येशू हाम्रो मध्यस्थ हुनुहुन्छ

718 येशू हाम्रो मध्यस्थ हुनुहुन्छयो उपदेश आदमको समयदेखि नै सबै मानिसहरू पापी छन् भनी बुझ्नको आवश्यकताबाट सुरु हुन्छ। पाप र मृत्युबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा पाउनको लागि, हामीलाई पाप र मृत्युबाट छुटकारा दिनको लागि मध्यस्थता चाहिन्छ। येशू हाम्रो सिद्ध मध्यस्थ हुनुहुन्छ किनभने उहाँले हामीलाई उहाँको बलिदान मृत्युद्वारा मृत्युबाट मुक्त गर्नुभयो। उहाँको पुनरुत्थानद्वारा, उहाँले हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो र हामीलाई स्वर्गीय पितासँग मिलाप गर्नुभयो। जो कोहीले पनि येशूलाई पिताको लागि आफ्नो व्यक्तिगत मध्यस्थकर्ताको रूपमा स्वीकार गर्दछ र उहाँलाई आफ्नो बप्तिस्मा मार्फत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्दछ पवित्र आत्माबाट जन्मेको नयाँ जीवनको साथ प्रशस्त रूपमा वरदान हुन्छ। उहाँको मध्यस्थ येशूमा उहाँको पूर्ण निर्भरताको स्वीकारले बप्तिस्माप्राप्त व्यक्तिलाई उहाँसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा बाँच्न, बढ्न र धेरै फल फलाउन अनुमति दिन्छ। यस सन्देशको उद्देश्य हामीलाई यस मध्यस्थ, येशू ख्रीष्टसँग परिचित गराउनु हो।

स्वतन्त्रताको उपहार

शाऊल एक शिक्षित र कानून पालन गर्ने फरिसी थिए। येशूले निरन्तर र स्पष्ट रूपमा फरिसीहरूको शिक्षाको निन्दा गर्नुभयो:

“धिक्कार तिमीहरूलाई, शास्त्रीहरू र फरिसीहरू, कपटीहरू! तपाईं आफ्नो विश्वासमा एक जनालाई जित्न जमिन र समुद्र यात्रा गर्नुहुन्छ। र जब उसले जित्यो, तिमीले उसलाई आफ्नो भन्दा दोब्बर नर्कको छोरा बनायौ। (मत्ती २3,15).

येशूले शाऊललाई आत्म-धार्मिकताको उच्च घोडाबाट हटाउनुभयो र उसलाई आफ्ना सबै पापहरूबाट मुक्त गर्नुभयो। उहाँ अब प्रेरित पावल हुनुहुन्छ, र येशू मार्फत उहाँको रूपान्तरण पछि कानूनीताको हरेक रूप विरुद्ध जोस र अथक रूपमा लडे।

विधिवाद भनेको के हो ? विधिवादले परम्परालाई ईश्वरको नियम र मानव आवश्यकताभन्दा माथि राख्छ। वैधानिकता एक प्रकारको दासत्व हो जसलाई फरिसीहरूले समर्थन गरे तापनि तिनीहरू सबै मानिसहरू जस्तै, परमेश्वरको सिद्ध व्यवस्थाको दोषी थिए। हामी विश्वासद्वारा मुक्ति पाएका छौं, जुन परमेश्वरको उपहार हो, येशू मार्फत, हाम्रा कामहरूद्वारा होइन।

कानूनीता ख्रीष्टमा तपाईंको पहिचान र स्वतन्त्रताको शत्रु हो। गलातीहरू र येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्ने सबैलाई ख्रीष्ट, महान् उद्धारकर्ता र मध्यस्थताद्वारा पापको बन्धनबाट मुक्त गरिएको थियो। गलातीहरूले आफ्नो दासत्व त्यागिसकेका थिए, त्यसैले पावलले उनीहरूलाई त्यो स्वतन्त्रतामा अडिग रहन जोडदार र असहमतिसाथ आग्रह गरे। गलातियनहरू मूर्तिपूजकताको बन्धनबाट छुटकारा पाएका थिए र गलातियनहरूलाई पत्रमा लेखिएझैं मोशाको व्यवस्थाको बन्धनमा आफूलाई राख्ने जीवन-धम्कीपूर्ण खतराको सामना गरे:

"ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्रताको लागि स्वतन्त्र बनाउनुभयो! त्यसैले अब दृढ भएर खडा हुनुहोस् र आफैलाई फेरि बन्धनको जुवामुनि नराख्नुहोस्!" (गलाटियनहरू 5,1).

