हाम्रो साँचो पहिचान

२२२ हाम्रो वास्तविक पहिचान आजकल यो प्राय जसो केस हुन्छ तपाईले अरुलाई र आफैलाई महत्वपूर्ण र महत्वपूर्ण बन्नको लागि आफ्नो लागि नाम बनाउनु पर्छ। यस्तो देखिन्छ कि व्यक्ति पहिचान र अर्थको लागि अतुलनीय खोजमा छन्। तर येशूले पहिल्यै यसो भन्नुभएको थियो: “जसले आफ्नो जीवनलाई भेट्टायो त्यसले त्यो गुमाउनेछ। र जसले मेरो निम्ति आफ्नो जीवन गुमाउँछ उसले पाउनेछ। ” (मत्ती २:10: १)) चर्चको हैसियतमा हामीले यस सत्यबाट पाठ सिक्यौं। २०० Since देखि हामीलाई ग्रेस कम्युनियन अन्तर्राष्ट्रिय भनिन्छ र यो नामले हाम्रो वास्तविक चिनारीलाई जनाउँछ, जुन येशूमा आधारित छ र हामीमा छैन। हामी यो नामलाई नजिकबाट हेरौं र यसमा के लुकेको छ पत्ता लगाऔं।

अनुग्रह (अनुग्रह)

अनुग्रह हाम्रो नामको पहिलो शब्द हो किनकि यसले पवित्र आत्माको माध्यमबाट येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरमा हाम्रो व्यक्तिगत र साझा यात्राको उत्तम वर्णन गर्दछ। "बरु, हामी विश्वास गर्दछौं कि प्रभु येशूको अनुग्रहले हामीहरू पनि बचाइनेछौं" (प्रेरित १ 15, ११) हामी "ख्रीष्ट येशू मार्फत छुटकाराको माध्यमबाट उहाँको अनुग्रहबाट कुनै योग्यता बिना धार्मिक" छौं (रोमी :3:२:24)। अनुग्रहले मात्र परमेश्वर हामीलाई छोडनुहुन्छ (ख्रीष्ट मार्फत) आफ्नै धार्मिकतामा भाग लिनुहोस्। बाइबलले निरन्तर हामीलाई सिकाउँछ कि विश्वासको सन्देश भनेको परमेश्वरको अनुग्रहको बारेमा हो (प्रेरित १::;; २०, २;; २०, .२ हेर्नुहोस्)।

परमेश्वर मानिसहरूसँगको सम्बन्धको लागि सधैं अनुग्रह र सत्य नै रहन्छ। जबकि व्यवस्था यी मूल्यमान्यताहरूको अभिव्यक्ति थियो, परमेश्वरको अनुग्रहले येशू ख्रीष्टमार्फत पूर्ण अभिव्यक्ति फेला पारे। परमेश्वरको अनुग्रहले हामी केवल येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति पाउँछौं, व्यवस्था पालन गरेर होइन। सबै जसलाई दोषी ठहराइएको व्यवस्था हाम्रो लागि परमेश्वरको अन्तिम शब्द होइन। हाम्रो लागि उहाँको अन्तिम शब्द येशू हुनुहुन्छ। यो परमेश्वरको अनुग्रह र सत्यको पूर्ण र व्यक्तिगत प्रकाश हो जुन उहाँले स्वतन्त्रतामा मानवतालाई दिनुभयो।
कानून अन्तर्गत हाम्रो दृढ विश्वास जायज र उचित छ। हामी आफैंबाट वैध व्यवहार प्राप्त गर्दैनौं किनभने परमेश्वर आफ्नै कानून र कानुनी व्यवस्थाको बन्दी हुनुहुन्न। हामीमा ईश्वर ईश्वरीय स्वतन्त्रता मा उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्दछ।

उहाँको इच्छा अनुग्रह र मोचन द्वारा परिभाषित छ। प्रेरित पावलले निम्न कुरा लेखे: God म परमेश्वरको अनुग्रहलाई त्यागेको छैन; किनकि यदि व्यवस्थाबाट धार्मिकता आउँछ भने, ख्रीष्ट व्यर्थमा मर्नुभयो ” (गलाती २:२१) पावलले परमेश्वरको अनुग्रहलाई एक मात्र विकल्पको रूपमा वर्णन गरे जुन उनी फ्याँक्न चाहँदैनन्। अनुग्रह तौल, नाप्ने, र व्यवहार गर्न सकिने चीज होइन। अनुग्रह भनेको परमेश्वरको जीवित भलाई हो जसद्वारा उहाँ मानव हृदय र दिमागको पछि लाग्नुहुन्छ र दुबै बदल्नुहुन्छ।

