स्वर्गदूतहरूको संसार

दूतहरु आत्माहरु, दूतहरु र परमेश्वरका सेवकहरु हुन्। तिनीहरूले येशूको जीवनको चार महत्त्वपूर्ण घटनाहरूमा विशेष भूमिका खेल्दछन् र येशूले कहिलेकाँही उनीहरूलाई उल्लेख गर्नुहुन्थ्यो जब उहाँ अन्य विषयहरू सिकाउनुहुन्थ्यो।

सुसमाचारका पुस्तकहरू स्वर्गदूतहरूको बारेमा हाम्रो सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनको लागि होईन। तिनीहरू हामीलाई केवल दोस्रो जानकारी दिन्छन् जब स्वर्गदूतहरू स्टेजमा प्रवेश गर्छन्।

सुसमाचारको कथनमा स्वर्गदूतहरूले येशूसामु मञ्च लिन्छन्। गब्रिएल जकरियाको अगाडि प्रकट भए कि उनीको एउटा छोरा छ - जप्ने यूहन्ना (लूका .1,11.१19-१) गब्रिएलले मारियालाई पनि उनको छोरो हुनेछ भनेर बताइन् (V. 26-38) यूसुफलाई यसबारे सपनामा एक जना स्वर्गदूतले बताएका थिए (मत्ती १०: १ -1,20 -२०)

एउटा स्वर्गदूतले गोठालाहरूलाई येशूको जन्म घोषणा गरे र एक स्वर्गीय सेनाले परमेश्वरको प्रशंसा गरे (लूका .2,9.१15-१) एक जना स्वर्गदूत यूसुफलाई सपनामा फेरि मिश्रमा भागेको र फेरि फर्कने सुरक्षित भएको बताउँथे (मत्ती 2,13.19।।)

स्वर्गदूतहरूले येशूको प्रलोभनमा फेरि उल्लेख गरिएको छ। शैतानले बाइबलबाट स्वर्गदूतको सुरक्षाको एउटा अंश उद्धृत गरे र प्रलोभनहरू समाप्त भएपछि स्वर्गदूतहरूले येशूको सेवा गरे (मत्ती 4,6.11।।) एउटा स्वर्गदूतले येशूलाई गेत्समनी बगैंचामा गम्भीर प्रलोभनको बेला मदत गरे (लूका १:१:22,43)।

चारै सुसमाचारका पुस्तकले हामीलाई भन्छ, येशूको पुनरुत्थानमा पनि स्वर्गदूतहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। एक स्वर्गदूतले ढु stone्गा हटाए र येशू बौरिनु भयो भनेर ती स्त्रीहरूलाई भने (मत्ती १०: १ -28,2 -२०) ती स्त्रीहरूले चिहान भित्र एउटा स्वर्गदूत र दुई जना देखे (मार्क १.16,5..24,4.23; लूका २.20,11..XNUMX.२XNUMX; यूहन्ना २०.११)

ईश्वरीय सन्देशवाहकहरूले पुनरुत्थानको महत्त्वलाई संकेत गरे।

येशूले भन्नुभएझैं उहाँ फर्केर आउनुहुँदा स्वर्गदूतहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्‌। स्वर्गदूतहरू उनीसँगै फर्कंदा र छनौट गरिएको व्यक्तिहरूलाई उद्धारको लागि र खराबलाई विनाशका लागि संकलन गर्नेछन् (मत्ती:: १-13,39-१-49; २ 24,31: १))

येशूले स्वर्गदूतहरूको फौज बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले तिनीहरूको निम्ति माग्नुभएन (मत्ती 26,53।।) ऊ फर्केर आउँदा तिमी उसलाई साथ दिनेछौ। स्वर्गदूतहरु न्याय मा शामिल हुनेछ (लूका .12,8.१9-१) सायद यो त्यस्तो समय हो जब मानिसहरूले स्वर्गदूतहरूलाई "मानिसको पुत्रको वरिपरि जाँदै गरेको देख्दछन्" (यूहन्ना १:1,51:१)

परी एक व्यक्ति को रूप मा वा असामान्य महिमा संग देखा पर्न सक्छ (लूका २.2,9; २ 24,4..XNUMX) तिनीहरू मर्दैनन् र विवाह गर्दैनन्, जसको स्पष्ट रूपमा उनीहरूको कामुकता छैन र पुनरुत्पादित हुँदैन भन्ने हो (लूका .20,35.१36-१) मानिसहरू कहिलेकाँही विश्वास गर्दछन् कि असामान्य घटनाहरू स्वर्गदूतहरूद्वारा हुन्छन् (यूहन्ना ,,5,4; ,,12,29)

येशूले "स्वर्गमा स्वर्गका स्वर्गदूतहरू" छन् जसले तिनीहरूलाई हेरचाह गर्छन् "यी मनिसहरूलाई विश्वास गर्दछन्" (मत्ती 18,6.10।।) जब मानिसहरू परमेश्वरतर्फ फर्केका हुन्छन् तब स्वर्गदूतहरू खुशी हुन्छन् र स्वर्गदूतहरू मृतक धर्मीहरूलाई स्वर्गमा लैजान्छन् (लूका २.15,10; २ 16,22..XNUMX)

माइकल मोरिसन


PDFस्वर्गदूत संसार