जर्नल फोकस फोकस 2018-02

03 फोकस येशू 2018 02

जुलाई सेप्टेम्बर 2018


गहुँ अन्न - टोनी पेन्टेनर

येशू पहिलो - माइकल मोरिसन

मुक्ति भनेको ईश्वरको व्यवसाय हो - माइकल मोरिसन

पोखरी वा नदी - Tammy Takaach

येशू व्यक्तिगत रूपमा ज्ञान - गॉर्डन ग्रीन

जीवनको लागि एंकर - जोसेफ टकच

प्रभुको आगमन - नर्म्स एल। शोफ

प्रशस्ततामा जीवन - बार्बरा दहलग्रेन

येशूमा आराम खोज्दै - पाब्लो Nauer