सुसमाचार - शुभ समाचार!

442 सुसमाचार सुसमाचारसबैलाई सही र गलतको कल्पना छ, र सबैले केहि गलत गरेका छन् - आफ्नै दिमागमा पनि। "गल्ती गर्नु मानव हो," एक प्रसिद्ध उखान भन्छ। सबैले साथीलाई निराश बनाएका छन्, वाचा तोडेका छन्, कसैको भावनामा चोट पुर्याएका छन्। सबैलाई अपराधको भावना थाहा छ। त्यसैले मानिसहरूले परमेश्वरसँग कुनै सम्बन्ध राख्न चाहँदैनन्। तिनीहरू न्यायको दिन चाहँदैनन् किनभने तिनीहरू जान्दछन् कि तिनीहरू स्पष्ट विवेकको साथ परमेश्वरको सामु खडा हुन सक्दैनन्। उनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूले उहाँको आज्ञापालन गर्नुपर्छ, तर उनीहरूलाई यो पनि थाहा छ कि उनीहरूले मानेनन्। तिनीहरू लज्जित छन् र दोषी महसुस गर्छन्।

उनीहरुको ऋण कसरी तिर्ने ? चेतना कसरी शुद्ध गर्ने? "क्षमा ईश्वरीय हो," कुञ्जी शब्द समाप्त हुन्छ। भगवान आफैले माफ गर्नुहुनेछ। धेरै मानिसहरूलाई यो भनाइ थाहा छ, तर तिनीहरू विश्वास गर्दैनन् कि भगवान आफ्नो एस दिन पर्याप्त ईश्वरीय हुनुहुन्छüपुरस्कृत गर्न। तपाईं अझै दोषी महसुस गर्नुहुन्छ। तिनीहरू अझै पनि परमेश्वरको उपस्थिति र न्यायको दिनदेखि डराउँछन्।

तर येशू यस अघि प्रकट हुनुभयो - येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्वमा। ऊ निन्दा गर्न आएको होइन, तर बचाउन आयो। उसले क्षमाको सन्देश ल्यायो र क्रूसमा उहाँ मर्नुभयो कि ग्यारेन्टी गर्न हामी क्षमा पाउन सक्छौं।

येशूको सन्देश, क्रूसको सन्देश, दोषी महसुस गर्ने सबैका लागि शुभ समाचार हो। येशू, ईश्वरीय व्यक्ति, हाम्रो दण्ड स्वीकारेको छ। येशू ख्रीष्टको सुसमाचारमा विश्वास गर्न सक्ने नम्रहरू सबैलाई क्षमा दिइन्छ।

हामीलाई यो सुसमाचार चाहिन्छ। ख्रीष्टको सुसमाचारले मनको शान्ति, आनन्द र व्यक्तिगत विजय ल्याउँछ। साँचो सुसमाचार, सुसमाचार, ख्रीष्टले प्रचार गर्नुभएको सुसमाचार हो। प्रेरितहरूले पनि उही सुसमाचार प्रचार गरे: येशू ख्रीष्ट, क्रूसमा टाँगिएका (1. कोरिन्थीहरू 2,2), ईसाईहरूमा येशू ख्रीष्ट, महिमाको आशा (कलस्सी 1,27मरेकाहरूबाट पुनरुत्थान, मानिसजातिको लागि आशा र मुक्तिको सन्देश जुन परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार हो।

यस चर्चको प्रचार गर्ने कामलाई परमेश्वरले आफ्नो चर्चलाई सुम्पनुभएको छüर त्यो कार्य पूरा गर्नको लागि पवित्र आत्मा। कोरिन्थीहरूलाई लेखिएको पत्रमा, पावलले येशूले आफ्नो मण्डलीलाई दिनुभएको सुसमाचारको वर्णन गर्छन्: "तर म यो तिमीहरूलाई गर्छु, Brüमैले प्रचार गरेको सुसमाचार प्रचार गर्ने एक जनाले तपाईंलाई स्वीकार गरेको छ, जसमा कि तिमीहरू पनि खडा छौ, जसद्वारा तिमीहरू पनि बचाइनेछौ, यदि मैले यो प्रचार गरेको हुँ भने, यदि मैले तँलाई यो घोषणा गरेको हुँ भने, व्यर्थमा विश्वास गर्न आएका छन्। सबै भन्दा माथि म केहि पनि तपाईंलाई प्राप्त गरेको छु: कि हाम्रो एस को लागी कि ख्रीष्टüधर्मशास्त्र अनुसार मृत्यु भयो; अनि उनलाई गाडिएको थियो र उहाँ तेस्रो दिनमा धर्मशास्त्रहरू पछि बौरी उठनुभयो; उहाँ केफास र उहाँ बाह्रै जनाको अघि देखा पर्नुभयो। त्यसपछि ऊ f भन्दा बढी देखा पर्‍योüनब्बे बीआरüसबै एकैचोटि, जसमध्ये धेरै जसो अहिले सम्म बाँचेका छन्, तर कोही निदाएका छन्। यसपछि उहाँ याकूबकहाँ देखा पर्नुभयो, त्यसपछि सबै प्रेरितहरूकहाँ देखा पर्नुभयो। तर आखिरमा, यो अकाली जन्मको रूपमा थियो, उहाँ मलाई पनि देखा पर्नुभयो" (1. कोरिन्थी १5,1-8 Eberfeld बाइबल)।

पावल "सबै भन्दा माथि" जोड दिन्छन् कि पवित्र शास्त्रहरु अनुसार येशू मसीह वा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ कि उहाँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छüमरे, गाडे र फेरि उठियो। कसैले जोड दिएमा कसैले ख्रीष्टको पुनरुत्थानको गवाही दिनेछ भनेर पनि त्यसले जोड दिए।

