पत्रिका फोकस यीशु 2018-03

03 जेसस २०२० ० मा केन्द्रित

अक्टुबर - डिसेम्बर २०१ 2018


समयको चिन्ह - टोनी पेन्टेनर

ख्रिष्टको प्रकाश चम्काउन दिनुहोस् - एडी मार्श

त्यहाँ अझ धेरै लेख्न बाँकी छ - जेम्स हेन्डरसन

अन्धाका लागि आशा - क्लिफ नील

तपाईं अविश्वासीहरूको के सोच्नुहुन्छ? - जोसेफ टोच

तपाईं पहिले! - जेम्स हेंडरसन

राम्रो उपहार - Eben D. Jacobs

म येशूको बारेमा त्यस्तै मन पराउँछु - थोमा श्रामामाचर

ऊ मलाई माया गर्छ - Tammy Takaach

म एक लत छु - टाकलानी म्यूस्कवा