तिमीमा ख्रीष्ट

कुन जीवन गुमाउने र कुन प्राप्त गर्ने?

"येशू ख्रीष्ट तिमीमा हुनुहुन्छ" भनी पावलले काव्यात्मक वा रूपक रूपमा बोलिरहेका थिएनन्। येशू ख्रीष्ट साँच्चै र व्यावहारिक रूपमा विश्वासीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँको साँच्चै अर्थ थियो। कोरिन्थीहरूले जस्तै, हामीले आफ्नो बारेमा यो तथ्यलाई चिन्न आवश्यक छ। ख्रीष्ट हामीभन्दा बाहिर मात्र होइन, खाँचोमा परेका एक सहयोगी हुनुहुन्छ, तर उहाँ हामीभित्र वास गर्नुहुन्छ, सधैं हामीभित्र र हामीसँगै रहनुहुन्छ।


बाइबल अनुवाद "लुथर २०१ 2017"

 

"म तिमीलाई नयाँ हृदय र नयाँ आत्मा दिन चाहन्छु, र म तिम्रो शरीरबाट ढुङ्गाको हृदय हटाउन चाहन्छु र तिमीलाई मासुको हृदय दिन चाहन्छु" (इजकिएल ३6,26).


"म बस्छु वा उभिन्छु, तपाईलाई थाहा छ; तिमी मेरो विचार टाढाबाट बुझ्छौ। म हिँड्छु वा झुट, त्यसैले तपाईं मेरो वरिपरि हुनुहुन्छ र मेरो सबै बाटोहरू हेर्नुहुन्छ। किनकि हेर, मेरो जिब्रोमा कुनै शब्द छैन जुन तपाईं, प्रभु, थाहा छैन। तिमीले मलाई चारैतिरबाट घेरेर आफ्नो हात ममाथि समात्यौ। यो ज्ञान धेरै अचम्मको छ र मेरो लागि बुझ्नको लागि धेरै उच्च छ" (भजन 139,2-6)।


"जसले मेरो मासु खान्छ र मेरो रगत पिउछ, ममा रहन्छ र म उसमा रहन्छ" (जोन 6,56)।


"सत्यको आत्मा, जसलाई संसारले प्राप्त गर्न सक्दैन, किनकि यसले न त देख्छ न त जान्दछ। तिमीहरूले उहाँलाई चिन्‍छौ, किनकि उहाँ तिमीहरूसँग वास गर्नुहुन्छ र तिमीहरूमा रहनुहुनेछ” (यूहन्ना १4,17).


"त्यस दिन तिमीहरूले जान्‍नेछौ कि म मेरा पितामा छु, र तिमीहरू ममा र म तिमीहरूमा छु" (यूहन्ना १4,20).


"येशूले जवाफ दिनुभयो र उसलाई भन्नुभयो, मलाई प्रेम गर्नेले मेरो वचन पालन गर्नेछ। र मेरो बुबाले उहाँलाई प्रेम गर्नुहुनेछ, र हामी उहाँकहाँ आउनेछौं र उहाँसँग हाम्रो घर बनाउनेछौं" (यूहन्ना 14,23).


"ममा बस र म तिमीमा। जसरी हाँगाले दाखको बोटमा नराखेसम्म फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी नै तिमीहरू ममा नराखेसम्म तिमीहरू पनि फल फलाउन सक्दैनौ” (यूहन्ना १5,4).


"म तिनीहरूमा र तपाईं ममा, ताकि तिनीहरू पूर्ण रूपमा एक हुन सकून्, र तपाईंले मलाई पठाउनुभएको हो भनी संसारले थाह पाउन र तपाईंले मलाई प्रेम गरेझैं तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ" (यूहन्ना १7,23).


"अनि मैले तपाईंको नाउँ तिनीहरूलाई प्रकट गरेको छु, र यो प्रकट गर्नेछु, ताकि तपाईंले मलाई प्रेम गर्नुहुने प्रेम तिनीहरूमा रहोस्, र म तिनीहरूमा होस्" (यूहन्ना 1)7,26).


