पापको भारी बोझ

569 heavy sin पापको भारी बोझके तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि येशूले आफ्नो जुवा कोमल र आफ्नो भार पृथ्वीको अस्तित्वको क्रममा परमेश्वरको शरीरमा जन्मेका पुत्रको रूपमा सहनुभएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै बोल्न सक्नुहुन्छ कि?

अगमवाणी गरिएको मसीहको रूपमा जन्मेका राजा हेरोदले बच्चा हुँदा उहाँलाई खोज्नुभयो। उनले बेथलेहेममा दुई वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका सबै पुरुष बालबालिकाहरूलाई मार्ने आदेश दिए। युवावस्थामा, येशूले अरू किशोरहरूले जस्तै सबै प्रलोभनको सामना गर्नुभयो। जब येशूले मन्दिरमा घोषणा गर्नुभयो कि उहाँ परमेश्वरबाट अभिषिक्त हुनुहुन्छ, सभाघरका मानिसहरूले उहाँलाई सहरबाट बाहिर खेदे र उहाँलाई एउटा किनारमा धकेल्ने प्रयास गरे। उनले टाउको राख्ने ठाउँ नभएको बताए । उहाँ आफ्नो प्रिय यरूशलेमको अविश्वासको अनुहारमा रुनुभयो र आफ्नो समयका धार्मिक नेताहरूले लगातार अपमानित, प्रश्न र गिल्ला गरे। उसलाई एक अवैध बच्चा, रक्सी पिउने, पापी, र भूत लागेको झूटा अगमवक्ताको रूपमा पनि उल्लेख गरिएको छ। उसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन यो ज्ञानमा बितायो कि एक दिन उसलाई आफ्ना साथीहरूद्वारा धोका दिइनेछ, परित्याग गरिनेछ, पिटिनेछ र सिपाहीहरूद्वारा क्रूसमा टाँगिनेछ। सबै भन्दा धेरै, उसलाई थाहा थियो कि उसको भाग्यले सबै मानवताको लागि प्रायश्चितको रूपमा सेवा गर्नको लागि मानिसहरूका सबै जघन्य पापहरू आफैंमा लिने थियो। तैपनि तिनले सबै सहनुपरे तापनि, उहाँले घोषणा गर्नुभयो: "मेरो जुवा कोमल छ र मेरो बोझ हल्का छ" (म्याथ्यू 11,30).

येशूले हामीलाई पापको बोझ र बोझबाट विश्राम र राहत पाउन उहाँकहाँ आउन आग्रह गर्नुहुन्छ। येशूले यसको अगाडि केही पदहरू भन्नुहुन्छ: "सबै कुरा मेरो बुबाले मलाई दिनुभएको छ; र पिता बाहेक पुत्रलाई कसैले चिन्दैन। र पितालाई पुत्र बाहेक अरू कसैले चिन्दैन र पुत्रले यो कसलाई प्रकट गर्नेछ" (म्याथ्यू) 11,27).

हामीले मानिसहरूमाथिको भारी बोझको झलक पाउँछौं जुन येशूले मुक्त गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। जब हामी विश्वासद्वारा उहाँकहाँ आउँछौं, येशूले हामीलाई पिताको हृदयको वास्तविक अनुहार प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई बाबासँग एक्लै एकताबद्ध गर्ने आत्मीय, पूर्ण सम्बन्धमा निम्तो दिनुहुन्छ, जसमा यो स्पष्ट रूपमा स्थापित छ कि पिताले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र सधैं त्यो प्रेमको साथ हामीप्रति वफादार रहनुहुन्छ। "तर यो अनन्त जीवन हो, कि तिनीहरूले तपाईंलाई चिन्छन्, जो तपाईं एक मात्र साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ र जसलाई तपाईंले पठाउनुभयो, येशू ख्रीष्ट" (यूहन्ना १7,3आफ्नो जीवनभर बारम्बार, येशूलाई शैतानको आक्रमणको सामना गर्न चुनौती दिइयो। यी प्रलोभन र कष्टहरूमा देखा पर्‍यो। तर उहाँ क्रूसमा मानिसहरूलाई बचाउनको लागि उहाँको ईश्वरीय आदेशमा सत्य रहनुभयो जब उहाँले मानवताको सम्पूर्ण दोष बोक्नु भयो। सबै पापको बोझमुनि, येशू, परमेश्वरको रूपमा र एकै समयमा मर्ने मानिसको रूपमा, आफ्नो मानव त्यागलाई यसरी चिच्याउनुभयो: "मेरो परमेश्वर, मेरो परमेश्वर, तपाईंले मलाई किन त्याग्नुभयो?" म्याथ्यू (२7,46).

आफ्नो बुबामा उनको अटल विश्वासको चिन्हको रूपमा, उनले आफ्नो मृत्युको केही समय अघि भने: "बुबा, म मेरो आत्मालाई तपाईंको हातमा आदेश दिन्छु!" (लूका २3,46) उहाँले हामीलाई यो बुझ्न दिनुभयो कि पिताले उहाँलाई कहिल्यै त्याग्नुभएको छैन, उहाँले सबै मानव जातिहरूको पापको बोझ बोक्नुभएको बेला पनि होइन।
येशू हामीलाई यो विश्वास दिनुहुन्छ कि हामी उहाँसँग एकतामा छौं उहाँको मृत्यु, गाड्न र नयाँ अनन्त जीवनको पुनरुत्थानमा। यसका माध्यमबाट हामीले आदमले हामीलाई पापमा फ्याँकिएको आध्यात्मिक अन्धोपनको जुवाबाट साँचो मनोशान्ति र स्वतन्त्रता अनुभव गर्दछौं।

उहाँ हामीकहाँ आउनु भएको उद्देश्य र उद्देश्यलाई येशूले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो: "तर म तिनीहरूलाई जीवन दिन आएको हुँ - पूर्णतामा जीवन" (यूहन्ना10,10 नयाँ जेनेभा अनुवाद)। पूर्णतामा जीवनको अर्थ येशूले हामीलाई परमेश्वरको प्रकृतिको साँचो ज्ञान फिर्ता दिनुभएको छ, जसले हामीलाई पापको कारण उहाँबाट अलग गरेको छ। यसबाहेक, येशूले घोषणा गर्नुहुन्छ कि उहाँ "आफ्नो पिताको महिमाको प्रतिबिम्ब र उहाँको आफ्नै स्वभावको प्रतिबिम्ब हुनुहुन्छ" (हिब्रू 1,3)। परमेश्वरको पुत्रले परमेश्वरको महिमा मात्र प्रतिबिम्बित गर्दैन, तर उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यो महिमा विकिरण गर्नुहुन्छ।

के तपाईं पितासँग, पवित्र आत्माको बिद्रोहमा उहाँको पुत्रलाई चिन्न सक्नुहुन्छ, र साँचो प्रेमले भरिपूर्ण जीवनको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंले संसारको शुरूदेखि नै तयार पार्नुभएको छ!

ब्राड क्याम्पबेल द्वारा