मध्यस्थ सन्देश हो

The 056 मध्यस्थता सन्देश हो «Immer wieder hat Gott schon vor unserer Zeit auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch  ihn schuf Gott Himmel und Erde, und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild» (Hebräerbrief 1,1–3 Hoffnung für Alle).

सामाजिक वैज्ञानिकहरूले "हामी आधुनिक", "उत्तर-आधुनिक" वा "उत्तर-पोस्ट-आधुनिक" जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छौं जुन हामी बाँचिरहेको समयमा वर्णन गर्न। तिनीहरू प्रत्येक पुस्तासँग कुराकानी गर्न बिभिन्न तरिकाहरू पनि सिफारिस गर्छन्।

हामी बस्ने जुनसुकै समय, वास्तविक कुराकानी मात्र सम्भव छ जब दुबै पक्ष बोल्ने र बुझ्ने समझको स्तरबाट पार भएमा। बोल्नु र सुन्नु भनेको अन्त हुनु हो। सञ्चारको लक्ष्य वास्तविक समझ हो। केवल किनकि कोही बोल्न र सुन्न कोही सुन्न सक्दछ र यसैले उसको कर्तव्य पूरा गर्नुको मतलब यो होइन कि उनीहरूले एक अर्कालाई बुझेका थिए। र यदि तिनीहरू वास्तवमै एकजुट भएनन् भने उनीहरूले वास्तवमै कुराकानी गरेनन्, उनीहरू एक-अर्कालाई नबुझीकन कुरा गरे र सुन्थे।

यो भगवान संग फरक छ। परमेश्वर केवल हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्न र हामीसँग आफ्नो मनसाय बोल्नुहुन्छ, उहाँ समझदारीको साथ कुराकानी गर्नुहुन्छ। उसले हामीलाई सबैभन्दा पहिला बाइबल दिन्छ। यो केवल कुनै पुस्तक मात्र होइन, यो हामीसँग परमेश्वरको आत्म-प्रकटन हो। उहाँ हामीमार्फत उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रसारण गर्नुहुन्छ, उहाँ हामीलाई कत्ति माया गर्नुहुन्छ, कति उपहार दिनुहुन्छ, हामी उहाँलाई कसरी चिन्न सक्छौं र कसरी हामी आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौं। बाइबल आफ्ना छोराछोरीहरूको लागि ईश्वरीय पूर्ण जीवनको लागि निर्देशन हो। यद्यपि बाइबल महान छ तर यो संचारको उच्च प्रकार होईन।

परमश्वरले कुरा गर्ने अन्तिम तरिका येशू ख्रीष्ट मार्फत व्यक्तिगत प्रकट गर्नु हो। हामी बाइबलबाट यसको बारेमा सिक्छौं। परमेश्वर हामी मध्ये एक बन्नु, हामीसँग मानवता बाँडेर, हाम्रो दु: ख, हाम्रो प्रलोभन र हाम्रो पीडा द्वारा आफ्नो प्रेमको संचार गर्नुहुन्छ। येशूले हाम्रा पापहरू लिनुभयो, ती सबैलाई क्षमा गर्नुभयो, र उहाँको पक्षमा हामीसँग उहाँको लागि स्थान बनाउनुभयो। येशूको नामले पनि हामीलाई प्रेम गर्छ। येशूको अर्थ: परमेश्वर मुक्ति हुनुहुन्छ। अर्को नाम येशूलाई प्रयोग गरियो, "इम्मानुएल" को अर्थ "परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ"।

येशू केवल परमेश्वरको पुत्र मात्र हुनुहुन्न, तर "परमेश्वरको वचन" पनि हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई पिता र पिताको इच्छा प्रकट गर्दछ। Word यो शब्द मानिस भयो र हामी माझ बसे। हामीले आफैले उहाँको ईश्वरीय महिमा देख्यौं, जस्तो कि परमेश्वरले मात्र एक मात्र पुत्रलाई दिनुहुन्छ। उहाँमा परमेश्वरको क्षमाशील प्रेम र विश्वास हामीमा आयो »(यूहन्ना १:१:1)।

Nach Gottes Willen «wird jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, für immer leben» (Johannes 6, 40).

उहाँलाई चिन्नको लागि परमेश्वर आफैले आफै अग्रसर हुनुभयो। अनि उहाँ हामीलाई धर्मशास्त्र पढेर, प्रार्थना गरेर र उहाँलाई चिन्ने अरूसँग सship्गत गरेर उहाँसित व्यक्तिगत कुराकानी गर्न आमन्त्रित गर्नुहुन्छ। उहाँ पहिले नै हामीलाई चिन्नुहुन्छ - उहाँलाई अझ राम्ररी चिन्ने समय छैन?

जोसेफ टोचबाट


PDFमध्यस्थ सन्देश हो