पावलले यो स्पष्ट पार्दछ कि यो सुसमाचार हो "जसद्वारा तपाईं पनि मुक्ति पाउनुहुनेछ"। हाम्रो लक्ष्य भनेको हामीले के प्राप्त गर्नुपर्दछ र "अरू सबै भन्दा माथि" के हुनुपर्दछ भनेर हुनुपर्दछ।

हामीले के पाएका छौं र त्यसकारण पास गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पावल र अन्य प्रेरितहरूले पाएको कुरासँग मेल खान्छ - जुन अरू सबैको सामु खडा हुन्छ - "कि हाम्रो एसको लागि ख्रीष्टüधर्मशास्त्र अनुसार मृत्यु भयो; र उसलाई गाडिदियो र उहाँ धर्मशास्त्र पछि तेस्रो दिनमा हुर्नुभयो।

बाइबलका अन्य सबै शिक्षाहरू यी आधारभूत सत्यहरूमा आधारित छन्। केवल भगवानका पुत्रले हाम्रो एस लाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छüर मर्नुहोस् किनकि उहाँ त्यसो गर्नुभयो र मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो, हामी उहाँतर्फ फर्केर हेर्नेछौं र हाम्रो उत्तराधिकार, अनन्त जीवन, अटल विश्वासमा।

त्यसकारण, यूहन्नाले लेख्न सक्थे: "यदि हामीले मानिसहरुको गवाहीलाई स्वीकार्यौं भने परमेश्वरको गवाही यति ठूलो छ, किनकि यो उनको गवाही दिएको परमेश्वरको गवाही हो। जो कोही परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गर्दछ उनिहरुमा यो गवाही छ। भगवानले विश्वास गर्दैनन्, ऊ उसलाई एल बनाउँछügner किनभने त्यस व्यक्तिले परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको बारेमा हामीलाई दिएको साक्षीमा विश्वास गरेको छैन।

"र यो गवाही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ, र त्यो जीवन उहाँको पुत्रमा छ। जसको छोरा छ उसको जीवन छ। जोसँग परमेश्‍वरको पुत्र छैन, त्यससँग जीवन छैन” (1. Joh 5,9- १२)।

येशूले प्रचार गरेको सुसमाचार

केही, यस्तो देखिन्छ, üबाइबल भविष्यवाणीहरु मा गर्मी, तर यो गाह्रो लाग्न füबाइबलको केन्द्रीय सन्देशलाई प्रेरित गर्न - येशू ख्रीष्टमार्फत मुक्ति! परमेश्वरले इसाईहरुलाई सब भन्दा बहुमूल्य उपहार दिनुभएको छ र अरुहरुलाई बेच्नु पर्ने दायित्व पनि छüकसरी तिनीहरूले यो उपहार प्राप्त गर्न सक्छन्!

जब प्रेरितहरूले क्याप्टन कर्नेलियसलाई लेखेको कामबारे पत्रुसले भने, उनले भने: “अनि [येशू] हामीलाई मानिसहरूलाई प्रचार गर्न र उहाँ जीवित र मृतकहरूको न्यायकर्ताको रूपमा परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको हो भनेर गवाही दिन आज्ञा गर्नुभयो। सबैले यस कुराको गवाही दिन्छन् भविष्यवाणी गर्दछ कि उहाँको नाममा सबै उहाँमाथि विश्वास गर्ने, एस को क्षमाünds प्राप्त गर्नुपर्छ" (प्रेरित 10,42-43)।

यो मुख्य सन्देश हो; ती प्रेरितहरू माझ भएको शुभ समाचार सबै अगमवक्ताहरूको केन्द्रिय सन्देश थियो - त्यो हो कि परमेश्वरले येशू ख्रीष्टको न्याय गर्नुभयो üजिउँदो र मृत र उहाँमा विश्वास गर्ने सबैको बारेमा एसüउहाँको नाम मार्फत क्षमा!

केन्द्रीय सत्य

लूकाले लेखे कि येशूसँग उसको जे थियोüउहाँ स्वर्ग जानुभएको केही समय अघि केन्द्रीय G माüउनको सन्देशको सन्देशले उनलाई सम्झना दिलाउँछ: "तब उहाँले तिनीहरूको समझ खोलिदिनुभयो ताकि तिनीहरूले धर्मशास्त्रलाई बुझे, र तिनीहरूलाई भने:" यस्तो लेखिएको छ कि ख्रीष्ट कष्ट भोग्नुहुनेछ र तेस्रो दिनमा उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नुहुनेछ; र उहाँको नाममा तपस्या प्रचार गरिनेछ। [माफ गर्नुहोस्] एस को क्षमा को लागीüसबै मानिसहरू माझ। यरूशलेममा शुरू गर्नुहोस् र त्यहाँ हुनुहोस्üसाक्षीहरू" (लूका २4,45-48)।

धर्मशास्त्रको विषयवस्तुलाई जब येशूले बुझ्नु भयो तब प्रेरितहरूले के बुझ्नु पर्छ?ür खोलियो? अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, येशूका अनुसार पुरानो नियमका धर्मशास्त्रबाट कुन कुन केंद्रीय र महत्त्वपूर्ण सत्यलाई बुझ्न सकिन्छ?

कि ख्रीष्टले कष्ट भोग्नुभयो र तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नुहुनेछ र त्यो तपार्इ [हरूलाई] माफ गर्नुहुनेछüसबै मानिसहरूलाई उहाँको नाममा प्रचार गरियो!

"र मुक्ति अरू कसैमा छैन, न त स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अरू कुनै नाम दिइएको छ जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनुपर्दछ," पत्रुसले प्रचार गरे (प्रेरित 4,12).

तर ईन्स परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार के हो? के येशूले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुभएन? नेटüवास्तविक!

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार पावल, पत्रुस र यूहन्ना भन्दा फरक छ üयेशू ख्रीष्टमा मुक्तिबारे प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ? हुदै हैन!

