येशू: परमेश्वरको राज्य

515१ येशूको ईश्वरको राज्यतपाईंको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? के यो येशू हो? के यो तपाईंको केन्द्र बिन्दु, केन्द्र बिन्दु, लिन्चपिन, तपाईंको जीवनको केन्द्र बिन्दु हो? येशू मेरो जीवनको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ। उहाँ बिना म निर्जीव छु, उहाँबिना केही पनि सही दिशातर्फ गइरहेको छैन। तर येशूको साथमा, म परमेश्वरको राज्यमा कत्ति रमाउँछु।

येशू मसीह, परमेश्वरको सन्देशवाहक, ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मत पछि, म तपाईंलाई पुष्टि गर्दछु: "तपाईं परमेश्वरको राज्यमा येशूसँग बस्नुहुन्छ किनकि यो हामीभित्र तपाईंमा नै छ"।

फरिसीहरूले येशूलाई परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ भनेर सोधे। जसमा उहाँले जवाफ दिनुभयो: "परमेश्वरको राज्य यसरी आउँदैन कि कसैले यसलाई बाह्य चिन्हहरूद्वारा चिन्न सक्छ। न त कसैले भन्न सक्नेछ: हेर, यो यहाँ छ! वा: यो त्यहाँ छ! होइन, राज्य। परमेश्वरको तपाईंको बीचमा छ। वा: "हेर, परमेश्वरको राज्य तपाईं भित्र छ" (लूका 17:20-21 नयाँ जेनेभा अनुवाद)।

येशूले फरिसीहरू भन्दा अख्तियारको साथ परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्न थाल्नुभएको थियो। तिनीहरूले उहाँलाई सत्य भने तापनि निन्दाको आरोप लगाए। उनले आफ्नो सुसमाचारमा गवाही दिए कि समय आएको छ र परमेश्वरको राज्य आएको छ (मार्क अनुसार 1,14-१५)। याकूबको इनारमा सामरियाकी एउटी आइमाई पानी लिन आउँछिन्। येशूले उनीसँग संवाद सुरु गर्नुहुन्छ: "मलाई एक पेय दिनुहोस्!" "येशूले जवाफ दिनुभयो: यदि तपाईलाई थाहा छ कि परमेश्वरको उपहार के हो र त्यो को हो जसले तपाईलाई भन्छ: मलाई एक पेय दिनुहोस्, तपाईले उहाँलाई सोध्नुहुने थियो र उसले पाउने थियो। तिमीलाई वसन्तको पानी, जीवित पानी दिए। तर मैले दिने पानी जसले पिउनेछ उसलाई फेरि कहिल्यै तिर्खाउनेछैन। म उसलाई दिने पानी अनन्त जीवनमा निरन्तर बगिरहने मुहान बन्छ।" (यूहन्ना 4,9-14 नयाँ जेनेभा अनुवाद)।

येशूले तपाईलाई आफ्नो जीवन शैली पनि प्रदान गर्नुहुन्छ ताकि यो तपाई र तपाईको छिमेकी बीच, अहिले र पुनरुत्थानमा अनन्त जीवनमा निरन्तर प्रवाह हुनेछ। "तर समय आउँदैछ, हो यो पहिले नै छ, जब मानिसहरूले परमेश्वरलाई पिताको रूपमा आराधना गर्नेछन्, मानिसहरू जो आत्माले भरिएका छन् र सत्यलाई थाहा पाएका छन्। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, र उहाँको आराधना गर्नेहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ।" 4,23-26 नयाँ जेनेभा अनुवाद)।

आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरको आराधना कसरी गर्नुहुन्छ? येशू भन्नुहुन्छ, "म दाखको बोट हुँ, तिमी हाँगाहरू हौ!" यदि तपाईं येशूको दाखको बोटमा रहनुभयो भने, तपाईंले फल फलाउनुहुनेछ, धेरै फल, हो धेरै फल। येशूले दिनुहुने फललाई आफ्नो छिमेकीहरूलाई दिन तपाईंले प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वासयोग्यता, कोमलता, र आत्म-संयम, परमेश्वरको जीवन शैली, आत्माको फल मात्र होइन, तर तपाईंको छिमेकीलाई तपाईंको प्रेमको अभिव्यक्ति हो। प्रेमको स्रोत, येशू, जो निरन्तर बगिरहन्छ, कहिल्यै सुख्खा हुनेछैन, बरु अनन्त जीवनमा बग्नेछ। यो आजको लागि र भविष्यको लागि सत्य हो, जब परमेश्वरको राज्य यसको पूर्णतामा देखिनेछ।

तपाईं मार्फत, येशूले आफूलाई तपाईंको पति / पत्नी, तपाईंको बच्चा र आमाबाबु, तपाईंको साथीहरू र अरूहरूको सामु प्रकट गर्नुहुन्छ, जे होस् उहाँ भिन्न हुन सक्नुहुन्छ। येशू चाहानुहुन्छ कि उहाँको प्रेम जुन तपाईंमा बगेर तपाईं पछिका मानिसहरूमा प्रवाहित होस्। तपाईं यो प्रेम आफ्ना प्रियजनहरूसँग बाड्न चाहनुहुन्छ किनकि तपाईं आफैंले उनीहरूलाई कदर गर्नुहुन्छ।

तपाईं र मसँग एउटा जीवित आशा छ किनकि येशूको पुनरुत्थानले हामीलाई अविनाशी उत्तराधिकार दिन्छ: परमेश्वरको राज्यमा अनन्त जीवन। म त्यस कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछु: परमेश्वरको राज्यमा येशूमा।

टोनी पेन्टेनर द्वारा


PDFयेशू: परमेश्वरको राज्य