ब्रह्मांड विस्तार गर्दै

परमेश्वरको अनुग्रह कहिल्यै विस्तार भइरहेको ब्रह्माण्ड भन्दा ठूलो छ।
Als Albert Einstein vor hundert Jahren (im Jahr 1916) seine allgemeine Relativitätstheorie veröffentlichte, veränderte er die Welt der Wissenschaft für immer. Eine der bahnbrechendsten Entdeckungen, die er formulierte, behandelt die ständige Ausdehnung des Universums. Diese erstaunliche Tatsache erinnert uns nicht nur daran, wie gross das Universum ist, sondern auch an eine Aussage des Psalmisten: Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, so fern rückt er unsre Übertretungen von uns weg (Psalm 103,11-12).

हो, उहाँको एकमात्र पुत्र, हाम्रा प्रभु येशूको बलिदानको माध्यमबाट परमेश्वरको अनुग्रह साँच्चै अतुलनीय छ। भजनसंग्रहको रचना “पूर्वदेखि पश्चिमसम्म” होसियारीपूर्वक हाम्रो कल्पनाशक्तिलाई यस्तो विशालताले उडाउँछ जुन अव्यवस्थित ब्रह्माण्डभन्दा पनि बढी छ। फलस्वरूप, कसैले पनि ख्रिष्टमा हाम्रो मुक्ति कत्तिको छ भनेर कल्पना गर्न सक्दैन, विशेष गरी जब यसमा के समावेश छन् भनेर विचार गर्दछ।

हाम्रो पापले हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गर्दछ। तर क्रूसमा ख्रीष्टको मृत्युले सबै कुरा परिवर्तन गर्‍यो। परमेश्वर र हामीबीचको भिन्नता बन्द छ। ख्रीष्टमा परमेश्वरले संसारलाई आफैंमा मिलाप गर्नुभयो। हामीलाई परिवारमा जस्तै उनको समुदायमा आमन्त्रित गरिएको छ, सदाको लागि त्रिएक परमेश्वरसँग सिद्ध सम्बन्धमा। हामीलाई उहाँसँग नजिक हुन र हाम्रो जीवनलाई उहाँको हेरचाहमा राख्न मदत गर्नको लागि उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा पठाउनुहुन्छ ताकि हामी ख्रीष्टको जस्तै हुन सकौं।

अर्को चोटि राती आकाशमा हेर्दा, याद गर्नुहोस् कि परमेश्वरको अनुग्रहले ब्रह्माण्डको सबै आयामहरू पार गर्‍यो र हामीलाई थाहा भएको सबैभन्दा ठूलो दूरी पनि हामीप्रति उहाँको प्रेमको सीमाको तुलनामा छोटो छ।

म जोसेफ टाच हुँ
Dies ist ein Beitrag aus der Reihe „Speaking of LIFE“ (Worte des Lebens).


PDFब्रह्मांड विस्तार गर्दै