेका थिए, हाम्रा लागि येशूको सेवकाई र शिक्षाका विशेषताहरू रेकर्ड गरे (1. जोहानेस 1,1-4; जोन १1,24२५)। तिनीहरूले "उहाँको महिमा आफैले देखेका थिए" र "अगमवाणीको वचन अझ दृढताका साथ पाएका थिए" र हामीलाई "हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको शक्ति र आगमन" (2. पेट्रस 1,16-१९)। लूका, एक चिकित्सक र एक इतिहासकार पनि मानिन्छ, "शब्दका प्रत्यक्षदर्शीहरू र सेवकहरू" बाट कथाहरू सङ्कलन गरे र "अर्डर्ड रेकर्ड" लेखे ताकि हामीले "हामीलाई सिकाइएको सिद्धान्तको निश्चित आधार" थाहा पाउन सकौं (लूका। 1,1-4)।

येशूले भन्नुभयो कि पवित्र आत्माले प्रेरितहरूलाई उहाँले भन्नुभएको कुराहरूको सम्झना गराउनुहुनेछ (यूहन्ना १4,26)। जसरी उहाँले पुरानो नियमका लेखकहरूलाई प्रेरित गर्नुभयो, त्यसरी नै पवित्र आत्माले प्रेरितहरूलाई हाम्रा लागि तिनीहरूका पुस्तकहरू र धर्मशास्त्रहरू सिर्जना गर्न प्रेरित गर्नुहुनेछ, र उहाँले तिनीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनुहुनेछ (यूहन्ना १5,26; 16,13)। धर्मशास्त्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको हाम्रो विश्वासयोग्य गवाही हो।

धर्मशास्त्र भनेको परमेश्वरको प्रेरित वचन हो

त्यसकारण, धर्मशास्त्र परमेश्वरको प्रेरित वचन हो भनी बाइबलको दाबी मानवजातिलाई परमेश्वरको प्रकाशको सत्य र सही अभिलेख हो। तिनी परमेश्वरको अख्तियार संग बोल्छिन्। हामी देख्न सक्छौं कि बाइबल दुई भागमा विभाजित छ: पुरानो नियम, जसलाई हिब्रूहरूलाई पत्रले भन्छ, परमेश्वरले भविष्यवक्ताहरू मार्फत के बोल्नुभयो भनेर देखाउँछ; र नयाँ नियम पनि, फेरि हिब्रूहरूको सन्दर्भमा 1,1-२ ले परमेश्वरले पुत्र मार्फत हामीसँग के बोल्नुभएको छ भनेर प्रकट गर्दछ (प्रेषित लेखहरू मार्फत)। त्यसकारण, धर्मशास्त्रका शब्दहरू अनुसार, परमेश्वरको घरानाका सदस्यहरू "प्रेषितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमा बनाइएका छन्, जसमा येशू आफैं कुने ढुङ्गा हुनुहुन्छ" (एफिसीहरू 2,19-20)।

विश्वासीको लागि धर्मशास्त्रको मूल्य के हो?

धर्मशास्त्रले हामीलाई येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा मुक्तितर्फ डोर्‍याउँछ। पुरानो र नयाँ नियम दुवैले विश्वासीको लागि धर्मशास्त्रको मूल्यलाई वर्णन गर्दछ। "तपाईंको वचन मेरो खुट्टाको लागि बत्ती र मेरो बाटोको लागि ज्योति हो" भजनरचयिता घोषणा गर्दछ (भजन 119,10५) तर शब्दले हामीलाई कुन बाटो देखाउँछ? पावलले प्रचारक तिमोथीलाई लेख्दा यो कुरा उठाए। उहाँ के मा हुनुहुन्छ त्यसमा ध्यान दिऔं 2. तिमोथियस 3,15 (तीन विभिन्न बाइबल अनुवादमा पुन: प्रकाशित) भन्छन्:

  • «... [पवित्र] शास्त्रहरु जान्नुहोस्, जसले तपाइँलाई ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर मुक्ति मा सिकाउन सक्नुहुन्छ" (लुथर १ 1984 ४)।
  • "... पवित्र शास्त्रहरू जान्नुहोस्, जसले तपाईंलाई ख्रीष्ट येशूमा विश्वासद्वारा मुक्तिको लागि बुद्धिमानी बनाउन सक्छ" (Schlachter अनुवाद)।
  • “तिमी पनि सानै उमेरदेखि पवित्र धर्मशास्त्रसँग परिचित छौ। यसले तपाईंलाई मुक्तिको एक मात्र बाटो देखाउँछ, येशू ख्रीष्टमा विश्वास" (सबैको लागि आशा)।

यो मुख्य खण्डले धर्मशास्त्रले हामीलाई ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा मुक्तितर्फ डोऱ्‍याउँछ भनेर जोड दिन्छ। धर्मशास्त्रले उहाँको बारेमा गवाही दिएको येशू आफैले घोषणा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मेरो बारेमा मोशाको व्यवस्था, अगमवक्ताहरू र भजनसंग्रहमा लेखिएका सबै कुरा पूरा हुनैपर्छ (लूका २ कोर4,44)। यी धर्मशास्त्रहरूले ख्रीष्टलाई मसीहको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। एउटै अध्यायमा, लूकाले रिपोर्ट गर्दछ कि येशूले दुई जना चेलाहरूलाई एम्माउस नामक गाउँमा पैदल यात्रा गर्दा भेट्नुभयो, र "मोशा र सबै अगमवक्ताहरूबाट सुरु गरेर, उहाँले सबै धर्मशास्त्रमा उहाँको बारेमा के भनिएको छ भनेर तिनीहरूलाई बताउनुभयो" (लूका 2।4,27).

अर्को खण्डमा, व्यवस्था पालन गर्नु अनन्त जीवनको बाटो हो भनी सोच्ने यहूदीहरूद्वारा सताइँदा उहाँले तिनीहरूलाई यसो भन्दै सच्याउनुभयो, "तिमीहरू धर्मशास्त्रको खोजी गर्छौ, किनकि तिमीहरूलाई लाग्छ कि यसमा अनन्त जीवन छ; र मेरो बारेमा गवाही दिने उनी नै हुन्। तर तिमीहरूले जीवन पाउनलाई मकहाँ आउने थिएनौ” (जोन 5,39-40)।

धर्मशास्त्रले हामीलाई पवित्र र सुसज्जित पनि गर्दछ

धर्मशास्त्रले हामीलाई ख्रीष्टमा मुक्तितर्फ डोर्‍याउँछ, र पवित्र आत्माको कामद्वारा हामी धर्मशास्त्रद्वारा पवित्र हुन्छौं (यूहन्ना १7,17)। धर्मशास्त्रको सत्यता अनुसार जिउनुले हामीलाई अलग बनाउँछ।
पावल मा व्याख्या गर्दछ 2. तिमोथियस 3,16-17 थप:

"भगवानले प्रवेश गरेका सबै धर्मशास्त्रका लागि, शिक्षा दिन, सुधार गर्न, सुधार गर्न, धार्मिक मानिस शिक्षा दिनको निम्ति उपयोगी छ जुन परमेश्वरको मानिस सिद्ध छ, सबै असल कामका लागि।"

धर्मशास्त्रले हामीलाई मुक्तिको लागि ख्रीष्टलाई इंगित गर्दछ, हामीलाई ख्रीष्टका शिक्षाहरू पनि सिकाउँछ ताकि हामी उहाँको स्वरूपमा बढ्न सकौं। 2. यूहन्ना 9 ले घोषणा गर्दछ कि "जो कोही पनि ख्रीष्टको सिद्धान्त भन्दा बाहिर जान्छ र ख्रीष्टको सिद्धान्तमा रहदैन उसको परमेश्वर छैन" र पावलले जोड दिए कि हामी येशू ख्रीष्टको "सर्वोच्च शब्दहरू" मा सहमत छौं (1. तिमोथियस 6,3)। उहाँका वचनहरू पालन गर्ने विश्वासीहरू चट्टानमा आफ्नो घर बनाउने ज्ञानी मानिसहरूजस्तै हुन् भनी येशूले पुष्टि गर्नुभयो (म्याथ्यू 7,24).

