बप्तिस्मा - येशूको आगमन

केहि इसाईहरूले समर्थन गरेको "र्याप्चर शिक्षा" जब येशू फर्कनुहुन्छ चर्चलाई के हुन्छ भनेर छलफल गर्दछ - जब यो "दोस्रो आगमन" आउँदछ, सामान्यतया भनिन्छ। शिक्षाले भन्छ कि विश्वासीहरूले एक किसिमको थोरै आरोहणको अनुभव गर्छन्; जब तिनीहरू महिमामा फर्कन्छन्, तिनीहरू ख्रीष्टतर्फ “सारिनेछन्”। अनिवार्य रूपमा, र्याप्चर विश्वास गर्नेहरूले एकल खण्डको रूपमा सेवा गर्दछन्:

१ थिस्सलोनिकी :1:१:4,15 - १::
We किनकि हामी तिमीहरूलाई प्रभुबाट एउटा वचनमा यो कुरा भन्छौं, हामी जो जीवित छौं र प्रभुको आगमनसम्म रहिरहन्छौं, तिनीहरू जो निद्रामा परेका छन। किनकि उहाँ आफैं, प्रभु, जब आज्ञा हुन्थ्यो, जब प्रधान दूतको आवाज र परमेश्वरको तुरही बज्नेछ, स्वर्गबाट ​​ओर्लिनेछ, र पहिले ख्रीष्टमा मर्ने मरेकाहरूको पुनरुत्थान हुन्छ। त्यस पछि हामी जो बाँच्छौं र बाँच्दछौं, हावामा बादलमा उनीहरूको साथ प्रभुको अनुहार पस्नेछौं; त्यसकारण हामी सँधै प्रभुको साथमा रहनेछौं।

Die Entrückungslehre scheint auf einen Mann namens John Nelson Darby um 1830 zurückzugehen. Er teilte die Zeit des zweiten Kommens in zwei Abschnitte. Zunächst, vor der Bedrängnis, werde Christus zu seinen Heiligen kommen («die Entrückung»); nach der Bedrängnis werde er mit ihnen kommen, und erst darin sah Darby die eigentliche Wiederkunft, das «zweite Kommen» Christi in Glanz und Herrlichkeit. Die Entrückungsgläubigen vertreten verschiedene Ansichten darüber, wann die Entrückung mit Blick auf die «grosse Bedrängnis» (Tribulation) eintreten wird: vor, während oder nach der Bedrängnis (Prä-, Mittund Posttribulationismus). Zusätzlich gibt es noch eine Minderheitenmeinung, nämlich dass nur eine auserwählte Elite innerhalb der christlichen Kirche zu Beginn der Bedrängnis entrückt wird.

Wie steht die Grace Communion International (GCI/WKG) zur Entrückung?

जब हामी १ थिस्सलोनिकी:: १ 1-१-4,15 मा हेर्दछौं, प्रेरित पावलले केवल "परमेश्वरको तुरही" बजाउँदा ख्रीष्टमा मरेका मरेकाहरू पहिला उठ्नेछन् र उनीहरू अझै जीवित विश्वासीहरूसँग आउनेछन् भन्ने मात्र देखिन्छ। हावामा बादलहरु, प्रभुको तर्फ। सम्पूर्ण चर्च - वा चर्चको कुनै अंश - र्याप्चर भइरहेको भन्दा पहिले, दु: खको समयमा वा पछाडि वा अर्को ठाउँमा सारिनुको सवाल नै छैन।

मत्ती २:: २ 24,29 --31१ ले त्यस्तै घटनाको कुरा गर्दछ जस्तो देखिन्छ। मत्तीमा, येशूले भन्नुभएको छ कि सन्तहरू "तुरुन्तै तर त्यस समयको संकष्ट पछि" जम्मा हुन्छन्। पुनरुत्थान, भेला हुने वा, यदि तपाईंलाई मनपर्दछ भने, "र्याप्चर" येशूको दोस्रो आगमनमा संक्षिप्त रूपमा हुन्छ। यी शास्त्रहरु बाट, र्याप्चर सिद्धान्त को प्रतिनिधित्वहरु द्वारा बनाईएको भेद बुझ्न गाह्रो छ। यस कारणले गर्दा, चर्चले माथि उल्लिखित शास्त्रपदको उद्देश्य व्याख्या गर्दछ र कुनै विशेष र्याप्चर देख्दैन। प्रश्नहरूमा पदहरूले केवल मृत संतहरू उठ्नेछन् र येशू महिमामा फर्कने बेलासम्म जीवित रहेका मानिसहरूसँग एकतामा रहनेछन् भनेर बताएको छ।

येशू फर्किनु अघि र पछाडि चर्चलाई के हुन्छ भन्ने प्रश्न धर्मशास्त्रमा धेरै हदसम्म खुला छ। अर्कोतर्फ, हामीसँग धर्मशास्त्रले स्पष्ट र स्पष्टतः के भन्छ भन्ने बारे निश्चित छ: येशू महिमामा फर्केर संसारको न्याय गर्न आउनुहुनेछ। जो उहाँसँग सत्य रहन्छन् उनीहरू पुनरुत्थान हुन्छन् र उहाँसँग सदाका लागि आनन्द र महिमामा बस्नेछन्।

पल क्रोल द्वारा


PDFबप्तिस्मा - येशूको आगमन