ब्रह्मांड विस्तार गर्दै

परमेश्वरको अनुग्रह कहिल्यै विस्तार भइरहेको ब्रह्माण्ड भन्दा ठूलो छ।
सय वर्ष पहिले अल्बर्ट आइनस्टाइनको रूपमा (१ 1916 १ in मा) उनले आफ्नो सापेक्षताको सामान्य सिद्धान्त प्रकाशित गरे, उनले विज्ञानको संसारलाई सँधैका लागि परिवर्तन गरे। एउटा ब्रह्माण्डको अविस्मरणीय खोज उनले ब्रह्माण्डको निरन्तर विस्तारसँग सम्झौता गरेका थिए। यस अचम्मको तथ्यले हामीलाई ब्रह्माण्ड कति ठूलो छ भनेर मात्र होइन, भजनहारले भनेका पनि छन: किनकि पृथ्वी भन्दा माथि आकाश जति छ, उहाँसँग डराउनेहरूमाथि उहाँ अनुग्रह देखाउनुहुन्छ। जहाँसम्म पूर्व पश्चिमबाट छ, यसले हाम्रा अपराधहरू हामीबाट टाढा राख्छ (भजन १ 103,11::--))

हो, परमेश्वरको अनुग्रह एकदमै वास्तविक छ किनकि उसको एक मात्र छोरो हाम्रा प्रभु येशूको बलिदान थियो। भजनरचयिताको रचना "अहिलेसम्म पूर्व पश्चिमबाट छ" जानाजानी हाम्रो कल्पनाशक्ति बाहिरको स्केलमा जान्छ जुन बुझ्न सकिने ब्रह्माण्डभन्दा पनि बढी छ। फलस्वरूप, कसैले पनि ख्रीष्टमा हाम्रो छुटकाराको हदसम्म कल्पना गर्न सक्दैन, विशेष गरी यसमा के समावेश छन् सोच्न।

हाम्रो पापले हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गर्दछ। तर क्रूसमा ख्रीष्टको मृत्युले सबै कुरा परिवर्तन गर्‍यो। परमेश्वर र हामीबीचको भिन्नता बन्द छ। परमेश्वरले संसारमा आफूलाई ख्रीष्टमा मिलाप गर्नुभयो। हामी परिवारको रूपमा उहाँको स fellow्गतिमा आमन्त्रित भएका छौं, त्रिएक परमेश्वरसँग सदासर्वदाको लागि पूर्ण सम्बन्धको लागि। हामीलाई उहाँसँग नजिक हुन र हाम्रो हेरचाहमा राखेर पवित्र आत्मा पठाउँदछ ताकि हामी ख्रीष्ट जस्तै हुन सकौं।

जब तपाईं रातको आकाशमा अर्को मलाकीलाई हेर्नुहुन्छ, यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि भगवानको अनुग्रह ब्रह्माण्डको सबै आयामहरू भन्दा बढी छ र हामीलाई थाहा भएको सबैभन्दा लामो दूरी पनि हामीप्रति उहाँको प्रेमको सीमाको तुलनामा सानो छ।

म जोसेफ टाच हुँ
यो श्रृंखलाबाट योगदान हो "लाइफको बोल्ने" (जीवनका शब्दहरू)।


PDFब्रह्मांड विस्तार गर्दै