हामीलाई स्पष्ट पार्नुहोस् कि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नु छुटकारा हो। मुक्ति पाउन र परमेश्वरको राज्यमा आउन एक समान छ! अनन्त जीवन पाउनु भनेको मुक्ति [वा मुक्ति] लाई अनुभव गर्नु जस्तै हो किनकि मुक्ति घातक एसबाटको मुक्तिको पर्यायवाची हो।üएनडी।

येशूमा जीवन छ - अनन्त जीवन। अनन्त जीवन S बाट क्षमा आवश्यक छüएनडी। र एस को क्षमाüकसैले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर मात्र फेला पार्न सकिन्छ, वा धर्मीकरण गर्न सकिन्छ।

येशू दुवै एक न्यायाधीश र एक मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। ऊ साम्राज्यको पनि राजा हो। परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार भनेको येशू ख्रीष्टमा मुक्तिको सुसमाचार हो। येशू र उनका प्रेरितहरूले एउटै सन्देश प्रचार गरे - येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ र मुक्ति, मुक्ति, अनन्त जीवन र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने एक मात्र तरिका हुनुहुन्छ।

र यदि कसैको इन्द्रियहरू पुरानो नियमका भविष्यवाणीहरू बुझ्न सक्षम हुनका लागि खोलिएका छन्, जसरी येशूले प्रेरितहरूलाई समझ खोलिदिनुभयो (लूका 24,45), यो स्पष्ट हुन्छ कि अगमवक्ताहरूको केन्द्रीय सन्देश येशू ख्रीष्ट पनि हुनुहुन्थ्यो (प्रेरित 10,43).

अगाडि बढौं जोनले लेखे: "जसले छोरामा विश्वास गर्दछ उसले अनन्त जीवन पाउँछ। तर जसले छोराको आज्ञा पालन गर्दैन उसले जीवन देख्नेछैन, तर परमेश्वरको क्रोध रहिरहनेछ। üउहाँमाथि" (जोन 3,36)। यो स्पष्ट भाषा हो!

येशूले भन्नुभयो: "...बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिताकहाँ आउँदैन" (यूहन्ना १4,6)। हामीले परमेश्वरको वचनलाई के बुझ्नुपर्छüत्यो हो कि येशू ख्रीष्ट बिना व्यक्ति न पितामा आउन सक्दछ, न परमेश्वरलाई चिन्न सक्दछ, न अनन्त जीवनको अधिकार पाउन सक्दछ र परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन।

कलस्सीहरूलाई लेखेको पत्रमा पावलले लेखे: "बुबालाई धन्यवाद छ, जसले टिüप्रकाशमा सन्तहरूको उत्तराधिकार बनाएको छ। उहाँले हामीलाई अन्धकारको शक्तिबाट बचाउनुभयो र आफ्नो प्रिय पुत्रको दायरामा राख्नुभयो, जसमा हामीसँग मुक्ति छ, अर्थात् एसको क्षमा।ünd" (कलस्सी 1,12- १२)।

ध्यान दिनुहोस् कसरी सन्तहरुको उत्तराधिकार, प्रकाशको राज्य, छोराको राज्य, मुक्ति र एस को क्षमाüसत्यको वचनको सुसमाचारको लागि सिम्लेस कपडा बनाउन।

पद In मा पावलले "ख्रीष्ट येशूमा भएको [कलस्सीहरूको] विश्वास र सबै सन्तहरूप्रति भएको प्रेमको" कुरा गरे। उनले लेखेका छन् कि विश्वास र प्रेम "आशा ... बाट f वसन्त"ür स्वर्गमा तपाईंको लागि तयार छ। उहाँको बारेमा तिमीहरूले पहिले नै सत्यको वचनद्वारा सुनेका छौ, जुन सुसमाचार तिमीहरूकहाँ आयो..." (पद ५-६) फेरि पनि सुसमाचारलाई विश्वासद्वारा परमेश्वरको राज्यमा अनन्त मुक्तिको आशाको केन्द्रविन्दु हो, येशू ख्रीष्ट, परमेश्‍वरका पुत्र, जसद्वारा हामीले उद्धार पाएका थियौँ।

पद २१ देखि २ In मा पावल अझै भन्छन्, "तपाईलाई पनि, जो पहिले खराब कामहरुमा परदेशी र शत्रु थिए, अब उनी आफ्नो नश्वर शरीरको मृत्युले मिलाप गरेका छन्, ताकि उसले तिमीलाई तिम्रो अनुहारमा पवित्र, निर्दोष र निर्दोष राखून्; तपाईं केवल विश्वासमा रहनुहुन्छ, grüपत्ता लगाउनुहोस् र दृढ हुनुहोस्, र तपाईंले सुन्नुभएको सुसमाचारको आशाबाट नछोड्नुहोस् र त्यो स्वर्गमुनि सबै प्राणीहरूमा प्रचार गरियो। म उनको सेवक, पावल बनेँ। "

पद २ 25 देखि २, मा, पावलले आफूले प्रचार गरिरहेको सुसमाचारको बारेमा विस्तृत वर्णन गरिरहेछन् र प्रचार गर्ने आफ्नो लक्ष्यमाüसमाप्त हुन्छ। उनले लेखे: "म तपाईंलाई कार्यालयको माध्यमबाट नोकर बनायो जुन परमेश्वरले मलाई तपाईंको वचन प्रशस्त गरी प्रचार गर्नलाई दिनुभयो, अर्थात् त्यो रहस्य जुन युगौंदेखि र पुस्तौंदेखि लुकेको छ, तर अब यो प्रकट भएको छ उनको पवित्र जनहरू, जसलाई परमेश्वरले अन्यजातिहरूको बीचमा यस रहस्यको महिमित सम्पत्ति के हो भनेर जान्न चाहानुहुन्छ, जसमा कि ख्रीष्ट तिमीहरूमा, महिमाको आशाüहामी अन्त र सबै मानिसहरूलाई सल्लाह दिन्छौं र सबै मानिसहरूलाई सबै बुद्धिमत्ता सिकाउँछौं ताकि हामी सबैलाई ख्रीष्टमा सिद्ध बनाउँछौं। Dafürmüम पनि लड्छु र ममा बलियो काम गर्नेको शक्तिमा कुस्ती खेल्छु। "

