टुक्राद्वारा टुक्रा

त्यसपछि उनले होमबलि मारे र हारूनका छोराहरूले तिनलाई रगत ल्याए अनि वेदीको वरिपरि छर्के। र तिनीहरूले आफ्नो टाउको संग टुक्रा गर्न सचमुच जलेको भेटी नै ल्याए, र उहाँले वेदी मा जलाए।
लेवी us, १२-१-3 (ज्युरिख अनुवाद)

जब म प्रभुलाई मेरो मुटु दिन्छु भन्ने सोच्छु, यो एकदमै सजिलो देखिन्छ र कहिलेकाहीं हामी यसलाई धेरै हल्का पनि गर्छौं जस्तो देखिन्छ। हामी भन्छौं: "प्रभु, यहाँ म तिमीलाई मेरो हृदय दिन्छु, तिमी सक्छौ" र हामी लाग्छ कि यो सबै आवश्यक छ। म तिमीलाई देखाउन चाहन्छु कि पश्चात्तापको माथिको पदले एक सन्देश समावेश गर्दछ जुन परमेश्वर हामीलाई दिन चाहानुहुन्छ।
कहिलेकाँही जब हामी प्रभुलाई भन्छौं कि तपाईंको मेरो हृदय यहाँ छ, यो यस्तो लाग्छ कि हामी त्यसलाई अघि हालि दियौं। यसको मतलब यो छैन। यदि हामी यो यसरी गर्छौं भने, हाम्रो पश्चात्ताप एकदम धमिलो हुन्छ, र हामी जानाजानी पापपूर्ण कार्यबाट फर्कदैनौं। हामी केवल ग्रिलमा मासुको एक टुक्रा मात्र फाल्दैनौं, अन्यथा यो समान रूपमा फ्राइ हुँदैन। हाम्रो पापी हृदयहरूमा पनि त्यस्तै हो, हामीले के स्पष्ट पार्नुपर्दछ भनेर के स्पष्ट रूपमा देख्नुपर्दछ।

... उनीहरूले उनको टाउको लगायत होमबलि आफै ल्याए र उनले वेदीमा जलाइदिए।
ध्यान दिनुहोस् कि हारूनका दुई छोराहरूले पीडितलाई आफ्नो बुबाको हातमा सुम्पिदिए। तिनीहरूले मार्ने जनावरलाई वेदीमा मात्र राखेनन्। हामीले हाम्रा पीडितहरूसँग, हृदयले पनि त्यस्तै गर्नुपर्दछ। "प्रभु यहाँ तपाईको मुटु हुनुहुन्छ" भन्नुको सट्टा हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयमा दूषित पार्ने कुरा राख्नु पर्छ। "प्रभु, म तपाईंलाई मेरो गफ दिन्छु, म तपाईंलाई मेरो इच्छाहरू दिमागमा दिन्छु, म तिमीलाई मेरो शंकाहरू छोडदछु"। यदि हामीले यसरी हाम्रो हृदय परमेश्वरलाई दिन थाल्यौं भने, उहाँ यसलाई बलिदानको रूपमा स्वीकार्नुहुनेछ। हाम्रो जीवनमा सबै खराब चीजहरू वेदीको खरानीमा परिणत हुन्छन् जसलाई आत्माको हावाले उडाउँछ।

प्रार्थना:

बुबा, म तपाईं लाई मेरो जीवनको टुक्रा गरेर एक-एक गरी ल्याउँछु, जबसम्म तपाईंसँग सबै थोक हुँदैन, आमेन

फ्रेजर मर्डोक द्वारा,
स्कटल्याण्डमा WKG प्रचारक


PDFटुक्राद्वारा टुक्रा