सुसमाचार - शुभ समाचार!

442२ सुसमाचार सुसमाचार हो सबैजनासँग सही र गलतको विचार छ, र सबैले पहिले नै केही गलत गरिसकेका छन् - आफ्नै विचार अनुसार। "गल्ती गर्नु मानव हो," एक प्रख्यात भनाइ छ। सबैजनाले कहिल्यै एक साथीलाई निराश पारेको छ, वाचा भ broken्ग गरेको छ, कसैको भावनामा चोट पुर्‍याएको छ। सबैलाई दोषी थाहा छ।

त्यसकारण मानिसहरू परमेश्वरसँग केहि गर्न चाहँदैनन्। तिनीहरू न्यायको दिन चाहँदैनन् किनकि उनीहरूलाई थाँहा छ कि उनीहरू सफा अन्तस्करणसहित परमेश्वरको सामु उभिन सक्दैनन्। तिनीहरू जान्दछन् कि तिनीहरूले उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, तर तिनीहरू जान्दछन् कि तिनीहरूले गरेनन्। तपाईं लाज महसुस गर्नुहुन्छ र दोषी महसुस गर्नुहुन्छ।

कसरी उनीहरूको debtण फिर्ता लिन सकिन्छ? दिमाग कसरी सफा गर्ने? "क्षमा ईश्वरीय हो," मुख्य शब्द समाप्त हुन्छ। परमेश्वर आफैले पनि क्षमा गर्नुभयो।

धेरै मानिसहरूलाई यो भनाइ थाहा छ, तर तिनीहरू विश्वास गर्दैनन् कि परमेश्वर उनीहरूको सहयोगीको लागि पर्याप्त दिव्य हुनुहुन्छ ü पुरस्कृत गर्न। तपाईं अझै दोषी महसुस गर्नुहुन्छ। तिनीहरू अझै पनि परमेश्वरको उपस्थिति र न्यायको दिनदेखि डराउँछन्।

तर येशू यस अघि प्रकट हुनुभयो - येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्वमा। ऊ निन्दा गर्न आएको होइन, तर बचाउन आयो। उसले क्षमाको सन्देश ल्यायो र क्रूसमा उहाँ मर्नुभयो कि ग्यारेन्टी गर्न हामी क्षमा पाउन सक्छौं।

येशूको सन्देश, क्रूसको सन्देश, दोषी महसुस गर्ने सबैका लागि शुभ समाचार हो। येशू, ईश्वरीय व्यक्ति, हाम्रो दण्ड स्वीकारेको छ। येशू ख्रीष्टको सुसमाचारमा विश्वास गर्न सक्ने नम्रहरू सबैलाई क्षमा दिइन्छ।

हामीलाई यो शुभ समाचार चाहिन्छ। ख्रीष्टको सुसमाचारले मनोशान्ति, खुशी र व्यक्तिगत विजय ल्याउँछ। सत्यको सुसमाचार, शुभ समाचार भनेको ख्रीष्टले प्रचार गर्नुहुने सुसमाचार हो। प्रेरितहरूले उही सुसमाचार प्रचार गरे: येशू ख्रीष्ट, क्रूसमा टाँगिएको (१ कोरि। २: २), येशू ख्रीष्टमा महिमाको आशा (कल। १:२:1,27), मरेकाहरूको पुनरुत्थान, मानिसजातिको लागि आशा र मुक्तिको सन्देश भनेको परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार हो।

यस चर्चको प्रचार गर्ने कामलाई परमेश्वरले आफ्नो चर्चलाई सुम्पनुभएको छ ü र पवित्र आत्मा यो काम पूरा गर्न। १ कोरिन्थीहरूलाई लेखेको पत्रमा पावलले आफ्नो मण्डलीलाई दिएको सुसमाचारको बयान गर्दछन्: «तर म तिमीलाई गर्दछु, Br ü मैले प्रचार गरेको सुसमाचार प्रचार गर्ने एक जनाले तपाईंलाई स्वीकार गरेको छ, जसमा कि तिमीहरू पनि खडा छौ, जसद्वारा तिमीहरू पनि बचाइनेछौ, यदि मैले यो प्रचार गरेको हुँ भने, यदि मैले तँलाई यो घोषणा गरेको हुँ भने, व्यर्थमा विश्वास गर्न आएका छन्। सबै भन्दा माथि म केहि पनि तपाईंलाई प्राप्त गरेको छु: कि हाम्रो एस को लागी कि ख्रीष्ट ü धर्मशास्त्र अनुसार मृत्यु भयो; अनि उनलाई गाडिएको थियो र उहाँ तेस्रो दिनमा धर्मशास्त्रहरू पछि बौरी उठनुभयो; उहाँ केफास र उहाँ बाह्रै जनाको अघि देखा पर्नुभयो। त्यसपछि ऊ f भन्दा बढी देखा पर्‍यो ü नब्बे बीआर ü एकैचोटि, जस मध्ये धेरै अहिले सम्म बाँकी छ, तर केहि निद्रामा पसेका छन्। त्यसपछि उहाँ याकूब, त्यसपछि प्रेरितहरू समक्ष देखा पर्नुभयो; अन्तमा, सबै को, यो अकाल जन्म को रूपमा, उहाँ मलाई पनि देखाए " (१ कोरि। १:: १-1 इबरफेल्ड बाइबल)

पावल "सबै भन्दा माथि" जोड दिन्छन् कि पवित्र शास्त्रहरु अनुसार येशू मसीह वा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ कि उहाँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ ü मरे, गाडे र फेरि उठियो। कसैले जोड दिएमा कसैले ख्रीष्टको पुनरुत्थानको गवाही दिनेछ भनेर पनि त्यसले जोड दिए।

पावलले यो स्पष्ट पार्दछ कि यो सुसमाचार हो "जसद्वारा तपाईं पनि मुक्ति पाउनुहुनेछ"। हाम्रो लक्ष्य भनेको हामीले के प्राप्त गर्नुपर्दछ र "अरू सबै भन्दा माथि" के हुनुपर्दछ भनेर हुनुपर्दछ।