के सुसमाचारको बारेमा छ

सम्पूर्ण सुसमाचार येशू ख्रीष्टको बारेमा हो। यसले परमेश्वरको पुत्रको रूपमा उहाँको पहिचान र सेवकाईसँग सम्बन्धित छ (यूहन्ना। 3,18जीवित र मृतकको न्यायकर्ताको रूपमा (2. तिमोथियस 4,1) ख्रीष्ट जस्तै (प्रेरित १7,3), मुक्तिदाताको रूपमा (2. टिम। 1:10), प्रधान पूजाहारीको रूपमा (हिब्रू 4,14), जस्तै एफüवक्ता (1. जोहानेस 2,1), राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभुको रूपमा (प्रकाश १७:१४), धेरै Br माझ जेठाको रूपमा।üडर्न (रोमन 8,29), एक मित्रको रूपमा (यूहन्ना 15,14-15)।

यो हाम्रो आत्माको गोठालोको रूपमा उहाँको बारेमा हो (1. पेट्र।  2,25), परमेश्वरको थुमाको रूपमा, जुन एसüसंसारको अन्त लैजान्छ (जोह। 1,29), जस्तै füहामीले निस्तार चाडको थुमा बलि चढायौं (1. कोरिन्थीहरू 5,7अदृश्‍य परमेश्‍वरको प्रतिरूप र सारा सृष्टिको सामु जेठाको रूपमा (कल.1,15मण्डलीको शिरको रूपमा र सुरुको रूपमा र मृतकहरूबाट पहिलो जन्मेको रूपमा (v. 18), परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्बको रूपमा र उहाँको स्वभावको रूपमा (हिब्रू। 1,3), पिताको प्रकटकर्ताको रूपमा (म्याट। 11,27मार्ग, सत्य र जीवनको रूपमा (यूहन्ना १4,6) को रूपमा टीüर (जोन10,7).

सुसमाचार हाम्रो विश्वासको प्रवर्तक र अन्त्यकर्ताको रूपमा ख्रीष्टको बारेमा हो (हिब्रू १ कोरिन्थी2,2), शासकको रूपमा üपरमेश्वरको सृष्टिको बारेमा (प्रकाश 3,14), पहिलो र अन्तिम, सुरु र अन्त्यको रूपमा (प्रकाश २2,13वंशजको रूपमा (यर्मिया २3,5), कुने ढुङ्गा भन्दा (1. पेट्रस 2,6), परमेश्वरको शक्ति र परमेश्वरको बुद्धिको रूपमा (1. कोरिन्थीहरू 1,24), वयस्क भन्दाüसबै राष्ट्रहरूको आवश्यकता (हाग्गै 2,7).

यो ख्रीष्टको बारेमा हो, विश्वासी र साँचो साक्षी (प्रकाश 3,14), सबैको उत्तराधिकारी (हिब्रू। 1,2), मुक्तिको सिङ (लूका 1,69), संसारको ज्योति (यूहन्ना 8,12), जीवित रोटी (जोह। 6,5१), यिशैको जरा (यशा। 11,10हाम्रो मुक्ति (लूका। 2,30), धार्मिकताको सूर्य (Mal. 3,20), जीवनको वचन (1. यूहन्ना १:१), परमेश्वरको पुत्रले आफ्नो मृत्युबाट पुनरुत्थानद्वारा शक्तिमा स्थापना गर्नुभयो (रोमी। 1,4) - र यस्तै।

पावलले लेखे, "जसको जग बसालिएको छ, त्योभन्दा अर्को कुनै जग बस्न सक्दैन, जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ" (1. कोरिन्थीहरू 3,11)। येशू ख्रीष्ट आधार, केन्द्रीय विषयवस्तु, सुसमाचारको जग हुनुहुन्छ। बाइबलको विरोध नगरी हामी कसरी अरू कुरा प्रचार गर्न सक्छौं?

येशूले एफ एफलाई भन्नुभयोüयहूदीहरू, "तिमीहरू धर्मशास्त्रमा अनन्त जीवन छ भनी सोचेर खोज्छौ; र मेरो बारेमा गवाही दिने उहाँ नै हुनुहुन्छ, तर तिमीहरूले जीवन पाउनको लागि मकहाँ आउन चाहँदैनौ" (जोन। 5,39-40)।

मुक्तिको सन्देश

ईसाईहरु बेच्न को सन्देशüमुक्तिको बारेमा भनिएको छ, त्यो हो, परमेश्वरको राज्यमा अनन्त जीवन। अनन्त मुक्ति वा परमेश्वरको राज्य केवल एक साँचो टी मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छür, एक मात्र सही तरीका - येशू ख्रीष्ट। ऊ त्यो साम्राज्यको राजा हो।

यूहन्नाले यस्तो लेखे: "जसले पुत्रलाई इन्कार गर्छ, त्यसको पिता हुँदैन, जसले पुत्रलाई स्वीकार गर्छ, त्यसको पनि पिता हुनुहुन्छ" (1. जोहानेस 2,23)। प्रेरित पावलले तिमोथीलाई यस्तो लेखे: “किनभने परमेश्‍वर एउटै हुनुहुन्छ, र परमेश्‍वर र मानिसहरूका बीचमा एउटै मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ, अर्थात्‌ मानिस ख्रीष्ट येशू, जसले आफूलाई अर्पण गर्नुभयो।üसबै मुक्तिको लागि हो, कि यो यसको समयमा प्रचार होस्" (1. तिमोथी २:५-६)।

