जर्नल फोकस फोकस 2021-03

03 फोकस येशू 2021 03

जुलाई सेप्टेम्बर 2021

 

पेशा र कलिंग - टोनी पेन्टेनर

पेन्टेकोस्ट: सुसमाचारको लागि शक्ति - जोसेफ टाचाच

पवित्र आत्मा: उहाँ हामीमा रहनुहुन्छ! - पॉल Krol

कृतज्ञता प्रार्थना - ब्यारी रबिन्सन

परमेश्वरको क्रोध - पल क्रोल

सेल्फ-पोर्ट्रेट - जेम्स हेंडरसन

दैनिक जीवनमा विकल्पहरू - Tammy Tkach

बार्टिमियस - ब्यारी रोबिन्सन