हामीले के पाएका छौं र त्यसकारण पास गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पावल र अन्य प्रेरितहरूले पाएको कुरासँग मेल खान्छ - जुन अरू सबैको सामु खडा हुन्छ - "कि हाम्रो एसको लागि ख्रीष्ट ü धर्मशास्त्र अनुसार मृत्यु भयो; र उसलाई गाडिदियो र उहाँ धर्मशास्त्र पछि तेस्रो दिनमा हुर्नुभयो।

बाइबलका अन्य सबै शिक्षाहरू यी आधारभूत सत्यहरूमा आधारित छन्। केवल भगवानका पुत्रले हाम्रो एस लाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ ü र मर्नुहोस् किनकि उहाँ त्यसो गर्नुभयो र मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो, हामी उहाँतर्फ फर्केर हेर्नेछौं र हाम्रो उत्तराधिकार, अनन्त जीवन, अटल विश्वासमा।

त्यसकारण, यूहन्नाले लेख्न सक्थे: "यदि हामीले मानिसहरुको गवाहीलाई स्वीकार्यौं भने परमेश्वरको गवाही यति ठूलो छ, किनकि यो उनको गवाही दिएको परमेश्वरको गवाही हो। जो कोही परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गर्दछ उनिहरुमा यो गवाही छ। भगवानले विश्वास गर्दैनन्, ऊ उसलाई एल बनाउँछ ü gner किनभने त्यस व्यक्तिले परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको बारेमा हामीलाई दिएको साक्षीमा विश्वास गरेको छैन।

That र यही गवाही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो, र यो जीवन उनको छोरोमा छ। जसको छोरा छ उसको जीवन छ। जोसँग परमेश्वरको पुत्र छैन उसको जीवन हुँदैन। (१ यूहन्ना:: -1 -१२)

येशूले प्रचार गरेको सुसमाचार

केही, यस्तो देखिन्छ, ü बाइबल भविष्यवाणीहरु मा गर्मी, तर यो गाह्रो लाग्न f ü बाइबलको केन्द्रीय सन्देशलाई प्रेरित गर्न - येशू ख्रीष्टमार्फत मुक्ति! परमेश्वरले इसाईहरुलाई सब भन्दा बहुमूल्य उपहार दिनुभएको छ र अरुहरुलाई बेच्नु पर्ने दायित्व पनि छ ü कसरी तिनीहरूले यो उपहार प्राप्त गर्न सक्छन्!

जब प्रेरितहरूले क्याप्टन कर्नेलियसलाई लेखेको कामबारे पत्रुसले भने, उनले भने: “अनि [येशू] हामीलाई मानिसहरूलाई प्रचार गर्न र उहाँ जीवित र मृतकहरूको न्यायकर्ताको रूपमा परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको हो भनेर गवाही दिन आज्ञा गर्नुभयो। सबैले यस कुराको गवाही दिन्छन् भविष्यवाणी गर्दछ कि उहाँको नाममा सबै उहाँमाथि विश्वास गर्ने, एस को क्षमा ü प्राप्त गर्नु पर्छ " (प्रेरित:: २०-२१)

यो मुख्य सन्देश हो; ती प्रेरितहरू माझ भएको शुभ समाचार सबै अगमवक्ताहरूको केन्द्रिय सन्देश थियो - त्यो हो कि परमेश्वरले येशू ख्रीष्टको न्याय गर्नुभयो ü जिउँदो र मृत र उहाँमा विश्वास गर्ने सबैको बारेमा एस ü उहाँको नाम मार्फत क्षमा!

केन्द्रीय सत्य

लूकाले लेखे कि येशूसँग उसको जे थियो ü उहाँ स्वर्ग जानुभएको केही समय अघि केन्द्रीय G मा ü उनको सन्देशको सन्देशले उनलाई सम्झना दिलाउँछ: "तब उहाँले तिनीहरूको समझ खोलिदिनुभयो ताकि तिनीहरूले धर्मशास्त्रलाई बुझे, र तिनीहरूलाई भने:" यस्तो लेखिएको छ कि ख्रीष्ट कष्ट भोग्नुहुनेछ र तेस्रो दिनमा उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नुहुनेछ; र उहाँको नाममा तपस्या प्रचार गरिनेछ। [माफ गर्नुहोस्] एस को क्षमा को लागी ü सबै मानिसहरू माझ। यरूशलेममा शुरू गर्नुहोस् र त्यहाँ हुनुहोस् ü r साक्षी " (Luk। २,,24,45-48- .XNUMX)

धर्मशास्त्रको विषयवस्तुलाई जब येशूले बुझ्नु भयो तब प्रेरितहरूले के बुझ्नु पर्छ? ü r खोलियो? अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, येशूका अनुसार पुरानो नियमका धर्मशास्त्रबाट कुन कुन केंद्रीय र महत्त्वपूर्ण सत्यलाई बुझ्न सकिन्छ?

कि ख्रीष्टले कष्ट भोग्नुभयो र तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नुहुनेछ र त्यो तपार्इ [हरूलाई] माफ गर्नुहुनेछ ü सबै मानिसहरूलाई उहाँको नाममा प्रचार गरियो!

"र अरू कसैमा मुक्ति छैन, न त स्वर्गमुनि त्यहाँ अरू कुनै नाम दिइएको छ जसद्वारा हामी मुक्ति पाउनेछौं", पत्रुसले प्रचार गरे (प्रेरित १:))

तर ईन्स परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार के हो? के येशूले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुभएन? नेट ü वास्तविक!

परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार पावल, पत्रुस र यूहन्ना भन्दा फरक छ ü येशू ख्रीष्टमा मुक्तिबारे प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ? हुदै हैन!

