पत्रिका उत्तराधिकारी 2017-03

 

03 उत्तराधिकार २०१ 2017 ०२           

उत्तराधिकारी पत्रिका जुलाई - सेप्टेम्बर २०१।

राम्रो गोठालो

 

हतार गर्नुहोस् र प्रतीक्षा गर्नुहोस्! - जोसेफ टोच

हेरचाह गर्ने जाल - हिलारी जेकब्स

गफ - बारबरा दहलग्रेन

म्याथ्यू ५: माउन्ट उपदेश (भाग १) - माइकल मोरिसन

भगवान संग सहवास - माइकल मोरिसन

राजा सोलोमन खान (भाग २१) - गॉर्डन ग्रीन