स्थितिको त्रासदीलाई पत्रको सुरुमा पावलका शब्दहरूको स्पष्टतामा देख्न सकिन्छ:

"म छक्क परेको छु कि तिमी यति चाँडै ख्रीष्टको अनुग्रहमा बोलाउनुहुनेबाट अर्को सुसमाचारमा फर्कदैछौ, जब त्यहाँ अरू कोही छैन। तपाईलाई भ्रममा पार्ने र ख्रीष्टको सुसमाचारलाई विकृत गर्न चाहने थोरै मात्र छन्। तर यदि हामीले वा स्वर्गबाट ​​आएका कुनै स्वर्गदूतले हामीले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार भन्दा फरक सुसमाचार प्रचार गर्ने हो भने, श्रापित होस्। हामीले भर्खरै भनेझैं, म फेरि भन्छु, यदि कसैले तिमीहरूलाई सुसमाचार सुनाउँछ जुन तिमीहरूले पाएको सुसमाचारभन्दा भिन्न छ भने, त्‍यो श्रापित होस्” (गलातीहरू) 1,6-9)।

पावलको सन्देश अनुग्रह, मुक्ति र अनन्त जीवनको बारेमा हो, जुन विधिवादको विपरीत छ। उहाँ या त पापको दासत्वसँग चिन्तित हुनुहुन्छ - वा ख्रीष्टमा स्वतन्त्रतासँग। यो बुझ्न योग्य छ कि म खरानी क्षेत्र, फाटेको बीचको मैदान वा जीवन - वा मृत्युको लागि घातक परिणामहरू सहित स्थगित निर्णयको बारेमा कुरा गर्न सक्दिन। संक्षेपमा, यो रोमीहरूलाई पत्रले के भन्छ:

"किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो; तर परमेश्वरको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो।" (रोमी 6,23 कसाई बाइबल)।

कानूनवादले अझै पनि मानिसलाई विश्वास गराउँछ कि सबै प्रकारका अध्यादेशहरू र नियमहरू राखेर उसले आफ्नो लागि बनाउँछ, उसले परमेश्वरको विचारमा बाँच्न सक्छ। वा उसले 613 आज्ञाहरू र निषेधहरू लिन्छ, जुन व्यवस्थाको फरिसी व्याख्यासँग मेल खान्छ र गम्भीरतापूर्वक विश्वास गर्दछ कि यदि उसले तिनीहरूलाई पालन गर्न सक्छ भने परमेश्वरद्वारा स्वीकार र स्वीकार गरिनेछ। हामी ती मानिसहरू पनि होइनौं जसले यी आज्ञाहरू मध्ये केही छान्छन् र विश्वास गर्छन् कि तिनीहरू अझ बढी न्यायी मानिन्छन् र परमेश्वरले आशिष् दिएका छन्।

हामीलाई मध्यस्थकर्ता चाहिन्छ

मेरो जीवनकालमा, परमेश्वरको आत्माले मलाई ख्रीष्टमा मेरो नयाँ जीवनको लागि महत्वपूर्ण निम्न बुँदाहरू पहिचान गर्न वा सम्झाउन अनुमति दिनुभएको छ:

"येशूले जवाफ दिनुभयो, "सर्वोच्च आज्ञा यो हो: हे इस्राएल, सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर मात्र परमप्रभु हुनुहुन्छ, र तैंले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा दिमागले र आफ्नो सारा मनले प्रेम गर्नू। तिम्रो सबै आत्मा शक्ति। अर्को कुरा यो हो: तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर, यीभन्दा ठूलो अर्को कुनै आज्ञा छैन।2,29).