हामीलाई स्पष्ट पार्नुहोस् कि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नु छुटकारा हो। मुक्ति पाउन र परमेश्वरको राज्यमा आउन एक समान छ! अनन्त जीवन पाउनु भनेको मुक्ति [वा मुक्ति] लाई अनुभव गर्नु जस्तै हो किनकि मुक्ति घातक एसबाटको मुक्तिको पर्यायवाची हो। ü एनडी।

येशूमा जीवन छ - अनन्त जीवन। अनन्त जीवन S बाट क्षमा आवश्यक छ ü एनडी। र एस को क्षमा ü कसैले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर मात्र फेला पार्न सकिन्छ, वा धर्मीकरण गर्न सकिन्छ।

येशू दुवै एक न्यायाधीश र एक मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। ऊ साम्राज्यको पनि राजा हो। परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार भनेको येशू ख्रीष्टमा मुक्तिको सुसमाचार हो। येशू र उनका प्रेरितहरूले एउटै सन्देश प्रचार गरे - येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ र मुक्ति, मुक्ति, अनन्त जीवन र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने एक मात्र तरिका हुनुहुन्छ।

र जब इन्द्रियहरू पुरानो नियमका भविष्यवाणीहरू बुझ्न सक्षम भए, जसरी येशूले प्रेरितहरूलाई समझ खोल्नुभयो (लूका २,,24,45), यो स्पष्ट हुन्छ कि भविष्यवक्ताहरूको केन्द्रीय सन्देश येशू ख्रीष्ट पनि हुनुहुन्थ्यो (प्रेरित १:))

अगाडि बढौं जोनले लेखे: "जसले छोरामा विश्वास गर्दछ उसले अनन्त जीवन पाउँछ। तर जसले छोराको आज्ञा पालन गर्दैन उसले जीवन देख्नेछैन, तर परमेश्वरको क्रोध रहिरहनेछ। ü उसको माथि " (जो। १,२)) त्यो स्पष्ट भाषा हो!

येशूले भन्नुभयो: "... म नै बाटो, सत्य र जीवन हुँ; कोही पितामा आउँदैन तर ममार्फत" (जो। १,२)) हामीले परमेश्वरको वचनको बारेमा के बुझ्न आवश्यक छ ü त्यो हो कि येशू ख्रीष्ट बिना व्यक्ति न पितामा आउन सक्दछ, न परमेश्वरलाई चिन्न सक्दछ, न अनन्त जीवनको अधिकार पाउन सक्दछ र परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन।

कलस्सीहरूलाई लेखेको पत्रमा पावलले लेखे: "बुबालाई धन्यवाद छ, जसले टि ü प्रकाशमा सन्तहरूको उत्तराधिकार बनाएको छ। उहाँले हामीलाई अन्धकारको शक्तिबाट बचाउनुभयो र आफ्नो प्रिय पुत्रको दायरामा राख्नुभयो, जसमा हामीसँग मुक्ति छ, अर्थात् एसको क्षमा। ü समाप्त हुन्छ " (कल। १.१२-१-1,12)

ध्यान दिनुहोस् कसरी सन्तहरुको उत्तराधिकार, प्रकाशको राज्य, छोराको राज्य, मुक्ति र एस को क्षमा ü सत्यको वचनको सुसमाचारको लागि सिम्लेस कपडा बनाउन।

पद In मा पावलले "ख्रीष्ट येशूमा भएको [कलस्सीहरूको] विश्वास र सबै सन्तहरूप्रति भएको प्रेमको" कुरा गरे। उनले लेखेका छन् कि विश्वास र प्रेम "आशा ... बाट f वसन्त" ü r स्वर्गमा तपाईंको लागि तयार छ। तपाईंले उनको बारेमा सत्यको वचनको माध्यमबाट सुन्नुभएको छ, सुसमाचार जुन तपाईंमा आएको छ ... " (पद 5-।) फेरि, सुसमाचार परमेश्वरको राज्यमा अनन्त मुक्तिको आशाको केन्द्रबिन्दुमा छ, परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर, जसको माध्यमबाट हामी मुक्त भएका छौं।

पद २१ देखि २ In मा पावल अझै भन्छन्, "तपाईलाई पनि, जो पहिले खराब कामहरुमा परदेशी र शत्रु थिए, अब उनी आफ्नो नश्वर शरीरको मृत्युले मिलाप गरेका छन्, ताकि उसले तिमीलाई तिम्रो अनुहारमा पवित्र, निर्दोष र निर्दोष राखून्; तपाईं केवल विश्वासमा रहनुहुन्छ, gr ü पत्ता लगाउनुहोस् र दृढ हुनुहोस्, र तपाईंले सुन्नुभएको सुसमाचारको आशाबाट नछोड्नुहोस् र त्यो स्वर्गमुनि सबै प्राणीहरूमा प्रचार गरियो। म उनको सेवक, पावल बनेँ। "

पद २ 25 देखि २, मा, पावलले आफूले प्रचार गरिरहेको सुसमाचारको बारेमा विस्तृत वर्णन गरिरहेछन् र प्रचार गर्ने आफ्नो लक्ष्यमा ü समाप्त हुन्छ। उनले लेखे: "म तपाईंलाई कार्यालयको माध्यमबाट नोकर बनायो जुन परमेश्वरले मलाई तपाईंको वचन प्रशस्त गरी प्रचार गर्नलाई दिनुभयो, अर्थात् त्यो रहस्य जुन युगौंदेखि र पुस्तौंदेखि लुकेको छ, तर अब यो प्रकट भएको छ उनको पवित्र जनहरू, जसलाई परमेश्वरले अन्यजातिहरूको बीचमा यस रहस्यको महिमित सम्पत्ति के हो भनेर जान्न चाहानुहुन्छ, जसमा कि ख्रीष्ट तिमीहरूमा, महिमाको आशा ü हामी अन्त र सबै मानिसहरूलाई सल्लाह दिन्छौं र सबै मानिसहरूलाई सबै बुद्धिमत्ता सिकाउँछौं ताकि हामी सबैलाई ख्रीष्टमा सिद्ध बनाउँछौं। Daf ü rm ü म पनि लड्छु र ममा बलियो काम गर्नेको शक्तिमा कुस्ती खेल्छु। "

