जर्नल फोकस फोकस 2021-02

03 फोकस येशू 2021 02

अप्रिल जुन 2021

 

अर्थपूर्ण शब्दहरू - टोनी पेन्टेनर

मानिसको उच्च पदक - ब्यारी रबिन्सन

दुई भोजहरू - रोय लरेन्स

खाली चिहान: तपाईलाई यसमा के छ? - जोसेफ टोच

अन्तिम फैसला - पल क्रोल

येशूको साथ मुठभेड - इयान वुडले

सधैका लागि मेटाईयो - जोसेफ टाच

येशू सबै व्यक्तिको लागि आउनुभयो - ग्रेग विलियम्स

वास्तवमा उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ - पिटर मिल