परमेश्वरको व्यवस्थाले परमेश्वर, छिमेकी र स्वयंको लागि पूर्ण प्रेम चाहिन्छ। यदि तपाईं आफैंको लागि ईश्वरीय प्रेम छैन भने, तपाईं कसरी दावी गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं परमेश्वर र आफ्नो छिमेकीको लागि यो पाउन सक्नुहुन्छ:

"किनकि यदि कसैले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्छ र एउटै आज्ञाको विरुद्धमा पाप गर्छ भने, ऊ सम्पूर्ण व्यवस्थाको दोषी हुन्छ" (याकूब 2,10).

मध्यस्थ येशू बिना म परमेश्वरको अगाडि उभिन सक्छु भन्ने विश्वास गर्नु घातक त्रुटि हो, किनकि यस्तो लेखिएको छ:

"धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन" (रोमी 3,10).

जो कानुनी छ उसले अनुग्रहको खर्चमा कानूनलाई टाँस्छ। पावल भन्छन् कि यस्तो व्यक्ति अझै पनि व्यवस्थाको श्रापमा छ। वा यसलाई अझ सही शब्दमा भन्नु भनेको मृत्युमा रहनु हो, वा मृत रहिरहन र परमेश्वरको अनुग्रहको प्रशस्त आशिष्हरूबाट अनावश्यक रूपमा गुमाउनको लागि आत्मिक रूपमा मर्नु हो। बप्तिस्मा पछिको नकारात्मक पक्ष ख्रीष्टमा बाँच्नु हो।

“अर्को तर्फ, व्यवस्था पूरा गरेर परमेश्वरसामु धर्मी हुन चाहनेहरू श्रापमा बाँच्छन्। किनभने पवित्र शास्त्रमा भनिएको छ: व्यवस्थाको पुस्तकमा भएका सबै प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ पालन नगर्ने सबैलाई श्राप। यो स्पष्ट छ कि जहाँ व्यवस्थाले शासन गर्छ, त्यहाँ कोही पनि परमेश्वरको सामु धर्मी रूपमा खडा हुन सक्दैन। किनकि यसले यो पनि भन्छ: जो विश्वासद्वारा परमेश्वरको सामु धर्मी छ, ऊ बाँच्नेछ। यद्यपि, कानून विश्वास र भरोसाको बारेमा होइन; कानूनको लागू हुन्छ: जसले यसको नियमहरू पालन गर्छ ऊ तिनीहरूद्वारा बाँच्नेछ। ख्रीष्टले हामीलाई श्रापबाट छुटकारा दिनुभयो जुन व्यवस्थाले हामीलाई राखेको थियो। किनभने हाम्रो ठाउँमा उसले आफैलाई श्राप लियो। पवित्र धर्मशास्त्रमा भनिएको छ: जो कोही रूखमा झुण्डिएको छ उसलाई भगवानले श्राप दिनुहुन्छ। यसकारण अब्राहामलाई प्रतिज्ञा गरिएको आशिष् येशू ख्रीष्टद्वारा सबै राष्ट्रहरूमा आउनु पर्छ, ताकि हामी सबैले परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आत्मा प्राप्त गर्न सकौं। 3,10-२ सुसमाचार बाइबल)।

म दोहोर्याउँछु र जोड दिन्छु, येशू हाम्रो मध्यस्थ हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई अनुग्रहद्वारा अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। कानूनीता सुरक्षाको लागि मानव आवश्यकताको एक विशेषता हो। आनन्द, सुरक्षा र मुक्तिको निश्चितता तब "ख्रीष्टमा" मात्र आधारित हुँदैन। त्यसपछि तिनीहरू स्पष्ट रूपमा सही, तर यद्यपि गलत चर्च व्यवस्था, सही बाइबल अनुवाद र हाम्रो व्यक्तिगत चयन र बाइबल विद्वानहरू र चर्चका अधिकारीहरूको विचार व्यक्त गर्ने स्पष्ट रूपमा सही तरिका, सेवाको सही समय, सही व्यवहारमा आधारित हुन्छन्। मानव न्याय र व्यवहार को लागी। तर, र यो बिन्दु हो, येशू ख्रीष्टमा मात्र होइन!