"तर यदि ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भने, शरीर पापको कारण मरेको छ, तर आत्मा धार्मिकताको कारण जीवित छ। तर यदि येशूलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुहुनेको आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने, ख्रीष्टलाई मृत्युबाट जीवित पार्नुहुनेले तिमीहरूमा वास गर्नुहुने उहाँको आत्माद्वारा तिमीहरूका मरणशील शरीरहरूलाई पनि जीवन दिनुहुनेछ।” (रोमी 8,10-11)।


"यसैकारण म ख्रीष्ट येशूमा, परमेश्वरको सेवामा घमण्ड गर्छु" (रोमी १ कोरिन्थी १:१२)5,17).


"के तिमीलाई थाहा छैन कि तिमी परमेश्वरको मन्दिर हौ र परमेश्वरको आत्मा तिमीमा वास गर्नुहुन्छ?" (1. कोरिन्थीहरू 3,16).


"तर भगवानको कृपाले म जे हुँ। अनि मप्रति उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएको छैन, तर मैले तिनीहरू सबै भन्दा धेरै परिश्रम गरेको छु। तर म होइन, तर मसँग भएको परमेश्वरको अनुग्रह हो" (1. कोरिन्थी १5,10).


"किनभने परमेश्‍वर, जसले अन्धकारबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभएको छ, येशू ख्रीष्टको अनुहारमा परमेश्‍वरको महिमाको ज्ञानको ज्योति दिनको लागि हाम्रो हृदयमा चम्कनुभएको छ" (2. कोरिन्थीहरू 4,6).


"तर हामीसँग यो खजाना माटोको भाँडामा छ, ताकि अत्यधिक शक्ति परमेश्वरबाट होस्, हामीबाट होइन" (2. कोरिन्थीहरू 4,7)


"किनकि हामी बाँच्नेहरू येशूको खातिर सधैं मारिनेछौं, ताकि येशूको जीवन हाम्रो नश्वर शरीरमा पनि प्रकट होस्। त्यसैले अब हामीमा मृत्यु शक्तिशाली छ, तर जीवन तिमीमा छ" (2. कोरिन्थीहरू 4,11-12)।


"तिमीहरू विश्वासमा खडा छौ कि छैनौ भनेर आफैलाई जाँच्नुहोस्; आफैलाई जाँच गर्नुहोस्! वा येशू ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भनी तिमीहरू आफैंमा चिन्दैनौ? यदि होइन भने, तब तपाइँ प्रमाणित हुनुहुनेछैन।" (2. कोरिन्थी १3,5).


"तिमीहरूले प्रमाण माग्नुहुन्छ कि ख्रीष्ट ममा बोल्नुहुन्छ, जो तिमीहरूप्रति कमजोर छैन तर तिमीहरूमाझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ" (2. कोरिन्थी १5,3).


“किनकि उहाँ [येशू] कमजोरीमा क्रूसमा टाँगिनुभएको भए तापनि उहाँ परमेश्वरको शक्तिद्वारा जीवित हुनुहुन्छ। अनि हामी उहाँमा कमजोर भए तापनि तिमीहरूको निम्ति परमेश्वरको शक्तिद्वारा उहाँसँगै बाँच्नेछौं। आफूलाई जाँच्नुहोस् कि तपाईं विश्वासमा खडा हुनुहुन्छ कि छैन; आफैलाई जाँच गर्नुहोस्! वा येशू ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भनी तिमीहरू आफैंमा चिन्दैनौ? यदि होइन भने, तपाइँ प्रमाणित हुनुहुन्न?" (2. कोरिन्थी १5,4-5)।