रोमको चर्चलाई लेखेको पत्रमा, पावल लेख्छन् कि हामीले आफ्नै प्रयासबाट प्राप्त गर्न खोज्ने केवल पाप पाप हो, अर्थात् मृत्यु हो, त्यो खराब समाचार हो। तर त्यहाँ विशेष गरी एउटा राम्रो कुरा पनि छ, किनकि "परमेश्वरले दिनुहुने वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो" (रोमी :6:२:24)। येशू परमेश्वरको अनुग्रह हुनुहुन्छ। यो सबैको लागि जारी गरिएको छ कि परमेश्वरको छुटकारा छ।

समुदाय (भोज)

फेलोशिप भनेको हाम्रो नामको दोस्रो शब्द हो किनकि पिताको साथ पवित्र आत्माको संगतिमा पुत्रको माध्यमबाट हामी साँचो सम्बन्धमा छौं। ख्रीष्टमा हामी परमेश्वर र एकअर्कामा साँचो स fellow्गतमा छौं। जेम्स टोरन्सले यसो भने: "त्रिएक ईश्वरले यस्तो प्रकारले स .्गति बनाउँदछ कि यदि हामी उहाँ र अरू मानिसहरूसँगको स fellow्गतीमा हाम्रो पहिचान पाएका छौं भने मात्र हामी वास्तविक मानिस हौं।"

पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा सिद्ध स fellow्गतिमा हुनुहुन्छ र येशूले आफ्ना चेलाहरूले यो सम्बन्ध बाँडोस् र उनीहरूले संसारमा यो झल्काउनेछन् भनेर प्रार्थना गरे। (यूहन्ना १:14:२०; १,, २।) प्रेरित यूहन्नाले यस समुदायलाई गहिरो प्रेमको जराको रूपमा वर्णन गर्छन्। युहन्नाले यस गहिरो प्रेमलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्मासँगको अनन्तको संगति भनेर वर्णन गर्दछ। साँचो सम्बन्ध भनेको पवित्र आत्माको माध्यमबाट पिताको प्रेममा ख्रिष्टसँग मिलनमा बस्नु हो (१ यूहन्ना::))

प्रायः भन्ने गरिन्छ कि एक इसाई हुनु भनेको येशूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध हो। बाइबलले यस सम्बन्धलाई वर्णन गर्न धेरै समानताहरू प्रयोग गर्दछ। एक जनाले आफ्नो मालिकसित मालिकको सम्बन्धको कुरा गर्छ। यसबाट व्युत्पन्न, यो अनुसरण गर्दछ कि हामीले हाम्रा प्रभु, येशू ख्रीष्टको आदर र अनुसरण गर्नुपर्छ। येशूले आफ्ना अनुयायीहरूलाई अझ यसो भन्नुभयो: «अबदेखि म यो भन्दिन कि तपाईं दासहरू हुनुहुन्छ; किनभने नोकरले जान्दैन कि उसको मालिकले के गरिरहेछ। तर मैले तपाईंलाई भने कि तपाईं साथी हुनुहुन्छ; किनभने मैले मेरा पिताबाट सुनेको सबै कुरा मैले तपाईंलाई प्रकट गरेको छु » (यूहन्ना १०:१०)। अर्को चित्रले बुबा र उसका बच्चाहरूबीचको सम्बन्धबारे बताउँछ (यूहन्ना १:: -1-१-12) येशूले दुलहा र दुलहीको छविसमेत प्रयोग गर्नुभयो जुन पुरानो नियममा फेला पार्न सकिन्छ (मत्ती :9: १)) र पावल पति र पत्नीको सम्बन्धको बारेमा लेख्छन् (एफिसी २:१:5)। वास्तवमा हिब्रूहरूलाई लेखेको पत्रमा हामी ख्रीष्टियन भएको नाताले येशूका भाइहरू र दिदीबहिनी हौं (हिब्रू १ 2,)) यी सबै चित्रहरु (दास, साथी, बच्चा, जीवनसाथी, बहिनी, भाई) एक अर्को गहिरो, सकारात्मक, व्यक्तिगत समुदाय को विचार हो। तर यी सबै केवल चित्र हुन्। हाम्रो त्रिएक परमेश्वर यस सम्बन्ध र समुदायको स्रोत र सत्य हुनुहुन्छ। यो एक समुदाय हो कि उदारतासाथ उहाँ हामीसँग दयालु रहनुहुन्छ।

