बाइबल

651 बाइबलकिताब, पत्र र apocrypha

बाइबल शब्द ग्रीकबाट आएको हो र यसको अर्थ पुस्तकहरू (बाइबल) हो। "पुस्तकहरूको पुस्तक" लाई पुरानो र नयाँ नियममा विभाजन गरिएको छ। इभान्जेलिकल संस्करणमा पुरानो नियमका 39 वटा लेखहरू र नयाँ नियमका 27 वटा लेखहरू साथै पुरानो नियमका 11 वटा लेट लेखहरू समावेश छन् - तथाकथित एपोक्रिफा।

व्यक्तिगत किताबहरु चरित्र मा धेरै फरक छन्, उनीहरु गुंजाइश संगै सामग्री र शैलीगत प्रतिनिधित्व को फोकस मा भिन्न हुन्छन्। केहि इतिहास पुस्तकहरु को रूप मा अधिक कार्य गर्दछ, केहि पाठ्यपुस्तकहरु को रूप मा, काव्य र भविष्यसूचक लेखन को रूप मा, कानून को एक कोड को रूप मा वा एक पत्र को रूप मा।

पुरानो नियम को सामग्री

मर्न कानूनका किताबहरु मोशा को पाँच पुस्तकहरु र मिश्री मा दासत्व बाट आफ्नो मुक्ति को लागी इजरायल को जनता को कहानी सुनाउनुहोस्। पुरानो नियमका अन्य पुस्तकहरु कनान मा इस्राएलीहरुको विजय, इजरायल र यहूदा को राज्यहरु, इस्राएलीहरुको निर्वासन र अन्त मा बेबिलोन मा निर्वासन बाट उनीहरुको फिर्ता संग सम्बन्धित छ। गीत, गीत र हितोपदेश OT साथै अगमवक्ताहरु को पुस्तकहरु मा पाउन सकिन्छ।

मर्न इतिहासका किताबहरु बेबिलोनी निर्वासन बाट फिर्ता को लागी निर्वासनमा प्रतिज्ञा गरिएको भूमि मा प्रवेश बाट इजरायल को इतिहास को लागी समर्पित।

मर्न पाठ्यपुस्तक र काव्य पुस्तकहरु ज्ञान, ज्ञान र अनुभव बताउनुहोस् कि संक्षिप्त आदर्श वाक्य र भनाइहरु मा वा एक गीतात्मक गुणस्तर मा तल लेखिएको थियो।

मा अगमवक्ताहरु को पुस्तकहरु यो घटनाहरु र त्यस समय को प्रक्रियाहरु को बारे मा छ, जसमा अगमवक्ताहरु लाई भगवान को कार्य को पहिचान गर्न को लागी बनाउँछ र उनीहरुलाई अभिनय र मानिसहरु को लागी एक जीवित तरीका को याद दिलाउँछ। यी सन्देशहरु, जो दर्शन र ईश्वरीय प्रेरणाहरु को माध्यम बाट बनाईएको थियो, अगमवक्ताहरु आफैं वा उनीहरुका चेलाहरु द्वारा लेखिएको थियो र यस प्रकार वंश को लागी रेकर्ड गरीएको थियो।

पुरानो नियम को सामग्री को सिंहावलोकन

कानून को किताबहरु, मोशा को पाँच किताबहरु:

 • 1. मोशाको पुस्तक (उत्पत्ति)
 • 2. मोशाको पुस्तक (प्रस्थान)
 • 3. मोशाको पुस्तक (लेविटिकस)
 • 4. मोशाको पुस्तक (संख्या)
 • 5. मोशाको पुस्तक (व्यवस्थाविवरण)

 

इतिहास पुस्तकहरु:

 • जोशुआ को पुस्तक
 • न्यायाधीशहरुको पुस्तक
 • रूथको पुस्तक
 • das 1. शमूएलको पुस्तक
 • das 2. शमूएलको पुस्तक
 • das 1. राजाहरूको किताब
 • das 2. राजाहरूको किताब
 • द क्रोनिकल बुक्स (1. र 2. समय रेखा)
 • एज्रा को पुस्तक
 • नहेम्याह को पुस्तक
 • एस्तरको पुस्तक

 

पाठ्यपुस्तक र काव्य पुस्तकहरु:

 • काम को किताब
 • भजन
 • सुलेमान को हितोपदेश
 • सुलेमानको प्रचारक
 • सोलोमन को गीत