हिब्रू मा 2,3 हामीलाई चेताउनी दिइएको छ: "...यदि हामीले यति ठूलो मुक्तिलाई बेवास्ता गर्यौं भने हामी कसरी उम्कनेछौं, जुन प्रभुको प्रचारबाट सुरु भएको थियो, र हाम्रो माझमा यो सुन्नेहरूले पुष्टि गरेको थियो?" मुक्तिको सुसमाचार सर्वप्रथम येशू आफैले घोषणा गर्नुभएको थियोüयो पिताको येशूको आफ्नै सन्देश थियो।

यूहन्ना आफैले लेखेका थिए जोन üआफ्नो पुत्रको बारेमा गवाही दिनुभयो: "र यो गवाही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ, र यो जीवन उहाँको पुत्रमा छ। जससँग पुत्र छ त्यससँग जीवन छ; जोसँग परमेश्वरको पुत्र छैन त्यससँग जीवन छैन" (1. जोहानेस 5,11-12)।

Johannes मा 5,22 23 सम्म जोनले छोराको महत्त्वलाई फेरि जोड दिन्छन्: "किनकि बुबाले कसैको न्याय गर्दैन, तर छोरामाथि सबै न्याय छ। üउनीहरूले आत्मसमर्पण गरे ताकि सबैले आफ्नो छोरालाई आदर गरे जसरी बाबुलाई आदर गर्छन्। जसले छोरालाई आदर गर्दैन उसले पितालाई पनि आदर गर्दैन जसले उहाँलाई पठाउनु भयो। "यसैले चर्चले निरन्तर प्रचार गरिरहेको छ üयेशू ख्रीष्टको बारेमा! यशैयाले भविष्यवाणी गरे, "यसैकारण परमेश्वर रेन भन्नुहुन्छ: हेर, म सियोनमा एउटा ढुङ्गा, परीक्षण गरिएको ढुङ्गा, बहुमूल्य, आधारशिला राख्नेछु। जसले विश्वास गर्छ उसलाई लाज हुनेछैन" (यशैया 28,16 ZB).

जब हामी येशू ख्रीष्टमा बोलावट भएको नयाँ जीवनमा हिँड्छौं र उहाँलाई हाम्रो निश्चय आधारका रूपमा विश्वास गर्दछौं र प्रत्येक दिन महिमा र शक्तिमा उसको आगमनको आशा गर्दछौं, हामी आशा र विश्वासमा हाम्रो अनन्त उत्तराधिकारको प्रतीक्षा गर्न सक्दछौं।

यहाँ र अहिले भविष्य बाँच्न कल

यूहन्नालाई समातिए पछि येशू गालीलमा आउनुभयो र परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो र भन्नुभयो: यो समय निश्चित छüllt, र परमेश्वरको राज्य नजिकै छ। पश्चात्ताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर!” (मर्कूस १:१४-१५)।

यो ल्याइएको सुसमाचार "शुभ समाचार" हो - एक शक्तिशाली सन्देश जसले जीवनलाई परिवर्तन गर्दछ र परिवर्तन गर्दछ। सुसमाचार üबर्फüकेवल सुन्छ र रूपान्तरण गर्दैन, तर अन्तमा सबैको लागि सबै भन्दा राम्रो बन्छüउहाँलाई विरोध गर्ने डाक्टर बनाउनुहोस्üबाँच्न।

सुसमाचार भनेको "विश्वास गर्ने सबैका लागि मुक्तिको लागि परमेश्वरको शक्ति हो" (रोमी १:१६)। सुसमाचार भनेको हामीलाई पूर्ण भिन्न स्तरमा बाँच्नको लागि परमेश्वरको निमन्त्रणा होüसुन्नुहोस्। शुभ समाचार यो हो कि त्यहाँ हाम्रो उत्तराधिकार पर्खिरहेको छ जुन ख्रीष्टको आगमनमा पूर्ण रूपमा हाम्रो अधिकारमा हुनेछ। यो एक सामर्थ्यवान आध्यात्मिक वास्तविकताको लागि पनि आमन्त्रित हो जुन हामीसँग सम्बन्धित छ।

पावलले सुसमाचारलाई "ख्रीष्टको सुसमाचार" भने (1. कोरिन्थी ९:१२), "परमेश्वरको सुसमाचार" (रोमी १५:१६) र "शान्तिको सुसमाचार" (एफिसी ६:१५)। येशूबाट सुरु गरेर, उहाँले जेüख्रीष्टको पहिलो आगमनको विश्वव्यापी अर्थमा केन्द्रित हुँदै परमेश्वरको राज्यको धारणालाई नयाँ परिभाषित गर्नुहोस्।

येशू, üपावलले यहूदिया र गालीलको धुलो बाटोमा हिंड्ने व्यक्ति अहिले बौरिउठ्नुभएको ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो परमेश्वरको दाहिने हातमा विराजमान हुनुहुन्छ र "सबै शक्ति र अख्तियारहरूको शिर" (Co. 2:10) हुनुहुन्छ भनी सिकाउँछन्।

पावलका अनुसार, येशू ख्रीष्टको मृत्यु र बौरिउठाइ सुसमाचारमा "पहिले" आउँछ; तिनीहरू एसएलएल हुन्üपरमेश्वरको योजनामा ​​sel घटनाहरू (1. कोरिन्थी १५:१-११)। सुसमाचार सुसमाचार हो füगरिब र थिचोमिचोमा परेकोücct ईतिहासको एक लक्ष्य छ। अन्तमा, कानून विजय हुनेछ, शक्ति छैन।

छेडेको हात छ üसशस्त्र मुट्ठी मा विजयी। दुष्टको संसारले येशू ख्रीष्टको राज्यलाई बाटोमा पुर्‍याउँछ, जुन क्रिस्चियनहरूले आंशिक रूपमा अनुभव गरिरहेका छन्।