येशूले प्रार्थना गर्नुभयो कि हामी उहाँसँग सदासर्वदै रहौं र यस भलाइमा रमाऔं (यूहन्ना १०:१०)। यस प्रार्थनामा उनले हामीलाई एक अर्कासँग र पितासँग समुदायको भाग हुन निमन्त्रणा दिए। जब येशू स्वर्गमा उक्लनुभयो, उहाँले हामीलाई, आफ्ना साथीहरूलाई, पिता र पवित्र आत्माको समुदायमा लैजानुभयो। पावल भन्छन् कि पवित्र आत्माको माध्यमबाट हामी ख्रीष्टको छेउमा र पिताको उपस्थितिमा बस्दछौं (एफिसी २:१:2)। हामीले ईश्वरसँगको कुराकानीको अनुभव पहिले नै अनुभव गर्न सक्दछौं, यदि यस सम्बन्धको पूर्णता केवल तब देखिन्छ जब ख्रीष्ट फर्किनुहुन्छ र आफ्नो शासन स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो विश्वासको समुदायको समुदाय अत्यावश्यक अंश हो। हाम्रो पहिचान, अहिले र सदासर्वदा, ख्रीष्टमा र समाजमा स्थापना गरिएको छ जुन परमेश्वर पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको रूपमा हामीसँग बाँडिनुहुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय (अन्तरराष्ट्रीय)

हाम्रो नाममा अन्तर्राष्ट्रिय तेस्रो शब्द हो किनभने हाम्रो चर्च एक धेरै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हो। हामी विभिन्न सांस्कृतिक, भाषिक र राष्ट्रिय सीमाहरू पार गर्ने मानिसहरूलाई पुग्छौं - हामी मानिसहरूलाई संसारभर पुग्छौं। जे होस् हामी सांख्यिकीय रूपमा सानो समुदाय हौं, त्यहाँ प्रत्येक अमेरिकी राज्यमा र क्यानडा, मेक्सिको, क्यारिबियन, दक्षिण अमेरिका, युरोप, एशिया, अष्ट्रेलिया, अफ्रिका र प्रशान्त टापुहरूमा पनि समुदायहरू छन्। हामीसँग 50.000० भन्दा धेरै देशहरूमा 70०,००० भन्दा बढी सदस्यहरू छन् जसले 900 ०० भन्दा बढी मण्डलीहरूमा घरहरू भेट्टाए।

परमेश्वरले हामीलाई यस अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एक साथ ल्याउनु भयो। यो एक आशिष हो कि हामी सँगै काम गर्न पर्याप्त ठूलो छौं र यति सानो सानो छ कि यी संयुक्त कार्यहरू अझै व्यक्तिगत छन्। हाम्रो समुदायमा, मित्रता निरन्तर निर्माण र राष्ट्रिय र सांस्कृतिक सीमाहरूमा खेती भइरहेको छ, जुन आज प्राय: हाम्रो विश्व साझा गर्दछ। यो पक्कै पनि परमेश्वरको अनुग्रहको चिह्न हो!

चर्चको हैशियतले हाम्रो जीवनलाई परमेश्‍वरले हाम्रो हृदयमा राख्नु भएको सुसमाचारको बाँडफाँड गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरको अनुग्रह र प्रेमको समृद्धिको अनुभवले हामीलाई अरू मानिसहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउन प्रेरित गर्दछ। हामी अन्य व्यक्तिहरू प्रवेश गरी येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्ध कायम राख्न र यस आनन्दमा भाग लिन चाहन्छौं। हामी सुसमाचार गोप्य राख्न सक्दैनौं किनकि हामी चाहन्छौं कि संसारमा सबै मानिसहरूले परमेश्वरको अनुग्रह अनुभव गरून् र त्रिएक समुदायको अंश बन्न सकून्। यही सन्देश हो जुन परमेश्वरले हामीलाई संसारसँग बाँड्नलाई दिनुभयो।

जोसेफ टोचबाट