"तर जब यो परमेश्वरलाई मनपर्ने थियो, जसले मलाई मेरी आमाको गर्भबाट अलग गर्नुभयो र मलाई उहाँको अनुग्रहद्वारा बोलाउनुभयो, 16 ममा उहाँको पुत्रलाई प्रकट गर्न, ताकि मैले अन्यजातिहरूका बीचमा उहाँलाई प्रचार गर्न सकूँ, मैले पहिले मासु र रगतको बारेमा सल्लाह गरिनँ। "(गलाटियन्स 1,15-16)।


"म जिउँछु, तर म होइन, तर ख्रीष्ट ममा बस्नुहुन्छ। किनकि म अहिले शरीरमा बाँचिरहेको छु, म परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो लागि आफूलाई अर्पण गर्नुभयो" (गलातीहरू 2,20).


"मेरा छोराछोरीहरू, जसलाई म फेरि कष्ट दिन्छु, ख्रीष्ट तिमीहरूमा नबन्दासम्म!" (गलाटियन्स 4,19).


"उहाँद्वारा तिमीहरू पनि आत्मामा परमेश्‍वरको बासस्थानमा निर्माण गरिँदैछौ" (एफिसीहरू 2,22).


"विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूको हृदयमा बास गरून्। अनि तिमीहरू प्रेममा जरा गाडिएको छौ" (एफिसी 3,17).


“ख्रीष्ट येशूमा सङ्गति गर्ने मनको होओ” (फिलिप्पी 2,5).


 

"परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई यस रहस्यको महिमापूर्ण सम्पदा राष्ट्रहरूका बीचमा, अर्थात्, तिमीहरूमा ख्रीष्ट, महिमाको आशा प्रकट गराउन चाहनुहुन्थ्यो" (कलस्सीहरू 1,27).


"किनकि उहाँमा ईश्वरत्वको सम्पूर्ण पूर्णता शारीरिक रूपमा वास गर्नुहुन्छ, 10 र सबै शक्ति र अख्तियारहरूको शिर हुनुहुने उहाँमा तिमीहरू भरिपूर्ण छौ" (कलस्सीहरू) 2,9-10)।


"अब अब ग्रीक वा यहूदी, खतना वा खतना नगरिएको, गैर-ग्रीक, सिथियन, दास, स्वतन्त्र छैन, तर ख्रीष्ट सबै र सबैमा हुनुहुन्छ" (कलस्सीहरू 3,11).


“तिमीले सुरुदेखि जे सुनेका छौ, साथमा रहनुहोस्। यदि तिमीहरूले सुरुदेखि सुनेका कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने, तिमीहरू पुत्र र पितामा पनि रहनेछौ” (1. जोहानेस 2,24).


"अनि तपाईंले उहाँबाट प्राप्त गर्नुभएको अभिषेक तपाईंमा रहन्छ, र तपाईंलाई सिकाउने कोही आवश्यक छैन; तर जसरी उहाँको अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउँछ, त्यसरी नै यो सत्य हो र झूटो होइन; र जसरी तिमीहरूलाई सिकायो, उहाँमा रहो” (1. जोहानेस 2,27).


“अनि जसले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छ त्यो परमेश्वरमा रहन्छ, र परमेश्वर उहाँमा रहन्छ। र यसबाट हामी जान्दछौं कि उहाँ हामीमा रहनुहुन्छ: उहाँले हामीलाई दिनुभएको आत्माद्वारा" (1. जोहानेस 3,24).


“बालबालिकाहरू, तिमीहरू परमेश्वरका हौ र तिनीहरूलाई जितेका छौ; किनकि जो तिमीमा छ, त्यो संसारमा भएको भन्दा महान् छ” (1. जोहानेस 4,4).


“जब उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँका सन्तहरूका बीचमा महिमित हुन, र त्यस दिनमा विश्वास गर्नेहरूका बीचमा अचम्मको रूपमा देखाइयोस्; हामीले तपाईलाई विश्वास गरेको कुराको लागि गवाही दियौं" (2. थेसलोनिकीहरू 1,10).