गहुँ भूसबाट अलग गर्दै

609० गहुँ भूसबाट अलग गर्नुहोस्चाफ भनेको अन्नको बाहिरी भागमा खोल हो, जसलाई छुट्ट्याउनु पर्छ ताकि अन्न प्रयोग गर्न सकियो। यो सामान्यतया फोहोर उत्पादन मानिन्छ। अन्न फुटेको भुस हटाउनको लागि दाइँ गरिन्छ। मशीनीकरण अघिल्लो दिनमा, भुसको साथको दानालाई हावामा बारम्बार उडाएर हावाले भूसलाई नछोडेसम्म एक अर्काबाट छुट्याउँथ्यो।

भुसलाई बेकार भएका र हटाउन आवश्यक चीजहरूको लागि रूपकको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। पुरानो नियमले दुष्टलाई उडाएको भुससँग तुलना गरेर चेतावनी दिन्छ। "तर दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तर हावाले छरपष्ट गर्ने भुसजस्तै हुन्छन्" (भजनसंग्रह 1,4).

"म तिमीलाई पश्चात्तापमा पानीले बप्तिस्मा दिन्छु; तर जो मेरो पछि आउनुहुन्छ (येशू) म भन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, र म उहाँको जुत्ता लगाउन योग्य छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। उसको हातमा स्कूप छ र उसले भुसबाट गहुँ अलग गर्नेछ र आफ्नो गहुँ गोठमा जम्मा गर्नेछ। तर उसले भुसलाई निभाउन नसक्ने आगोमा जलाउनेछ।” (म्याथ्यू 3,11-12)।

गहुँलाई भूसदेखि अलग गर्ने अधिकार छ कि येशू न्यायाधीश हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बप्‍तिस्मा दिने यूहन्नाले पुष्टि गर्दछन्। त्यहाँ न्यायको समय आउनेछ जब मानिसहरू परमेश्वरको सिंहासनको सामु उभिन्छन्। उसले असललाई आफ्नो भण्डारमा हाल्नेछ, खरा जस्तै भस्म हुनेछ।

के यो कथनले तपाईंलाई डराउँछ कि यो राहत छ? येशू पृथ्वीमा बस्नुहुँदा, उहाँलाई तिरस्कार गर्ने सबैलाई भुस मान्नुपर्थ्यो। न्यायको समयमा, त्यहाँ कोही मानिसहरू छन् जसले येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार नगर्ने छनौट गर्छन्।

यदि हामीले एक इसाईको दृष्टिकोणबाट हेर्‍यौं भने, तपाइँले यस भनाइलाई पक्कै पनि रमाउनुहुनेछ। हामीले येशूमा अनुग्रह पाएका छौं। उहाँमा हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौं र अस्वीकृत हुन डराउँदैनौं। हामी अब परमेश्वर भक्तिहीन छैनौं किनकि हामी हाम्रा पिताको सामु ख्रीष्टमा देखा पर्दछौं र हाम्रा पापहरूबाट शुद्ध हुन्छौं। आत्माले अहिले हामीलाई हाम्रो भुस हटाउन, हाम्रो पुरानो तरीकाको सोच्ने र अभिनय गर्ने हटाईरहेको छ। हामी अब पुन: डिजाइन गरिएको छ। यद्यपि यस जीवनमा हामी "बुढा मानिस" बाट पूर्ण स्वतन्त्रता पाउँदैनौं। जब हामी हाम्रो मुक्तिदाताको सामु खडा हुन्छौं, यो त्यो समय हो जब हामी आफूभित्रका सबै थोकबाट स्वतन्त्र हुन्छौं जुन परमेश्वर विरोधाभास हुन्छ। परमेश्वरले हामी प्रत्येकमा सुरु गर्नु भएको काम उहाँले समाप्त गर्नुहुनेछ। हामी उनको सिंहासनको अगाडि पूर्ण रूपमा उभिन्छौं। तपाईं पहिले नै यसको खलिहानमा रहेको गहुँमा सम्बन्धित हुनुहुन्छ!

हिलेरी बक द्वारा