के सुसमाचारको बारेमा छ

पूरै सुसमाचार येशू ख्रीष्टको बारेमा छ। यो उनको परिचय र परमेश्वरको पुत्र को रूप मा काम को बारे मा छ (यूहन्ना :3,18:१), जीवित र मृतहरूको न्यायाधीशको रूपमा (२ तिमो।:: १) ख्रीष्टको रूपमा (प्रेरित १ 17,3..XNUMX), उद्धारकर्ताको रूपमा (२ तिमो। १, १०), प्रधान पुजारीको रूपमा (हिब्रू :4,14:१) जब एफ ü वक्ता (१ यूहन्ना २: १) राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभुको रूपमा (प्रकाश १ 17, १)), धेरै Br मा जेठो छोरोको रूपमा ü डर्न (रोमी 8,29: २)), साथीको रूपमा (यूहन्ना:: १-।)

यो हाम्रो प्राणको गोठालो उहाँ हुनुहुन्छ (१. पेट्रो। २.२2,25), परमेश्वरको थुमाको रूपमा, एस ü संसारबाट टाढा लैजान्छ (Joh १,२)), f को रूपमा ü Passal भेडाहरूको बलि चढाएको (१ कोरि।::)), अदृश्य परमेश्वरको छविको रूपमा र सबै सृष्टिभन्दा पहिले जेठोको रूपमा (कल। १:१:1,15), मण्डलीको शिरको रूपमा र सुरुबाट र मृतकबाट जेठोको रूपमा (पद १ 18), परमेश्वरको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछ र आफ्नो प्रकृति को एक छवि (हिब्रू १:)), बुबाको प्रकटीकरणकर्ताको रूपमा (मत्ती ११:२:11,27), एक मार्ग, सत्य र जीवनको रूपमा (Joh १ .,14,6), टी को रूपमा ü r (यूहन्ना १:10,7:११)।

सुसमाचार भनेको हाम्रो विश्वासको सुरूवात र समापनको बारेमा हो (हिब्रू १२: २), शासकको रूपमा ü परमेश्वरको सृष्टिको बारेमा (Rev. 3,14.१।), पहिलो र अन्तिम, सुरू र अन्तको रूपमा (प्रकाश २२:१:22,13), फुटबोटको रूपमा (Jer। २,,23,5), कुना ढु stone्गा जस्तै (१. पेट्रो २,1), परमेश्वरको शक्ति र परमेश्वरको ज्ञानको रूपमा (१ कोरि। १:२:1), वयस्कको रूपमा ü सबै राष्ट्रहरूको इच्छा (ह्याग। २,))

यो विश्वासी र सत्य साक्षी ख्रीष्टको बारेमा छ (Rev. 3,14.१XNUMX), सबै कुराको वारस (हिब्रू १,२), उद्धारको सि horn (Luk। १1,69)), संसारको ज्योति (यूहन्ना :8,12:१२), जीवित रोटी (Joh। ,,6,51१), जेसीको मूल (यशै। ११:१०), हाम्रो उद्धार (लूका २::2,30०), धार्मिकताको सूर्य (मला। 3,20.२०), जीवनको वचन (१ यूहन्ना १: १), परमेश्वरका पुत्रले मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो (रोमी १,1,4) - र यस्तै।

पावलले लेखे, "जो जग बसालिसकिएको छ, अर्को बाहेक कसैले जग बसाल्न सक्दैन जुन येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ" (१ कोरि। १:२:1) येशू ख्रीष्ट लिन्चपिन हुनुहुन्छ, केन्द्रीय विषयवस्तु, सुसमाचारको जग हो। बाइबलको विरोधाभास नगरी हामी कसरी अरू केहि प्रचार गर्न सक्दछौं?

येशूले एफ एफलाई भन्नुभयो ü यहूदीहरूलाई सुन्नुहोस्, "तपाईं धर्मशास्त्रमा खोजी गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं उनीहरूमा अनन्त जीवन छ; र तिनीहरू मेरो साक्षी दिन्छन्; तर तपाईं मसँग आउन चाहनुहुन्न कि तपाईंसँग जीवन छ" (यूहन्ना:: १-।)

मुक्तिको सन्देश

ईसाईहरु बेच्न को सन्देश ü मुक्तिको बारेमा भनिएको छ, त्यो हो, परमेश्वरको राज्यमा अनन्त जीवन। अनन्त मुक्ति वा परमेश्वरको राज्य केवल एक साँचो टी मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ ü r, एक मात्र सही तरीका - येशू ख्रीष्ट। ऊ त्यो साम्राज्यको राजा हो।

जोनले लेखे: "जसले छोरालाई इन्कार गर्दछ उसको बाबु हुँदैन, जसले छोरालाई स्वीकार गर्छ उसको बाबु पनि हुन्छ" (१ यूहन्ना::)) प्रेरित पावलले तिमोथीलाई यस्तो लेखे: “परमेश्वर र मानिसहरूबीच परमेश्वर र मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ, जसमा मानिस येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले आफूलाई अर्पण गर्नुभयो ü सबै मोचन कि यो यो आफ्नो समय मा प्रचार गरिनेछ " (१ तिमो। २: 1-।)

हिब्रू २: In मा हामीलाई चेताउनी दिइएको छ: "... यदि हामीले प्रभुको प्रचारको साथ शुरू गरेको र त्यस्तो सुनेर हामीद्वारा पुष्टि भएको यति ठूलो मुक्तिलाई ध्यान दिएन भने हामी कसरी उम्कने?" मुक्तिको सन्देश सब भन्दा पहिले येशू आफैंले बेचेको थियो ü यो पिताको येशूको आफ्नै सन्देश थियो।

