जर्नल फोकस फोकस 2022-04

03 फोकस येशू 2022 03

अक्टोबर - डिसेम्बर 2022

 

ख्रीष्टबाट एउटा पत्र - टोनी पेन्टनर

सबै मानिसहरूको लागि प्रार्थना - माइकल मोरिसन

हाम्रो हृदय - एक पत्र - जोसेफ Tkach

बैठक कोठामा रूख ट्रंक - म्याक्स लुकाडो

अस्वीकृति को पत्थर - Tammy Tkach

प्रेमको साथ समस्या - सुसान रीडी

हामी कसरी बुद्धि प्राप्त गर्छौं - गोर्डन ग्रीन

परमेश्वरले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ - जोसेफ टकाच

तिनीहरूलाई भन्नुहोस् कि तपाईं तिनीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ! - डेनिस लरेन्स

विस्तारित ब्रह्माण्ड - जोसेफ टकच