पावलले सुसमाचारको यस पक्षलाई जोड दिएनüकलस्सीहरूको बारेमा: "खुशीसँग बाबाको धन्यवाद छ जसले टीüप्रकाशमा सन्तहरूको उत्तराधिकार बनाएको छ। उहाँले हामीलाई अन्धकारको शक्तिबाट बचाउनुभयो र आफ्नो प्रिय पुत्रको दायरामा राख्नुभयो, जसमा हामीसँग मुक्ति छ, अर्थात् एसको क्षमा।ünd" (कलस्सी 1,12-14)।

Füसबै इसाईहरूका लागि सुसमाचार अहिलेको वास्तविकता र भविष्य होüभविष्यमा आशा बौरिउठ्नुभएका ख्रीष्ट, जो प्रभु हुनुहुन्छ üसमय, ठाउँ र सबै कुरा जुन तल तल हुन्छन् च्याम्पियन एफ होüक्रिस्चियनहरू। उहाँ जसलाई स्वर्गमा उठाइयो उहाँ शक्तिको सर्वव्यापी स्रोत हुनुहुन्छ (एफिसी 3,20-21)।

शुभ समाचार यो हो कि येशू ख्रीष्टको पार्थिव जीवनमा सबै अवरोधहरू छन् üपार गरेको छ। क्रसको बाटो परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न कडा तर विजयी मार्ग हो। त्यसकारण पावलले संक्षेपमा सुसमाचारको सारांश दिन सक्दछन्, "किनकि मलाई लाग्थ्यो कि यो f थियोüक्रूसमा टाँगिएका येशू ख्रीष्ट एक्लै बाहेक तिमीहरूका बीचमा अरू केही जान्‍ने अधिकार छ।"1. कोर। 2,2).

महान उल्टो

जब येशू गालीलमा देखा पर्नुभयो र गम्भीरतापूर्वक सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, उहाँले जवाफको अपेक्षा गर्नुभयो। उहाँ आज हामीबाट उत्तरको अपेक्षा गर्नुहुन्छ।

तर राज्यमा प्रवेश गर्ने येशूको निमन्त्रणा शून्यमा राखिएको थिएन। येशूको कल füपरमेश्वरको राज्य प्रभावशाली संकेत र चमत्कारको साथ थियो जसले रोमी शासनबाट ग्रस्त देशलाई बस्न दियो र ध्यान दियो।

यो एउटा कारण हो कि येशूले परमेश्वरको राज्यको अर्थ के हो भनेर स्पष्ट पार्नुपर्‍यो। येशूको समयका यहूदीहरू एफ एफको लागि पर्खिरहेका थिएüनेता जसले दाऊद र सुलेमानको महिमा फेरि आफ्नो देशमा ल्याउने थिएürde तर येशूको सन्देश "दोहोरो क्रान्तिकारी" थियो, जसरी अक्सफोर्डका विद्वान एनटी राइट लेख्छन्। पहिलो, उनले साझा अपेक्षा गरे कि जेüडियान सुपर राज्य रोमनको जुवा फाल्नुहोस्ürde, र यसलाई पूर्ण बिभिन्न चीजमा परिवर्तन गर्‍यो। उनले राजनीतिक स्वतन्त्रताको व्यापक आशालाई आध्यात्मिक मुक्तिको सन्देश बनाए: सुसमाचार!

"परमेश्वरको राज्य नजिकै छ, उहाँले भन्नु भएको थियो, तर यो तपाईंले सोचेको जस्तो छैन" (NT राइट, येशू को हुनुहुन्थ्यो?, पृष्ठ 98)।

येशूले आफ्नो सुसमाचारको नतिजाले मानिसहरूलाई चकित पार्नुभयो। "तर धेरै जो पहिले छन् अन्तिम हुनेछन्, र पछिल्लाहरू पहिलो हुनेछन्" (मत्ती 19,30).

"त्यहाँ चिच्याउने र बडबड गर्ने दाँतहरू हुनेछन्," उनले आफ्नो जेलाई भनेüभारतीय देशवासीहरू, "जब तपाईले अब्राहाम, इसहाक र याकूब र सबै अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा देख्नुहुन्छ, तर तपाईलाई बाहिर निकालिएको छ" (लुका 13:28)।

महान रात्रिभोज थियोüसबै त्यहाँ छन् (लूका १4,16-24)। अन्यजातिहरूलाई पनि परमेश्वरको राज्यमा निम्तो दिइएको थियो। र एक सेकेन्ड पनि कम क्रान्तिकारी थिएन।

यो नासरतका भविष्यवक्ता धेरै पटक f जस्तो देखिन्थ्योüकुष्ठरोगी र Kr बाट - कानूनविहीन हुनु पर्छüलोभी करदाताहरुलाई तिर्नुहोस् - र कहिलेकाँही für घृणित रोमी अत्याचारकर्ताहरू थिएücker

येशूले ल्याउनुभएको शुभ समाचारले सबै आशाहरूको विरोधाभास देखायो, यहाँसम्म कि उसका वफादार जे।ünger (लुका। 9,5१-५६)। बारम्बार येशूले भन्नुभयो कि भविष्यमा उनीहरूलाई पर्खने राज्य पहिले नै गतिशील रूपमा कार्यमा उपस्थित थियो। एक विशेष नाटकीय घटना पछि उहाँले भन्नुभयो: "तर यदि मैले परमेश्वरको औंलाहरूद्वारा दुष्ट आत्माहरू निकालें भने, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूमाथि आएको छ" (लूका। 11,20)। अर्को शब्दमा, येशूको सेवकाई देख्ने मानिसहरूले भविष्यको वर्तमान देखे। कम्तिमा तीन तरिकामा, येशूले वर्तमान अपेक्षाहरूलाई उल्टो पार्नुभयो:

  1. येशूले सुसमाचार सिकाउनुभयो कि परमेश्वरको राज्य एउटा वरदान हो - परमेश्वरको शासन जसले निको ल्यायो। येशूले "प्रभुको अनुग्रहको वर्ष" स्थापना गर्नुभयो (लूका 4,19; यशैया २1,1-२)। तर रीचमा "स्वीकृत" एमüमहान र बोझ, गरीब र भिखारी, अपराधी बच्चाहरू र पश्चात्ताप कर उठाउनेहरू, पश्चात्ताप गर्ने वेश्या र समाजका बाहिरी व्यक्तिहरू। एफüकालो भेडा र आध्यात्मिक तवरमा हराएको भेडा, उसले आफूलाई गोठालो घोषित गर्‍यो।
  2. येशूको शुभ समाचार पनि एफ थियोüती मानिसहरू जो साँचो पश्चातापको पीडादायी शुद्धीकरणको माध्यमबाट परमेश्वरमा फर्किन तयार थिए। यी साँचो पश्चात्ताप एसüपरिवर्तन डब्ल्यूüभगवानमा ठूलोüएक विशाल बुबा फेला पार्नुहोस्, आफ्ना भटकिरहेका छोरा र छोरीहरूको लागि क्षितिज स्क्यान गर्दै, र उनीहरू "अझै टाढा" हुँदा उनीहरूलाई हेर्नुहोस् (लुका १5,20सुसमाचारको सुसमाचारको मतलब यो हो कि जसले हृदयबाट भन्छ, "परमेश्वर, मेरो लागि एस।üदयालु होओ" (लूका 18,13) tmd को अर्थ ईमानदारीपूर्वक, भगवान mitf द्वाराüसुनुवाई खोज्दैüपृथ्वी। सँधै "माग र यो तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज्नुहोस् र तपाइँले भेट्टाउनुहुनेछ; ढकढक्याउनुहोस् र यो तपाइँको लागि खोलिनेछ" (लूका। 11,9)। Füविश्वास गर्नेहरू र संसारको मार्गबाट ​​टाढा तिनीहरूका लागि, यो उनीहरूले सुन्न सक्ने उत्तम समाचार थियो।
  3. येशूको सुसमाचारको पनि मतलब यो थियो कि येशूले ल्याउनुभएको राज्यको विजयलाई कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन - यो विपरित जस्तो देखिन्थ्यो पनि। यो क्षेत्र Wüकटु, अथक प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्दछ, तर अन्त्यमा डब्लुüयो मा हुनेछ übernatüशारीरिक शक्ति र महिमा को जीत। ख्रीष्टले आफ्नो जेü"तर जब मानिसको पुत्र आफ्नो महिमामा आउनुहुन्छ, र सबै स्वर्गदूतहरू उहाँसँग, तब उहाँ आफ्नो महिमाको सिंहासनमा बस्नुहुनेछ, र सबै राष्ट्रहरू उहाँको सामु भेला हुनेछन्। र गोठालोले विभाजित गरेझैं उहाँले तिनीहरूलाई एकअर्काबाट अलग गर्नुहुनेछ। भेडाहरू बाख्राहरूबाट अलग हुन्छन्" (मत्ती २5,31-32)।

यसरी येशूको सुसमाचारमा "पहिले नै" र "अहिले सम्म छैन" बीचको गतिशील तनाव थियो। राज्यको सुसमाचारले परमेश्‍वरको शासनलाई अहिले प्रभावकारी रूपमा उल्लेख गरेको छ- "अन्धाहरू देख्छन् र लङ्गडाहरू हिँड्छन्, कुष्ठरोगीहरू शुद्ध हुन्छन्, र बहिराहरूले सुन्‍छन्, मरेकाहरू जीवित हुन्छन्, र गरिबहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिन्छ"। (म्याट। 11,5)। तर साम्राज्य यसको पूर्ण उपलब्धिको अर्थमा त्यहाँ "अहिलेसम्म" थिएनüआसन्न। सुसमाचारको अर्थ बुझ्नुको अर्थ यो दुबै पक्षलाई बुझ्नु हो: एक तर्फ, राजाको प्रतिज्ञामा उपस्थिति, जो पहिले नै आफ्ना मानिसहरूमा रहन्छन्, र अर्कोतर्फ, उनको नाटकीय फिर्ती।

तपाईंको उद्धारको शुभ समाचार

मिसनरी पावलले सुसमाचारको दोस्रो ठूलो आन्दोलनलाई ट्रिगर गर्न मद्दत गरे - यो सानो यहूदियादेखि प्रथम शताब्दीको मध्यमा उच्च खेती गरिएको ग्रीको-रोमन संसारमा फैलियो। परिवर्तित इसाई सताउने, पावल, दैनिक जीवनको प्रिज्मको माध्यमले सुसमाचारको चमकदार ज्योतिको निर्देशन दिन्छ। महिमित ख्रीष्टको प्रशंसा गर्दा, उनले सुसमाचारको व्यावहारिक नतिजामा पनि चिन्तित हुन्छन्।

कट्टरपन्थी प्रतिरोधको बावजुद, पावलले अन्य इसाईहरूलाई येशूको जीवन, मृत्यु र पुनरुत्थानको अत्यन्तै रोमाञ्चक अर्थ दिन्छन्:

"तिमीहरू पनि, जो कुनै समय दुष्ट कामहरूमा अपरिचित र शत्रु थियौ, उहाँले अब आफ्नो नश्वर शरीरको मृत्युद्वारा प्रायश्चित गर्नुभएको छ, ताकि उहाँले तिमीहरूलाई आफ्नो अनुहारको सामु पवित्र र निर्दोष र निष्कलंक राख्नुहुन्छ, यदि तिमीहरू केवल विश्वासमा जारी छौ भने, स्थापित र स्थिर, र सुसमाचारको आशाबाट निराश नहुनुहोस्, जुन तपाईंले सुन्नुभयो, जुन स्वर्ग मुनिका हरेक प्राणीलाई प्रचार गरिएको थियो: म, पावल, उहाँको सेवक भएँ" (कलस्सीहरू 1,21-23)।

पुनर्मिलन। शुद्ध। अनुग्रह मुक्ति क्षमा र भविष्यमा मात्र होइन, तर यहाँ र अहिले पनि। यो पावलको सुसमाचार हो।