पावलले हामीलाई खाना र पेय पदार्थ, विशेष बिदा, नयाँ चन्द्रमा, वा शबाथ जस्ता कानूनको क्षेत्रमा कसैलाई पनि आदेश दिन नदिन चेतावनी दिन्छ।

"यी सबै आउँदै गरेको नयाँ संसारको छाया मात्र हो; तर वास्तविकता ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, र यो (वास्तविकता, नयाँ संसार) उहाँको शरीर, चर्चमा पहिले नै उपलब्ध छ" (कलस्सीहरू) 2,17 सुसमाचार बाइबल)।

यसलाई सही गरौं। तपाईं कसरी परमेश्वरको आदर गर्नुहुन्छ, तपाईंले के गर्ने, नखाने, वा कुन दिन तपाईं भाइबहिनीहरू र अन्य मानिसहरूसँग परमेश्वरको आदर र आराधना गर्न भेला हुनुहुनेछ भन्ने छनौट गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।

पावलले हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुराको सम्झना गराउँछन्:

"तथापि, तपाईले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईले विश्वास गरेको स्वतन्त्रता संग, तपाईले कसैलाई हानि नदिनुहोस् जसको विश्वास अझै कमजोर छ" (1. कोरिन्थीहरू 8,9 सबैको लागि आशा)।

हामीले हाम्रो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेको वा अरूलाई अपमानित गर्ने तरिकामा व्यवहार गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तिनीहरूले आफ्नो विश्वासमा असुरक्षित महसुस गरून् र येशूमा विश्वास गुमाएको पनि उहाँ चाहनुहुन्न। अनुग्रहले तपाईलाई ख्रीष्टमा को हुनुहुन्छ भन्ने आनन्द लिने स्वतन्त्रता दिन्छ। परमेश्‍वरको प्रेमले उहाँले तपाईंबाट जे अपेक्षा गर्नुहुन्छ वा सोध्नुहुन्छ, त्यो गर्ने तपाईंको इच्छालाई पनि घेरिएको छ।

न्यायबाट मुक्त

सुसमाचार उत्साहजनक स्वतन्त्रताको सन्देश हो। यदि तपाईं खस्नुभयो भने पनि, दुष्ट, त्यो शैतान हो, तपाईंको न्याय गर्न सक्दैन। जसरी पहिले पवित्र जीवन बिताउने तपाइँका सबै प्रयासहरूले तपाइँलाई पहिलो आदमबाट बाहिर ल्याउन सकेन, तपाइँ एक पापी रहनुभयो, त्यसरी नै तपाइँको पापी कार्यहरूले तपाइँलाई "ख्रीष्टबाट बाहिर" हटाउन सक्दैन। तपाईं परमेश्वरको नजरमा धर्मी रहनुहुन्छ किनभने येशू तपाईंको धार्मिकता हुनुहुन्छ - र त्यो कहिल्यै परिवर्तन हुनेछैन।

“त्यसैले अब ख्रीष्ट येशूका मानिसहरूको लागि कुनै दण्ड छैन। मार्टिन लुथरले यसलाई यसरी राखेका छन्: "यसकारण ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूका लागि कुनै दण्ड छैन।" किनकि जीवन दिने आत्माको शक्तिले तपाईंलाई ख्रीष्ट येशूद्वारा पापको शक्तिबाट मुक्त गरेको छ, जसले मृत्युमा पुर्‍याउँछ। (रोमी 8,1-4 नयाँ जीवन बाइबल)।

