बप्तिस्मा - येशूको आगमन

केहि इसाईहरूले समर्थन गरेको "र्याप्चर शिक्षा" जब येशू फर्कनुहुन्छ चर्चलाई के हुन्छ भनेर छलफल गर्दछ - जब यो "दोस्रो आगमन" आउँदछ, सामान्यतया भनिन्छ। शिक्षाले भन्छ कि विश्वासीहरूले एक किसिमको थोरै आरोहणको अनुभव गर्छन्; जब तिनीहरू महिमामा फर्कन्छन्, तिनीहरू ख्रीष्टतर्फ “सारिनेछन्”। अनिवार्य रूपमा, र्याप्चर विश्वास गर्नेहरूले एकल खण्डको रूपमा सेवा गर्दछन्:

1. थेसलोनिकीहरू 4,15-०.::
We किनकि हामी तिमीहरूलाई प्रभुबाट एउटा वचनमा यो कुरा भन्छौं, हामी जो जीवित छौं र प्रभुको आगमनसम्म रहिरहन्छौं, तिनीहरू जो निद्रामा परेका छन। किनकि उहाँ आफैं, प्रभु, जब आज्ञा हुन्थ्यो, जब प्रधान दूतको आवाज र परमेश्वरको तुरही बज्नेछ, स्वर्गबाट ​​ओर्लिनेछ, र पहिले ख्रीष्टमा मर्ने मरेकाहरूको पुनरुत्थान हुन्छ। त्यस पछि हामी जो बाँच्छौं र बाँच्दछौं, हावामा बादलमा उनीहरूको साथ प्रभुको अनुहार पस्नेछौं; त्यसकारण हामी सँधै प्रभुको साथमा रहनेछौं।

र्याप्चर सिद्धान्त 1830 को वरिपरि जोन नेल्सन डार्बी नामक मानिसमा फर्किएको देखिन्छ। उनले दोस्रो आगमनको समयलाई दुई भागमा विभाजन गरे। पहिलो, सङ्कष्ट अघि, ख्रीष्ट आफ्ना सन्तहरूकहाँ आउनुहुनेछ ("द र्याप्चर"); सङ्कष्ट पछि उहाँ तिनीहरूसँग आउनुहुनेछ, र त्यसपछि मात्र डार्बीले वास्तविक दोस्रो आगमन, वैभव र महिमामा ख्रीष्टको "दोस्रो आगमन" देखे। र्‍याप्चरमा विश्वास गर्नेहरू "महा क्लेश" को दृष्टिले र्याप्चर कहिले हुनेछ भन्ने बारे फरक-फरक विचारहरू छन्: सङ्कष्ट अघि, समयमा, वा पछि (पूर्व, मध्य र पोस्ट-ट्रिब्युलेसनवाद)। थप रूपमा, त्यहाँ अल्पसंख्यक विचारहरू छन्, अर्थात् क्रिश्चियन चर्च भित्रका चुनिंदा कुलीनहरूलाई मात्र सङ्कष्टको सुरुमा र्याप्चर गरिनेछ।

ग्रेस कम्युनियन इन्टरनेशनल (GCI / WKG) ले र्याप्चरको बारेमा कस्तो महसुस गर्छ?

यदि हामी 1. थेसलोनिकीहरू 4,15-17, प्रेरित पावलले "परमेश्वरको तुरही" को आवाजमा ख्रीष्टमा मरेका मरेकाहरू पहिले बौरी उठ्नेछन् र अझै जीवित विश्वासीहरूसँगै "हावामा बादलमा, माथि उठ्नेछन्" भनी मात्र भनिरहेको देखिन्छ। प्रभु विपरीत।" त्यहाँ सम्पूर्ण मण्डली - वा चर्चको अंश - र्याप्चर गरिएको वा सङ्कष्टको अघि, समयमा वा पछि अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कुनै प्रश्न छैन।

मत्ती २4,29-३१ ले यस्तै घटनाको कुरा गरिरहेको देखिन्छ । म्याथ्यूमा येशूले भन्नुहुन्छ कि सन्तहरू भेला हुन्छन् "तर तुरुन्तै त्यो समयको सङ्कष्ट पछि"। पुनरुत्थान, भेला, वा, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, "रैप्चर" सारांशमा येशूको दोस्रो आगमनमा हुन्छ। यी धर्मशास्त्रहरूबाट र्‍याप्चर सिद्धान्तहरूले गर्ने भिन्नताहरू बुझ्न गाह्रो छ। यस कारणले गर्दा मण्डलीले माथि उल्लेख गरिएका धर्मशास्त्रहरूको तथ्यपरक व्याख्या लिन्छ र दिइएको रूपमा विशेष र्याप्चर देख्दैन। प्रश्नमा रहेका पदहरूले केवल मरेका संतहरू पुनरुत्थान हुनेछन् र येशू महिमामा फर्किनुहुँदा जीवितहरूसित एकताबद्ध हुनेछन् भनी बताउँछन्।

येशू फर्किनु अघि र पछाडि चर्चलाई के हुन्छ भन्ने प्रश्न धर्मशास्त्रमा धेरै हदसम्म खुला छ। अर्कोतर्फ, हामीसँग धर्मशास्त्रले स्पष्ट र स्पष्टतः के भन्छ भन्ने बारे निश्चित छ: येशू महिमामा फर्केर संसारको न्याय गर्न आउनुहुनेछ। जो उहाँसँग सत्य रहन्छन् उनीहरू पुनरुत्थान हुन्छन् र उहाँसँग सदाका लागि आनन्द र महिमामा बस्नेछन्।

पल क्रोल द्वारा


PDFबप्तिस्मा - येशूको आगमन