पत्रिका उत्तराधिकारी 2014-04

 

 

03 उत्तराधिकार २०१ 2014 ०२           

उत्तराधिकारी पत्रिका अक्टुबर - डिसेम्बर २०१।

सही समय

 

येशूको जन्म भएकोमा के त्यसले फरक पार्दछ? - जोसेफ टोचबाट

नम्र राजा - टिम मागुइरे द्वारा

भगवान को राज्य (भाग 2) - गैरी Deddo द्वारा

राजा सोलोमन खान (भाग २२) - गॉर्डन ग्रीन द्वारा

1914-1918: "द युद्ध जसले भगवानलाई मार्यो" - नील अर्ल द्वारा