पुनरुत्थान, सिनोप्टिस्टहरू र जोहान्सले आफ्ना पाठकहरूको नेतृत्व गर्ने चरमोत्कर्ष  (यूहन्ना 20,31), ईसाईको दैनिक जीवनको लागि सुसमाचारको भित्री शक्तिलाई बाहिर निकाल्छ। ख्रीष्टको पुनरुत्थानले सुसमाचारलाई पुष्टि गर्छ। त्यसकारण, पावलले सिकाउँछन्, टाढा यहूदियामा ती घटनाहरूले सबै मानिसहरूलाई आशा दिन्छ:

"...म सुसमाचारसँग लज्जित छैन; किनकि यो परमेश्वरको शक्ति हो जसले यसमा विश्वास गर्ने सबैलाई बचाउँछ, पहिले यहूदीहरूलाई र ग्रीकहरूलाई पनि। किनकि यसमा परमेश्‍वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ, जुन विश्‍वासदेखि विश्‍वाससम्म...” (रोमी 1,16-17)।

प्रेरित यूहन्नाले सुसमाचारमा अर्को आयाम थपे। यसले कसरी येशुले "जेüजसलाई उसले माया गर्यो उसको नजिक" (Jn.19,26), उहाँलाई सम्झनुभयो, एक गोठालोको हृदय भएको मानिस, तिनीहरूको चिन्ता र डरका साथ मानिसहरूलाई गहिरो प्रेम भएको एक चर्च नेता।

"येशूले आफ्ना चेलाहरूका अगाडि अरू धेरै चिन्हहरू गर्नुभयो जुन यस पुस्तकमा लेखिएका छैनन्। तर यी लेखिएका हुन् ताकि तिमीहरूले येशू नै ख्रीष्ट, परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्न सक, र विश्वास गरेर उहाँको नाउँमा जीवन पाउन सक" ( यूहन्ना २०:३०-३१)।

यूहन्नाको पक्षमा सुसमाचारको प्रस्तुतीकरणको उल्लेखनीय कथनमा यसको मुख्य सार छ: "... ताकि तपाईं विश्वासद्वारा जीवन पाउन सक्नुहुन्छ।"

युहन्नाले सुसमाचारको अर्को पक्ष चमत्कारी ढंगमा व्यक्त गर्दछ: येशू ख्रीष्ट ठूलो व्यक्तिगत निकटताका क्षणहरूमा। यूहन्नाले मसीहको व्यक्तिगत र सेवा गर्ने उपस्थितिको जीवन्त विवरण दिन्छ।

एक व्यक्तिगत सुसमाचार

यूहन्नाको सुसमाचारमा हामीले ख्रीष्टलाई भेट्छौं जो एक शक्तिशाली सार्वजनिक प्रचारक हुनुहुन्थ्यो (यूहन्ना 7,37-46)। हामी येशू न्यानो र अतिथि सत्कार देख्छौं। उहाँको निमन्त्रणाबाट "आउनुहोस् र हेर्नुहोस्!" (जोन 1,39) शंका गर्ने थोमसलाई आफ्नो हातको घाउमा औंला राख्ने चुनौती सम्म (यूहन्ना 20,27), मासु बनेर हाम्रो बीचमा बाँचेको व्यक्तिलाई अविस्मरणीय तरिकामा चित्रण गरिएको छ (जोन। 1,14).

मानिसहरूले येशूलाई यति धेरै स्वागत र सहज महसुस गरे कि तिनीहरूले उहाँसँग जीवन्त आदानप्रदान गरे (यूहन्ना। 6,5-8 औं)। एउटै थालबाट खाँदा र खाँदा तिनीहरू उहाँको छेउमा सुते (यूहन्ना १3,23-26)।

तिनीहरूले उहाँलाई यति धेरै माया गर्थे कि उहाँलाई देख्ने बित्तिकै तिनीहरू आफैले भुटेको माछा खानको लागि किनारमा पौडी खेले (यूहन्ना २1,7-14)।

यूहन्नाको सुसमाचारले हामीलाई येशू ख्रीष्ट, उहाँको उदाहरण र उहाँद्वारा हामीले प्राप्त गरेको अनन्त जीवनको वरिपरि कत्तिको सुसमाचार घुम्छ भनेर सम्झाउँछ (जोन 10,10)। यसले हामीलाई सुसमाचार प्रचार गर्न पर्याप्त छैन भनेर सम्झाउँछ। हामीले पनि बाँच्नु पर्छ । प्रेषित यूहन्नाले हामीलाई परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार बाँड्नको लागि हाम्रो उदाहरणद्वारा अरूलाई जिताउन प्रोत्साहन दिन्छ। येशु ख्रीष्टलाई इनारमा भेट्ने सामरी स्त्रीको अवस्था यस्तै थियो (यूहन्ना 4,27-३०), र मण्डलाको मरियम (यूहन्ना २०:१०-१८)।

लाजरसको चिहानमा रुने एक, नम्र नोकर जसले एफ दिन्छüsse आज पनि जीवित थियो। उहाँले हामीलाई पवित्र आत्माको बासको माध्यमबाट आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्छ: "जसले मलाई प्रेम गर्छ उसले मेरो वचन पालन गर्नेछ; र मेरो बुबाले उसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ, र हामी उहाँकहाँ आउनेछौं र उहाँसँग हाम्रो घर बनाउनेछौं ... चिन्ता नगर्नुहोस् र füनडराओ” (यूहन्ना १4,23, २७)। आज येशूले आफ्ना मानिसहरूलाई पवित्र आत्माद्वारा सक्रिय रूपमा अगुवाइ गरिरहनुभएको छ। उहाँको निमन्त्रणा सधैं जस्तै व्यक्तिगत र प्रोत्साहनजनक छ: "आउनुहोस् र हेर्नुहोस्!" (जोन 1,39).

विश्वव्यापी चर्च अफ भगवानको ब्रोशर