यूहन्ना आफैले लेखेका थिए जोन ü आफ्नो छोराको बारेमा गवाही दिनुहुन्छ: "अनि यो गवाही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो, र यो जीवन उसको छोरोमा छ। जसको छोरा छ उसको जीवन हुन्छ; जससँग परमेश्वरको छोरा छैन, उसको जीवन हुन्छ। हैन " (१ यूहन्ना १: १-२)

यूहन्ना:: २२-२5,22 मा जोनले फेरि छोरालाई दिनु पर्ने तौललाई जोड दिए: "किनकि बुबाले कसैको न्याय गर्नुहुन्न, तर छोराको लागि सबै न्याय छ। ü उनीहरूले आत्मसमर्पण गरे ताकि सबैले आफ्नो छोरालाई आदर गरे जसरी बाबुलाई आदर गर्छन्। जसले छोरालाई आदर गर्दैन उसले पितालाई पनि आदर गर्दैन जसले उहाँलाई पठाउनु भयो। "यसैले चर्चले निरन्तर प्रचार गरिरहेको छ ü येशू ख्रीष्टको बारेमा! यशैयाले यस्तो भविष्यवाणी गरे: "यसैकारण भगवान गोठालोले भन्छन्: हेर, मैले सियोनमा एउटा ढु stone्गा राखेको छु, प्रमाणित ढु stone्गा, बहुमूल्य र आधारभूत आधारशिला। जसले विश्वास गर्दछ उसलाई लाज हुनेछैन"। (यशै। २:28:१:16 EG)

जब हामी येशू ख्रीष्टमा बोलावट भएको नयाँ जीवनमा हिँड्छौं र उहाँलाई हाम्रो निश्चय आधारका रूपमा विश्वास गर्दछौं र प्रत्येक दिन महिमा र शक्तिमा उसको आगमनको आशा गर्दछौं, हामी आशा र विश्वासमा हाम्रो अनन्त उत्तराधिकारको प्रतीक्षा गर्न सक्दछौं।

यहाँ र अहिले भविष्य बाँच्न कल

यूहन्नालाई समातिए पछि येशू गालीलमा आउनुभयो र परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो र भन्नुभयो: यो समय निश्चित छ ü ll, र परमेश्वरको राज्य आयो। पश्चात्ताप गर्नुहोस् र सुसमाचारमा विश्वास गर्नुहोस्! " (मार्क 1: 14-15)।

यो ल्याइएको सुसमाचार "शुभ समाचार" हो - एक शक्तिशाली सन्देश जसले जीवनलाई परिवर्तन गर्दछ र परिवर्तन गर्दछ। सुसमाचार ü बर्फ ü केवल सुन्छ र रूपान्तरण गर्दैन, तर अन्तमा सबैको लागि सबै भन्दा राम्रो बन्छ ü उहाँलाई विरोध गर्ने डाक्टर बनाउनुहोस् ü बाँच्न।

सुसमाचार "परमेश्वरको शक्ति हो जसले विश्वास गर्ने सबैलाई आशिष् दिन्छ" (रोमी १:१:1)। एउटा पूरै फरक स्तरमा बाँच्नको लागि सुसमाचार हामीलाई परमेश्वरको निमन्त्रणा हो ü सुन्नुहोस्। शुभ समाचार यो हो कि त्यहाँ हाम्रो उत्तराधिकार पर्खिरहेको छ जुन ख्रीष्टको आगमनमा पूर्ण रूपमा हाम्रो अधिकारमा हुनेछ। यो एक सामर्थ्यवान आध्यात्मिक वास्तविकताको लागि पनि आमन्त्रित हो जुन हामीसँग सम्बन्धित छ।

पावल सुसमाचारलाई "ख्रीष्टको सुसमाचार" भन्छन् (१ कोरिन्थी :1: १२), "भगवानको सुसमाचार" (रोमी १ 15:१:16) र "शान्तिको सुसमाचार" (एफि।::)) येशूबाट शुरू गरेर, उहाँ जे शुरू गर्नुहुन्छ ü ख्रीष्टको पहिलो आगमनको विश्वव्यापी अर्थमा केन्द्रित हुँदै परमेश्वरको राज्यको धारणालाई नयाँ परिभाषित गर्नुहोस्।

येशू, ü यहूदिया र गालीलको धुलो सडकहरूमा भौंतार्दै, पावलले सिकाए, अब बौरेर उठ्नुभएको ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ विराजमान हुनुहुन्छ र "सबै शक्ति र शक्तिहरूका शिर" हुनुहुन्छ। (कल। २:१०)।

पावलका अनुसार, येशू ख्रीष्टको मृत्यु र बौरिउठाइ सुसमाचारमा "पहिले" आउँछ; तिनीहरू एसएलएल हुन् ü परमेश्वरको योजना मा प्रमुख घटनाहरु (१ कोरि। १:: १-११) सुसमाचार शुभ समाचार एफ हो ü गरिब र थिचोमिचोमा परेको ü ckten. Die Geschichte hat ein Ziel. Am Ende wird das Recht triumphieren, nicht die Macht.