कानूनले हामीलाई बचाउन सकेन किनभने हाम्रो मानव प्रकृतिले यसको प्रतिरोध गर्यो। यसैले परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई हामीकहाँ पठाउनुभयो। उहाँ हामी जस्तै मानव रूप मा आउनुभयो, तर पाप बिना। परमेश्‍वरले हाम्रो पापको लागि उहाँको पुत्रलाई कठोर रूपमा निन्दा गरेर हामीमाथिको पापको प्रभुत्वलाई नष्ट गर्नुभयो। उहाँले यो यसो गर्नुभयो कि व्यवस्थाको धार्मिक आवश्यकताहरू हामीद्वारा पूरा होस्, र हामी अब हाम्रो मानव स्वभावद्वारा होइन तर परमेश्वरको आत्माद्वारा निर्देशित हुनेछौं।

तिनीहरू सम्भवतः मुद्दा चलाउन र निन्दा र एकै समयमा निर्दोष हुन सक्दैन। यदि न्यायाधीशले तपाईलाई दोषी छैन भने, त्यहाँ कुनै दोष छैन, कुनै निन्दा छैन। जो ख्रीष्टमा छन् तिनीहरूको न्याय र निन्दा हुँदैन। तपाईंको ख्रीष्टमा हुनु अन्तिम हो। तिमी स्वतन्त्र मान्छे बनेका छौ। जसरी परमेश्वरले उहाँसँग एक हुन चाहनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै परमेश्वर आफैंद्वारा जन्मिएको र सृष्टि गरिएको मानिस।

के तपाईं अझै पनि आफ्नै विरुद्ध आरोप सुन्नुहुन्छ? तपाईको आफ्नै अन्तस्करणले तपाईलाई आरोप लगाउँदछ, शैतानले तपाईलाई विश्वास गर्नको लागि आफ्नो शक्तिमा सबै गरिरहेको छ र तपाई एक महान पापी रहिरहन्छ। त्यसो गर्ने कुनै अधिकार बिना उसले तपाईंलाई मुद्दा हाल्छ र दोषी ठहराउँछ। र तपाइँको वरिपरि त्यहाँ मानिसहरू पनि छन् जसले तपाइँलाई, तपाइँको कथन र कार्यहरू, सायद तिनीहरूलाई पनि न्याय गर्दछ। यसले तपाईलाई अस्तव्यस्त हुन नदिनुहोस्। यदि तपाईं भगवानको सम्पत्ति हुनुहुन्छ भने यसले तपाईंलाई असर गर्दैन। उहाँले येशूमा पापको लागि परमेश्वरको न्याय राख्नुभयो, उहाँले तपाईंको र तपाईंको दोषको लागि प्रायश्चित गर्नुभयो र आफ्नो रगतले सबै मूल्य चुकाउनु भयो। उहाँमा विश्वास गरेर, जुन परमेश्वरको वरदान हो, तपाईं पाप र मृत्युबाट मुक्त र धर्मी हुनुहुन्छ। तपाईं स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, बिल्कुल स्वतन्त्र, भगवानको सेवा गर्न।

हाम्रो मध्यस्थ, येशू ख्रीष्ट

येशू परमेश्वर र मानिसको बीचमा मध्यस्थ भएको हुनाले, उहाँलाई परमेश्वरको रूपमा व्याख्या गर्न र उहाँमा मात्र विश्वास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। पावलले हामीलाई बताउँछन्

