येशू: परमेश्वरको राज्य

515१ येशूको ईश्वरको राज्यतपाईंको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? के यो येशू हो? के यो तपाईंको केन्द्र बिन्दु, केन्द्र बिन्दु, लिन्चपिन, तपाईंको जीवनको केन्द्र बिन्दु हो? येशू मेरो जीवनको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ। उहाँ बिना म निर्जीव छु, उहाँबिना केही पनि सही दिशातर्फ गइरहेको छैन। तर येशूको साथमा, म परमेश्वरको राज्यमा कत्ति रमाउँछु।

येशू मसीह, परमेश्वरको सन्देशवाहक, ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मत पछि, म तपाईंलाई पुष्टि गर्दछु: «तपाईं परमेश्वरको राज्यमा येशूसँग बस्नुहुन्छ किनकि यो तपाईंभित्र हुनुहुन्छ, हामी बीचमा हुनुहुन्छ।

फरिसीहरूले येशूलाई परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ भनेर सोधे। जसमा उनले जवाफ दिए: "परमेश्वरको राज्य यस्तो रूपमा आउँदैन कि कसैले यसलाई बाहिरी संकेतहरूद्वारा चिन्न सक्छ। न त कसैले भन्न सक्नेछ: हेर, यो यहाँ छ! वा: यो त्यहाँ छ! होइन, राज्य। परमेश्वरको तपाईंको बीचमा छ। वा: "हेर, परमेश्वरको राज्य तपाईं भित्र छ" (लूका 17:20-21 नयाँ जेनेभा अनुवाद)।

येशूले फरिसीहरू भन्दा अख्तियारको साथ परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्न थाल्नुभएको थियो। तिनीहरूले उहाँलाई सत्य भने तापनि निन्दाको आरोप लगाए। उनले आफ्नो सुसमाचारमा गवाही दिए कि समय आएको छ र परमेश्वरको राज्य आएको छ (मार्क अनुसार 1,14-१५)। याकूबको इनारमा, सामरियाकी एउटी स्त्री पानी लिन आउँछिन्। येशूले उनीसँग संवाद सुरु गर्नुहुन्छ: "मलाई पिउनुहोस्!" "येशूले जवाफ दिनुभयो: यदि तपाईलाई थाहा छ कि परमेश्वरको वरदान के हो र त्यो को हो जसले तपाईलाई भन्छ, मलाई पिउन दिनुहोस्, तपाईले उहाँलाई सोध्नुहुने थियो र उहाँले तपाईलाई झरनाको पानी, जीवित पानी दिनुहुनेछ। तर मैले दिने पानी जसले पिउनेछ उसलाई फेरि कहिल्यै तिर्खाउनेछैन। म उसलाई दिने पानी उसमा अनन्त जीवनमा निरन्तर बग्ने फोहोरा बन्नेछ। 4,9-14 नयाँ जेनेभा अनुवाद)।

येशूले तपाईंलाई आफ्नो जीवन शैली पनि प्रदान गर्नुहुन्छ, ताकि यो तपाईं र तपाईंको छिमेकी बीचमा, अहिले र पुनरुत्थानमा अनन्त जीवनमा निरन्तर प्रवाह हुनेछ। "तर समय आउँदैछ, साँच्चै यो पहिले नै छ, जब मानिसहरूले परमेश्वरलाई पिताको रूपमा आराधना गर्नेछन्, मानिसहरू जो आत्माले भरिएका छन् र सत्यलाई बुझेका छन्। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, र उहाँको आराधना गर्नेहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ।" 4,23-26 नयाँ जेनेभा अनुवाद)।

आत्मा र सत्यतामा तपाईं कसरी परमेश्वरको आराधना गर्नुहुन्छ? येशू भन्नुहुन्छ: "म दाखको बोट हुँ, तिमी हाँगाहरू हौ!" यदि तपाईं येशूको दाखको बोटमा बस्नुभयो भने, तपाईंले फल, बढि फल, र धेरै फलहरू पाउनुहुनेछ। येशूले तपाईंलाई दिनुहुने फलहरू तपाईंले आफ्ना छिमेकीहरूलाई दिन प्रयोग गर्नुपर्दछ। प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्यता, दया, दया, वफादारी, कोमलता र आत्म-नियन्त्रण, परमेश्वरको जीवनको मार्ग, आत्माको फल मात्र होईन, तर तपाईंको छिमेकीलाई तपाईंको प्रेमको अभिव्यक्ति हो। प्रेमको स्रोत, येशू, जो निरन्तर बगिरहन्छ, कहिले सुक्नेछैन, बरु अनन्त जीवनमा प्रवाहित हुनेछ। यो आज र भविष्यमा लागू हुन्छ, जहाँ परमेश्वरको राज्य यसको पूर्णतामा देखिन्छ।

तपाईं मार्फत, येशूले आफूलाई तपाईंको पति / पत्नी, तपाईंको बच्चा र आमाबाबु, तपाईंको साथीहरू र अरूहरूको सामु प्रकट गर्नुहुन्छ, जे होस् उहाँ भिन्न हुन सक्नुहुन्छ। येशू चाहानुहुन्छ कि उहाँको प्रेम जुन तपाईंमा बगेर तपाईं पछिका मानिसहरूमा प्रवाहित होस्। तपाईं यो प्रेम आफ्ना प्रियजनहरूसँग बाड्न चाहनुहुन्छ किनकि तपाईं आफैंले उनीहरूलाई कदर गर्नुहुन्छ।

तपाईं र मसँग एउटा जीवित आशा छ किनकि येशूको पुनरुत्थानले हामीलाई अविनाशी उत्तराधिकार दिन्छ: परमेश्वरको राज्यमा अनन्त जीवन। म त्यस कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछु: परमेश्वरको राज्यमा येशूमा।

टोनी पेन्टेनर द्वारा


PDFयेशू: परमेश्वरको राज्य