छेडेको हात छ ü सशस्त्र मुट्ठी मा विजयी। दुष्टको संसारले येशू ख्रीष्टको राज्यलाई बाटोमा पुर्‍याउँछ, जुन क्रिस्चियनहरूले आंशिक रूपमा अनुभव गरिरहेका छन्।

पावलले सुसमाचारको यस पक्षलाई जोड दिएन ü कलस्सीहरूको बारेमा: "खुशीसँग बाबाको धन्यवाद छ जसले टी ü प्रकाशमा सन्तहरूको उत्तराधिकार बनाएको छ। उहाँले हामीलाई अन्धकारको शक्तिबाट बचाउनुभयो र आफ्नो प्रिय पुत्रको दायरामा राख्नुभयो, जसमा हामीसँग मुक्ति छ, अर्थात् एसको क्षमा। ü समाप्त हुन्छ " (कल। १.१२-१-1,12)

F ü सबै इसाईहरूका लागि सुसमाचार अहिलेको वास्तविकता र भविष्य हो ü भविष्यमा आशा बौरिउठ्नुभएका ख्रीष्ट, जो प्रभु हुनुहुन्छ ü समय, ठाउँ र सबै कुरा जुन तल तल हुन्छन् च्याम्पियन एफ हो ü ईसाईहरु। स्वर्गमा उठाइएको एक शक्ति को सर्वव्यापी स्रोत हो (एफि। १: २०-२१)

शुभ समाचार यो हो कि येशू ख्रीष्टको पार्थिव जीवनमा सबै अवरोधहरू छन् ü पार गरेको छ। क्रसको बाटो परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न कडा तर विजयी मार्ग हो। त्यसकारण पावलले संक्षेपमा सुसमाचारको सारांश दिन सक्दछन्, "किनकि मलाई लाग्थ्यो कि यो f थियो ü क्रूसमा टाँगिएको येशू ख्रीष्ट मात्र तपाईको बीचमा केही कुरा जान्न अधिकार हुनुहुन्छ " (१ कोरि। १:२:1)

महान उल्टो

जब येशू गालीलमा देखा पर्नुभयो र गम्भीरतापूर्वक सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, उहाँले जवाफको अपेक्षा गर्नुभयो। उहाँ आज हामीबाट उत्तरको अपेक्षा गर्नुहुन्छ।

तर राज्यमा प्रवेश गर्ने येशूको निमन्त्रणा शून्यमा राखिएको थिएन। येशूको कल f ü परमेश्वरको राज्य प्रभावशाली संकेत र चमत्कारको साथ थियो जसले रोमी शासनबाट ग्रस्त देशलाई बस्न दियो र ध्यान दियो।

यो एउटा कारण हो कि येशूले परमेश्वरको राज्यको अर्थ के हो भनेर स्पष्ट पार्नुपर्‍यो। येशूको समयका यहूदीहरू एफ एफको लागि पर्खिरहेका थिए ü नेता जसले दाऊद र सुलेमानको महिमा फेरि आफ्नो देशमा ल्याउने थिए ü rde तर येशूको सन्देश "दोहोरो क्रान्तिकारी" थियो, जसरी अक्सफोर्डका विद्वान एनटी राइट लेख्छन्। पहिलो, उनले साझा अपेक्षा गरे कि जे ü डियान सुपर राज्य रोमनको जुवा फाल्नुहोस् ü rde, र यसलाई पूर्ण बिभिन्न चीजमा परिवर्तन गर्‍यो। उनले राजनीतिक स्वतन्त्रताको व्यापक आशालाई आध्यात्मिक मुक्तिको सन्देश बनाए: सुसमाचार!

"परमेश्वरको राज्य आएको छ, उहाँ भन्न लाग्यो, तर यो तपाईले कल्पना गर्नु भएको जस्तो होइन" (एनटी राइट, येशू को हुनुहुन्थ्यो?, पृ।)))।

येशूले मानिसहरूलाई उसको शुभ समाचारको परिणामले छक्क पार्नुभयो। "तर धेरै जना जो पहिले छन् अन्तिम र अन्तिम पछिल्ला हुनेछन्" (मत्ती १:19,30:१)

"त्यहाँ चिच्याउने र बडबड गर्ने दाँतहरू हुनेछन्," उनले आफ्नो जेलाई भने ü स्वदेशीहरु, "यदि तपाईले अब्राहाम, इसहाक र याकूब र सबै भविष्यवक्ताहरुलाई परमेश्वरको राज्यमा देख्नुहुनेछ, तर तपाईलाई धपाउनु हुनेछ" (लूका १:13:२:28)

महान रात्रिभोज थियो ü त्यहाँ सबै (Luk। २,,14,16-24- .XNUMX) अन्यजातिहरूलाई पनि परमेश्वरको राज्यमा आमन्त्रित गरियो। र एक दोस्रो कम क्रान्तिकारी थिएन।

यो नासरतका भविष्यवक्ता धेरै पटक f जस्तो देखिन्थ्यो ü कुष्ठरोगी र Kr बाट - कानूनविहीन हुनु पर्छ ü लोभी करदाताहरुलाई तिर्नुहोस् - र कहिलेकाँही f ü r घृणित रोमी अत्याचारकर्ताहरू थिए ü cker

येशूले ल्याउनुभएको शुभ समाचारले सबै आशाहरूको विरोधाभास देखायो, यहाँसम्म कि उसका वफादार जे। ü लामो (Luk। २,,9,51-56- .XNUMX) बारम्बार येशूले भन्नुभयो कि उनीहरूले भविष्यमा आशा गर्ने राज्य पहिले नै उनको काममा गतिशील रूपमा उपस्थित थियो। विशेष गरी नाटकीय घटना पछि, उनले भने: "तर यदि मैले परमेश्वरको आत्माको शक्तिद्वारा भूतहरू भगाउँछु भने, तब परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकहाँ आइसकेको छ" (लूका २२..11,20२) अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, येशूको काम देख्ने मानिसहरूले भविष्यको अनुभव गरेका थिए। कम्तिमा तीन तरिकामा येशूले लोकप्रिय अपेक्षालाई उल्ट्याउनुभयो:

  1. येशूले शुभ समाचार सिकाउनुभयो कि परमेश्वरको राज्य एक शुद्ध उपहार हो - परमेश्वरको प्रभुत्व जुन निको भइसकेको छ। यसरी नै येशूले "प्रभुको अनुग्रहको वर्ष" सुरू गर्नुभयो। (लूका :4,19: १;; यशै। :१: १-२) तर "M" लाई Reich मा "भर्ना" गरियो ü महान र बोझ, गरीब र भिखारी, अपराधी बच्चाहरू र पश्चात्ताप कर उठाउनेहरू, पश्चात्ताप गर्ने वेश्या र समाजका बाहिरी व्यक्तिहरू। एफ ü कालो भेडा र आध्यात्मिक तवरमा हराएको भेडा, उसले आफूलाई गोठालो घोषित गर्‍यो।
  2. येशूको शुभ समाचार पनि एफ थियो ü ती मानिसहरू जो साँचो पश्चातापको पीडादायी शुद्धीकरणको माध्यमबाट परमेश्वरमा फर्किन तयार थिए। यी साँचो पश्चात्ताप एस ü परिवर्तन डब्ल्यू ü भगवानमा ठूलो ü एक बुबा फेला पार्नुहोस् जसले आफ्ना भटकिएका छोरा र छोरीहरूको लागि क्षितिज खोजी गर्दछन् र उनीहरूलाई "टाढा टाढा" भएको अवस्थामा देख्दछन्। (लूका १ 15,20:२०)। सुसमाचारको शुभ समाचारको अर्थ सबैले जसले हृदयले भनेका छन्: "भगवान हुनुहुन्छ ü दयालु " (Luk १,,१)) tmd साँचो ईश्वरको साथ सामेल हुनु भनेको हो ü सुनुवाई खोज्दै ü rde सँधै। "सोध्नुहोस्, यो तपाईंलाई दिइनेछ; खोजी गर्नुहोस्, भेट्टाउनुहुनेछ; ढक्ढकाउ, यो तपाईंको लागि खोलिनेछ" (लूका २२..11,9२) F ü विश्वास गर्नेहरू र संसारको मार्गबाट ​​टाढा तिनीहरूका लागि, यो उनीहरूले सुन्न सक्ने उत्तम समाचार थियो।
  3. येशूको सुसमाचारको पनि मतलब यो थियो कि येशूले ल्याउनुभएको राज्यको विजयलाई कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन - यो विपरित जस्तो देखिन्थ्यो पनि। यो क्षेत्र W ü कटु, अथक प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्दछ, तर अन्त्यमा डब्लु ü यो मा हुनेछ ü bernat ü शारीरिक शक्ति र महिमा को जीत। ख्रीष्टले आफ्नो जे ü “यदि मानिसको पुत्र आफ्नो महिमामा आउँनेछ र उहाँसँग सबै स्वर्गदूतहरू, तब ऊ आफ्नो महिमाको सिंहासनमा बस्नेछ, र सबै जातिहरू उहाँसामु आउँनेछन्। अनि तिनीहरूलाई भेडाको गोठालोले झैं एक अर्कोबाट अलग पार्नेछ। बाख्राबाट अलग (गणित। २,,25,31१- .32)

त्यसोभए येशूको शुभ समाचारमा "पहिले नै" र "अझसम्म" छैनको बीचमा एक गतिशील तनाव थियो। राज्यको सुसमाचारले परमेश्वरको प्रभुत्वलाई जनाउँदछ जुन पहिले नै अस्तित्वमा थियो - "अन्धालाई हेर्नुहोस् र लme्गडो हिंड्नुहोस्, कुष्ठरोगीहरू शुद्ध हुन्छन् र बहिरालाई सुन्छन्, मरेकाहरू खडा हुन्छन्, र गरिबहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिन्छ" (मत्ती १:11,5:१) तर साम्राज्य त्यहाँ "अझै" थिएन अर्थ मा जब यसको पूर्ण अनुभव ü आसन्न। सुसमाचारको अर्थ बुझ्नुको अर्थ यो दुबै पक्षलाई बुझ्नु हो: एक तर्फ, राजाको प्रतिज्ञामा उपस्थिति, जो पहिले नै आफ्ना मानिसहरूमा रहन्छन्, र अर्कोतर्फ, उनको नाटकीय फिर्ती।

तपाईंको उद्धारको शुभ समाचार

मिसनरी पावलले सुसमाचारको दोस्रो ठूलो आन्दोलनलाई ट्रिगर गर्न मद्दत गरे - यो सानो यहूदियादेखि प्रथम शताब्दीको मध्यमा उच्च खेती गरिएको ग्रीको-रोमन संसारमा फैलियो। परिवर्तित इसाई सताउने, पावल, दैनिक जीवनको प्रिज्मको माध्यमले सुसमाचारको चमकदार ज्योतिको निर्देशन दिन्छ। महिमित ख्रीष्टको प्रशंसा गर्दा, उनले सुसमाचारको व्यावहारिक नतिजामा पनि चिन्तित हुन्छन्।

कट्टरपन्थी प्रतिरोधको बावजुद, पावलले अन्य इसाईहरूलाई येशूको जीवन, मृत्यु र पुनरुत्थानको अत्यन्तै रोमाञ्चक अर्थ दिन्छन्:

"उसले पनि, तिमीहरुसंग पुनर्मिलन गर्‍यो, जो एक समय उसको नराम्रो कामहरुमा विचलित र दुश्मनी भएको थियो, उसको मृत्युको कारणले, उसले तिमीहरुलाई एक पवित्र र दोषरहित र निर्दोष तरिकामा तपाईको अनुहारमा राख्दछ; यदि तपाई विश्वासमा रहनुभयो भने, स्थापित र दृढ हुनुहुन्छ। "र तपाईंले सुन्नुभएको सुसमाचारको आशाबाट नछोड्नुहोस् र त्यो स्वर्गमुनि सबै प्राणीहरूलाई प्रचार गरियो। म, पावल, उसको सेवक भएको छु" (कल। १.१२-१-1,21)

पुनर्मिलन। शुद्ध। अनुग्रह मुक्ति क्षमा र भविष्यमा मात्र होइन, तर यहाँ र अहिले पनि। यो पावलको सुसमाचार हो।

