पत्रिका फोकस यीशु 2021-03

03 जेसस २०२० ० मा केन्द्रित

जुलाई - सेप्टेम्बर २०१ 2021

 

पेशा र कलिंग - टोनी पेन्टेनर

पेन्टेकोस्ट: सुसमाचारको लागि शक्ति - जोसेफ टाचाच

पवित्र आत्मा: उहाँ हामीमा रहनुहुन्छ! - पॉल Krol

कृतज्ञता प्रार्थना - ब्यारी रबिन्सन

परमेश्वरको क्रोध - पल क्रोल

सेल्फ-पोर्ट्रेट - जेम्स हेंडरसन

दैनिक जीवनमा विकल्पहरू - Tammy Tkach

बार्टिमियस - ब्यारी रोबिन्सन