"अब हामी के भन्न सक्छौं कि हामीसँग यो सबै दिमागमा छ? परमेश्वर हाम्रो लागि हुनुहुन्छ; अरू कसले हामीलाई हानि गर्न सक्छ? उसले आफ्नै छोरालाई पनि छोडेन, तर उसलाई हामी सबैको लागि त्याग्यो। त्यसोभए, उहाँको पुत्र (हाम्रो मध्यस्थ) सँगै अरू सबै कुरा हामीलाई पनि दिइनेछैन? परमेश्वरले चुन्नुभएकाहरूमाथि आरोप लगाउने साहस कसले गर्छ? परमेश्वर आफैले तिनीहरूलाई धर्मी घोषणा गर्नुहुन्छ। उनको न्याय गर्न सक्ने अरू कोही छ? आखिर, येशू ख्रीष्ट तिनीहरूको लागि मर्नुभयो, र अझ बढि: उहाँ मरेकाहरूबाट जीवित हुनुभयो, र उहाँ परमेश्वरको दाहिने हातमा बस्नुभयो र हाम्रो लागि अन्तरक्रिया गर्नुहुन्छ। के हामीलाई ख्रीष्ट र उहाँको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ? चाहिन्छ? डर? सतावट? भोक? अभाव? मृत्युको जोखिम? जल्लादको तरवार? हामीले यी सबैको हिसाब गर्नुपर्छ, किनभने धर्मशास्त्रमा यसो भनिएको छ: तिम्रो कारणले हामीलाई निरन्तर मृत्युको धम्की दिइन्छ। हामीलाई मार्न नियत भएका भेडाहरू जस्तै व्यवहार गरिन्छ। र तैपनि, यी सबैमा, हामी हामीलाई धेरै माया गर्नेको हातमा एक ठूलो विजय लिन्छौं। हो, म विश्वस्त छु कि न मृत्यु न जीवन, न परी न अदृश्य शक्तिहरू, न वर्तमान न भविष्य, न अधर्मी शक्तिहरू, न उच्च वा निम्न, न त सारा सृष्टिमा अरू कुनै कुराले हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा एउटा वरदान हो" (रोमी 8,31-39 नयाँ जेनेभा अनुवाद)।

म प्रश्न सोध्छु: यी शब्दहरू कसलाई सम्बोधन गरिन्छ? कसैलाई बहिष्कार गरिएको छ?

“हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको नजरमा यो असल र मनपर्ने कुरा हो, जसले सबै मानिसहरूले मुक्ति पाओस् र सत्यको ज्ञानमा आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ। किनकि परमेश्वर र मानिसहरूका बीचमा एउटै परमेश्वर र मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ, अर्थात् मानिस ख्रीष्ट येशू, जसले आफूलाई सबैको लागि छुटकाराको रूपमा दिनुभयो, आफ्नो गवाहीको रूपमा निर्धारित समयमा। यस उद्देश्यका लागि मलाई प्रचारक र प्रेरितको रूपमा नियुक्त गरिएको छ - म सत्य बोल्छु र झूट बोल्दिन - विश्वास र सत्यमा अन्यजातिहरूको शिक्षकको रूपमा" (१ तिमोथी 2,3-7)।

यी पदहरू तपाईं सहित सबै मानिसहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ, प्रिय पाठक। कोही पनि बहिष्कृत छैन किनभने परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई बिना शर्त प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईं इजरायलका जनको कुलबाट आउनुभएको होस् वा अन्यजातिहरूबाट आउनुभएकोले कुनै फरक पर्दैन। तपाईंले पहिले नै आफ्नो जीवन परमेश्वरमा समर्पण गरिसक्नुभएको छ वा बप्तिस्माद्वारा यसलाई पुष्टि गर्ने निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै फरक पर्दैन, किनभने परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हरेक मानिसले आफ्नो प्यारो पुत्र येशुको आवाज सुने र उसले व्यक्तिगत रूपमा उसलाई जे गर्न भन्यो त्यही गर्छ त्यो भन्दा उसले अरू केही चाहँदैन। उहाँले हामीलाई उहाँलाई हाम्रो मध्यस्थको रूपमा विश्वास गर्न विश्वास दिनुहुन्छ।

धेरै मानिसहरूले येशूको स्वर्गारोहण पछिको समयलाई अन्तिम समयको रूपमा उल्लेख गर्छन्। हाम्रो अशान्तिपूर्ण समयमा जे भए पनि, हामी जान्नको लागि आभारी छौं र सधैं नयाँ विश्वास गर्न इच्छुक छौं कि हाम्रो मध्यस्थताको रूपमा येशूले हामीलाई कहिल्यै छोड्नुहुने छैन, हामीमा रहनुहुन्छ र उहाँको राज्यमा हामीलाई अनन्त जीवनतर्फ लैजानुहुन्छ।

टोनी पेन्टेनर द्वारा