तसर्थ, धर्मशास्त्रले हामीलाई मुक्तिको लागि मात्र बुद्धिमानी बनाउँदैन, तर यसले विश्वासीलाई आध्यात्मिक परिपक्वतामा पुर्‍याउँछ र उसलाई सुसमाचारको कामको लागि सुसज्जित बनाउँछ। यी सबै कुरामा बाइबलले खाली प्रतिज्ञाहरू गर्दैन। पवित्र धर्मशास्त्र सिद्धान्तहरू र ईश्वरीय जीवनको सबै मामिलामा चर्चको लागि आधार छैन।

बाइबल अध्ययन गर्दै - एक मसीही अनुशासन

बाइबल अध्ययन गर्नु भनेको नयाँ नियमका विवरणहरूमा राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको आधारभूत क्रिश्चियन अनुशासन हो। धर्मी बेरियनहरूले ख्रीष्टमा आफ्नो विश्वासको पुष्टि गर्न "स्वयंखुसीले वचन ग्रहण गरे, र त्यसो हो कि भनेर दिनहुँ धर्मशास्त्र खोजे" (प्रेरित १ कोरिन्थी)।7,11)। फिलिपले येशूलाई प्रचार गर्दा इथियोपियाकी रानी क्यान्डेकका नपुंसक यशैयाको पुस्तक पढ्दै थिए (प्रेरित 8,26-३९)। तिमोथी, जसले बाल्यकालदेखि नै आफ्नी आमा र हजुरआमाको विश्वासद्वारा धर्मशास्त्र जान्थे (2. तिमोथियस 1,5; 3,15), सत्यको वचनलाई ठीकसँग वितरण गर्न पावलद्वारा सम्झाइएको थियो (2. तिमोथियस 2,15), र "शब्द प्रचार गर्न" (2. तिमोथियस 4,2).

टाइटसको पत्रले प्रत्येक एल्डरलाई "निश्चित सत्यको वचन राख्नुहोस्" भनेर निर्देशन दिन्छ। 1,9)। पावलले रोमीहरूलाई सम्झाउँछन् कि "धैर्य र धर्मशास्त्रको सान्त्वनाद्वारा हामीले आशा राख्छौं" (रोमी १ कोरिन्थी)5,4).

बाइबलले धर्मशास्त्रीय खण्डहरूको आफ्नै व्याख्या (2. पेट्रस 1,20) , हाम्रो आफ्नै धिक्कारको लागि धर्मशास्त्र मोड्न (2. पेट्रस 3,16), र शब्दहरूको अर्थ र वंशावलीमा बहस र संघर्षमा संलग्न हुन (टाइटस 3,9; 2. तिमोथियस 2,14.23)। परमेश्वरको वचन हाम्रो पूर्वधारणा र हेरफेर द्वारा बाँधिएको छैन (2. तिमोथियस 2,9बरु यो "जीवित र बलियो" हो र "हृदयको विचार र इन्द्रियहरूको न्यायकर्ता हो" (हिब्रू 4,12).

निष्कर्षमा

बाइबल इसाईसँग प्रासंगिक छ किनकि। , ,

  • यो परमेश्वरको प्रेरित वचन हो।
  • यसले विश्वासीलाई ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा मुक्तितिर डोर्‍याउँछ।
  • यसले पवित्र आत्माको कामद्वारा विश्वासीलाई पवित्र पार्दछ।
  • यसले विश्वासीलाई आध्यात्मिक परिपक्वतामा पुर्‍याउँछ।
  • यसले विश्वासीहरूलाई सुसमाचारको कामको लागि सुसज्जित बनाउँछ।

जेम्स हेन्डरसन