 

भविष्यसूचक पुस्तकहरु:

 • यशैया
 • जेरेमेनिया
 • क्लागेलेडर
 • इजकिएल (इजकिएल)
 • दानियल
 • होशे
 • योएल
 • आमोस
 • ओबाजा
 • जोना
 • Micha
 • Nahum
 • हबकुक
 • जेफान्याह
 • हाग्गै
 • जकरिया
 • मलाची

नयाँ नियम को सामग्री

नयाँ नियमले येशूको जीवन र मृत्युको अर्थ संसारलाई बताउँछ।

मर्न इतिहासका किताबहरु चार सुसमाचार र प्रेरितहरु को अधिनियम संग येशू ख्रीष्ट, उहाँको सेवकाई, उनको मृत्यु र पुनरुत्थान को बारे मा बताउनुहोस्। प्रेरितहरुको पुस्तक रोमन साम्राज्य मा ईसाई धर्म को प्रसार र पहिलो ईसाई समुदाय को बारे मा छ।

मर्न ब्रीफ सम्भवतः विभिन्न प्रेरितहरु द्वारा ईसाई समुदायहरु लाई लेखिएको थियो। सबैभन्दा ठूलो संग्रह प्रेरित पावल को तेरह पत्र हो।

मा जोहान्स को प्रकट यो सर्वनाश को बारे मा छ, एक नयाँ स्वर्ग र एक नयाँ पृथ्वी को आशा संग संयुक्त, संसारको अन्त्य को एक भविष्यसूचक प्रतिनिधित्व।

 

नयाँ नियम को सामग्री को सिंहावलोकन

इतिहासका किताबहरु

 • सुसमाचारहरु

मत्ती

मार्कस

Lukas

जोहानेस

 • प्रेरितहरुको कार्य

 

ब्रीफ

 • रोमीहरुलाई पत्र को पत्र
 • der 1. र 2. पावलबाट कोरिन्थीहरूलाई पत्र
 • गलातीहरुलाई पत्र को पत्र
 • पावलले एफिसीहरुलाई लेखेको पत्र
 • फिलिप्पीहरुलाई पत्र को पत्र
 • कलस्सीहरुलाई पत्र को पत्र
 • der 1. पावलबाट थेसलोनिकीहरूलाई पत्र
 • der 2. पावलबाट थेसलोनिकीहरूलाई पत्र
 • der 1. र 2. पावलबाट तिमोथी र टाइटसलाई पत्र (पास्टरल पत्रहरू)
 • फिलेमोनलाई पत्रको पत्र
 • der 1. पत्रुसबाट पत्र
 • der 2. पत्रुसबाट पत्र
 • der 1. जोहानेसको पत्र
 • der 2. र 3. जोहानेसको पत्र
 • हिब्रूहरुलाई पत्र
 • जेम्स बाट पत्र
 • यहूदा बाट पत्र

 

भविष्यसूचक पुस्तक

 • यूहन्नाको प्रकटीकरण (अपोकेलिप्स)

ढिलो लेख / पुरानो नियम को apocrypha

क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट बाइबल संस्करण पुरानो नियम मा फरक छ। क्याथोलिक संस्करण केहि थप किताबहरु छन्:

 • न्याय
 • टोबिट
 • 1. र 2. Maccabees को पुस्तक
 • बुद्धिको
 • येशू सिराच
 • बारुक
 • एस्थर को पुस्तक मा थप
 • दानियल को पुस्तक मा थप
 • मनश्शे को प्रार्थना

पुरानो चर्च ग्रीक संस्करण, तथाकथित सेप्टुआजिन्ट, एक आधार को रूप मा लिनुभयो। यो यरूशलेम बाट परम्परागत हिब्रू संस्करण भन्दा धेरै किताबहरु समावेश।

अर्कोतर्फ, मार्टिन लुथरले आफ्नो अनुवादको लागि हिब्रू संस्करण प्रयोग गरे, जसमा सेप्टुआजिन्टका सम्बन्धित पुस्तकहरू थिएनन्। उनले आफ्नो अनुवादमा "Apocrypha" (शाब्दिक: लुकेको, गोप्य) को रूपमा धर्मशास्त्रहरू थपे।


स्रोत: जर्मन बाइबल समाज http://www.die-bibel.de