पुनरुत्थान, सिनोप्टिस्टहरू र जोहान्सले आफ्ना पाठकहरूको नेतृत्व गर्ने चरमोत्कर्ष (यूहन्ना २०::20,31१), इसाईको दैनिक जीवनको लागि सुसमाचारको भित्री शक्ति रिलिज गर्दछ। ख्रीष्टको पुनरुत्थानले सुसमाचारको पुष्टि गर्दछ। त्यसकारण, पावलले सिकाउँदछन्, ती घटनाहरू टाढा यहूदियामा भएका सबै मानिसहरूलाई आशा प्रदान गर्दछ:

«... म सुसमाचारसँग शर्माउँदिन। किनकि यो परमेश्वरको शक्ति हो जसले यसमाथि विश्वास गर्ने सबैलाई आशिष् दिनुहुन्छ, पहिले यहूदीहरू र ग्रीकहरूलाई पनि। किनकि यसले परमेश्वरसामु धार्मिकता प्रकट गर्छ, जुन विश्वासमा विश्वासबाट आउँछ ... " (रोमी .1,16..17-)

प्रेरित यूहन्नाले सुसमाचारमा अर्को आयाम थपे। यसले कसरी येशुले "जे ü गायक उनलाई मन पर्यो " (यूहन्ना १ :19,26: २)), उनलाई एक गोठालोको हृदय भएको मानिस, उनीहरूको चिन्ता र डर भएका मानिसहरूलाई गहिरो प्रेम गर्ने चर्च नेताको रूपमा याद भयो।

"येशूले आफ्ना चेलाहरू समक्ष अन्य धेरै चमत्कारहरू गर्नुभयो जुन यस पुस्तकमा लेखिएको छैन। तर ती लेखिएका हुन् ताकि येशू नै ख्रीष्ट, परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, र विश्वासद्वारा उहाँको नाममा तपाईं जीवन पाउन सक्नुहुन्छ। " (यूहन्ना:: १-।)

यूहन्नाको पक्षमा सुसमाचारको प्रस्तुतीकरणको उल्लेखनीय कथनमा यसको मुख्य सार छ: "... ताकि तपाईं विश्वासद्वारा जीवन पाउन सक्नुहुन्छ।"

युहन्नाले सुसमाचारको अर्को पक्ष चमत्कारी ढंगमा व्यक्त गर्दछ: येशू ख्रीष्ट ठूलो व्यक्तिगत निकटताका क्षणहरूमा। यूहन्नाले मसीहको व्यक्तिगत र सेवा गर्ने उपस्थितिको जीवन्त विवरण दिन्छ।

एक व्यक्तिगत सुसमाचार

यूहन्नाको सुसमाचारमा हामी एक ख्रीष्टको सामना गर्छौं जो एक शक्तिशाली सार्वजनिक प्रचारक थिए (यूहन्ना:: १-।) हामी येशू न्यानो र अतिथि सत्कार देख्छौं। उसको आमन्त्रित निमन्त्रणा बाट "आउनुहोस् र हेर्नुहोस्!" (जो। १, 1,39)) आफ्नो हातमा कलंकमा आफ्नो औंला राख्न शंका गर्ने थोमालाई चुनौती दिने (जो। २०,२20,27), यहाँ एक अविस्मरणीय तरिकामा चित्रण गरिएको छ, जो देह बने र हामी माझ बसे (जो। १,२))

मानिसहरूले येशूसँग यति स्वागत र सहज महसुस गरे कि उहाँसँग उनीहरूसँग एक जीवन्त आदानप्रदान थियो (यूहन्ना:: १-।) तिनीहरू एकै प्लेटबाट खाना खाइरहेका थिए (यूहन्ना:: १-।)

उनीहरूले उसलाई यत्ति गहिरो प्रेम गरे कि उनीहरूले आफ्नो शरीरमा माछा खाएको देखे कि तिनीहरू आफैंले त्राएका थिए र तिनीहरू बैंकमा डुबाए (यूहन्ना:: १-।)

यूहन्नाको सुसमाचारले हामीलाई येशू ख्रीष्ट, उनको उदाहरण र हामीले उहाँद्वारा प्राप्त गर्ने अनन्त जीवनको वरिपरि सुसमाचार कत्ति घुम्दछ भनेर सम्झना गराउँछ। (जो। १,२)) यसले हामीलाई सम्झाउँदछ कि सुसमाचार प्रचार गर्ने पर्याप्त छैन। हामीले यसलाई पनि बाँच्नु पर्छ। प्रेरित यूहन्ना हामीलाई प्रोत्साहन दिन्छन्: हाम्रो उदाहरणले अरूलाई परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार हामीसँग बाँड्न मद्दत गर्न सक्छ। इनारमा येशू ख्रीष्टलाई भेट्ने सामरी आइमाईलाई पनि त्यस्तै भयो (Joh।,, २ .--4,27०), र मारिया भोन मन्डला (यूहन्ना:: १-।)

लाजरसको चिहानमा रुने एक, नम्र नोकर जसले एफ दिन्छ ü sse धुत, आज जीवन। पवित्र आत्माको बासस्थानमा उहाँ हामीलाई आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्छ:

"जसले मलाई प्रेम गर्दछ उसले मेरो वचन पालन गर्दछ; र मेरो बुबाले उसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, र हामी उहाँ कहाँ आउँनेछौं र उहाँसँगै बस्नेछौं ... तपाईंको हृदय डराउने छैन र ü नडराऊ " (यूहन्ना १०:१:14,23)।

येशू आज सक्रियतासाथ पवित्र आत्मा मार्फत आफ्ना जनहरूलाई डो leading्याउँदै हुनुहुन्छ। उसको निम्तो सधैं जस्तो व्यक्तिगत र प्रोत्साहनजनक छ: "आउनुहोस् र हेर्नुहोस्!" (जो। १,२))

विश्वव्यापी चर्च अफ भगवानको ब्रोशर


PDFसुसमाचार - शुभ समाचार!