जन्मदिन मोमबत्तीहरू

627 जन्मदिन मैनबत्तीहरूख्रीष्टियनहरूको रूपमा विश्वास गर्नको लागि सबैभन्दा कठिन चीजहरू मध्ये एउटा यो हो कि परमेश्वरले हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गर्नुभएको छ। हामीलाई थाहा छ कि सैद्धान्तिक रूपमा यो सत्य हो, तर जब यो व्यावहारिक, दैनिक अवस्थाहरूमा आउँछ, हामी यो होइन जस्तो व्यवहार गर्छौं। हामी क्षमा गर्दा मैनबत्ती निभाउने जस्तै व्यवहार गर्छौं। जब हामी तिनीहरूलाई उडाउने प्रयास गर्छौं, मैनबत्तीहरू जतिसुकै प्रयास गरे तापनि बलिरहेको हुन्छ।

यी मैनबत्तीहरू हामी कसरी हाम्रा पापहरू र अन्य मानिसहरूका गल्तीहरूलाई बाहिर निकाल्छौं र अझै तिनीहरू सधैं जीवनमा आउँछन् भन्ने कुराको राम्रो प्रतिनिधित्व हो। तर यसरी ईश्वरीय क्षमाले काम गर्दैन। जब हामी हाम्रा पापहरूबाट पश्चात्ताप गर्छौं, परमेश्वरले तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्छ र सदाको लागि बिर्सनुहुन्छ। त्यहाँ कुनै थप सजाय छैन, कुनै परीक्षण छैन, अर्को फैसलाको पर्खाइमा कुनै आक्रोश छैन।

पूर्ण र असुरक्षित रूपमा क्षमा गर्नु हाम्रो प्रकृति विरुद्ध जान्छ। म पक्का छु कि हामीले हाम्रो विरुद्धमा पाप गर्ने व्यक्तिलाई कति पटक क्षमा गर्नुपर्छ भन्ने बारे येशू र उहाँका चेलाहरू बीचको छलफल याद छ: "त्यसैले पत्रुस आएर उहाँलाई भने, 'प्रभु, मेरो विरुद्धमा पाप गर्ने मेरो भाइलाई मैले कति पटक क्षमा गर्नुपर्छ? माफ गर्ने? के सात गुणा पर्याप्त छ? येशूले उसलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु, सात पटक होइन, तर सत्तरी पटक सात” (मत्ती 18,21-22)।

क्षमाको यो स्तर बुझ्न र बुझ्न गाह्रो छ। हामी यो गर्न असमर्थ छौं, त्यसैले भगवानले यो गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई बुझ्न गाह्रो छ। उहाँको क्षमा क्षणिक होइन भनी हामी अक्सर बिर्सन्छौं। हामी विश्वास गर्छौं कि परमेश्वरले हाम्रा पापहरू हटाउनुभएको छ भन्नुभए तापनि, जब हामी उहाँको स्तरहरू पूरा गर्दैनौं भने उहाँले हामीलाई दण्ड दिन पर्खिरहनुभएको छ।

भगवानले तपाईलाई पापीको रूपमा सोच्नु हुन्न। तपाईं वास्तवमा को हुनुहुन्छ भनेर उहाँले तपाईंलाई देख्नुहुन्छ - एक धर्मी व्यक्ति, सबै दोषहरूबाट शुद्ध, तिरेको र येशूद्वारा उद्धार गरिएको। याद गर्नुहोस् बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूको बारेमा के भने? "हेर, यहाँ परमेश्वरको बलिदानको थुमा छ, सारा संसारको पाप हटाइँदैछ!" (जोन 1,29 नयाँ जेनेभा अनुवाद)। उहाँले अस्थायी रूपमा पापलाई अलग राख्नुहुन्छ वा लुकाउनुहुन्न। परमेश्वरको थुमाको रूपमा, येशू तपाईंको स्थानमा मर्नुभयो, तपाईंको सबै पापहरूको लागि तिर्न। "तर एकअर्काप्रति दयालु र दयालु हुनुहोस्, एकअर्कालाई क्षमा गर्नुहोस्, जसरी परमेश्वरले पनि ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो।" (एफिसीहरू) 4,32).
परमेश्वरले पूर्ण रूपमा क्षमा गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहनुहुन्छ कि तपाईंले अझै पनि तपाईं जस्तै असिद्धहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ। यदि हामीले भगवानसँग माफी माग्यौं भने, उहाँले तपाईलाई 2000 वर्ष पहिले नै माफी दिनुभएको छ!

जोसेफ टोचबाट