रेडिकल प्रेम

499 rad मौलिक प्रेम Die Liebe Gottes ist Torheit. Nicht ich bin es, der diese Aussage macht, sondern der Apostel Paulus. In seinem Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt Paulus, dass er nicht gekommen sei, um den Juden ein Zeichen oder den Griechen Weisheit zu bringen, sondern, um von dem gekreuzigten Jesus zu predigen. «Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit» (1. Korinther 1,23).

Aus einer menschlichen Perspektive macht die Liebe Gottes einfach keinen Sinn. »Denn das Wort vom Kreuz ist. Für die einen ist es töricht, für die anderen moderne Kunst eine Torheit denen, die verloren werden» (1. Korinther 1,18). Für diejenigen, die nicht wissen, dass das Wort vom Kreuz, ein Wort von der Liebe Gottes ist, ist es töricht, daran zu glauben, dass Gott uns durch seinen Tod errettet hat. Gottes Liebe erscheint uns tatsächlich unbegreiflich, ungereimt, töricht, tiefgehend radikal.

महिमा देखि फोहोर गर्न

कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं सिद्ध पूर्णतामा बस्नुहुन्छ। तिनीहरू परमेश्वरसँग एकता र सम्बन्धको प्रतीक हो। तपाईंको जीवन प्रेम, आनन्द र शान्तिको अभिव्यक्ति हो र तपाईं यसलाई आमूल परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ।

मैले सृष्टिको सुरूको बारेमा भर्खर वर्णन गरेको छु जब पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा पूर्ण सद्भाव र निरपेक्ष मिलनमा बस्नुहुन्थ्यो। तिनीहरू एक आत्मा, एक लक्ष्य र एक उत्कटता हुन् र तिनीहरूको अस्तित्व प्रेम, आनन्द र शान्ति मार्फत व्यक्त हुन्छन्।

त्यसोभए तिनीहरू आफ्नो समुदायलाई विस्तार गर्ने निर्णय गर्छन् उनीहरूसँग के छन् साझा गरेर जो अझ अवस्थित छैन। त्यसैले तिनीहरू मानवता सिर्जना गर्छन् र उनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान भन्छन्। पुरुष र महिलाहरू, तपाईं र म, ताकि हामी तिनीहरूसँग सँधै एक सम्बन्ध राख्न सक्दछौं। जे होस्, तिनीहरूले हामीलाई एउटा चेतावनीको साथ सिर्जना गरे। उनीहरूले हामीले कस्तो व्यवहार गर्ने भनेर निर्धारण गर्न चाहेनन् कि हामीले उहाँसँग सम्बन्ध राख्न सकौं, तर हामी उनीहरूसँग त्यो सम्बन्ध छनौट गर्न चाहन्छौं। त्यसकारण उनीहरूले उनीहरूसँग सम्बन्ध राख्ने निर्णय गर्न हामीलाई आफ्नो इच्छा दिए। किनकि तिनीहरूले हामीलाई यो छनौट दिएका थिए, तिनीहरू जान्दथे कि अधिकांश मानिसहरूले नराम्रो निर्णय लिने छन्। त्यसकारण उनीहरूले योजना बनाए। योजना बी होइन, तर योजना हो। यो योजना यो छ कि परमेश्वरको पुत्र मानव बन्नुहुनेछ र परमेश्वरको पुत्र क्रूसमा मानवताको लागि मर्नुहुनेछ। धेरै मानिसहरूका लागि यो मूर्खता हो। यो कट्टरपन्थी प्रेम हो।

मैले भर्खर एशियाको देश भ्रमण गरें जहाँ मानिसहरू सयौं देवताहरूको पूजा गर्छन्। विश्‍वासीहरूले आफ्ना सम्पूर्ण जीवनहरू यी देवताहरू असल आत्मामा छन् भन्ने कुराको सुनिश्चिततामा बिताउँदछन्। तिनीहरू यी देवताहरूलाई असल मुडमा राख्न प्रयास गर्दछन् जसमा तिनीहरूलाई श्रापित नहोस्। तिनीहरू पर्याप्त राम्रो छैन भन्ने डरले उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बिताउँछन्। तिनीहरूको देवताहरू मध्ये एक मानव बन्छ र प्रेमबाट तिनीहरूलाई मद्दत गर्दछ भन्ने धारणा उनीहरूको लागि एक मूर्ख विचार हो।

Doch Gott hält es keineswegs für eine törichte Idee. Seine Entscheidung beruht auf Liebe, denn er liebt uns so sehr, dass er seine Herrlichkeit verliess und in einem jungen, jüdischen Mann Mensch wurde: »Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns» (Johannes 1,14). Es scheint, als ob ein solches Verhalten Gottes, eine Torheit wäre. Es ist eine radikale Liebe.

पापीहरूको साथी

मानवको रूपमा, परमेश्वर माझीहरू र कर उठाउनेहरू, साधारण मानिसहरू र समाजबाट निकालिएकाहरूसँग बस्नुहुन्थ्यो। उसले आफ्नो समय कुष्ठरोगी, भूत लागेका मानिस र पापीहरूसँग बिताए। धार्मिक विद्वानहरूले उनलाई मुर्ख भन्छन्। यो कट्टरपन्थी प्रेम हो।

यूहन्नाको सुसमाचारको आठौं अध्यायमा एउटी आइमाईको कथा बताइएको छ जो एक जना महिलालाई धोका दिई र येशूको अघि ल्याइएको थियो। धार्मिक विद्वानहरू ढु st्गा हान्न चाहन्थे तर येशूले भने कि जो दोषी छैन उसले पहिलो ढु throw्गा हान्न सक्छ। प्रदर्शनको लागि जम्मा भएका व्यक्तिहरूको समूह हरायो र येशू मात्र दोषी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफैले उसलाई न्याय गर्नुहुने छैन र अब पाप नगर्नू भनेर बताउनुभयो। यो व्यवहार धेरै मानिसहरु लाई मूर्ख छ। यो कट्टरपन्थी प्रेम हो।

येशू घरमा पापीहरूले मनोरन्जन गर्नुभयो। धार्मिक विद्वानहरूले भने कि दोषी मानिससँग टेबलमा बस्नु मूर्खता हो किनकि उहाँ सफा र सफा हुनुहुन्न। तिम्रो पापले उसलाई असर गर्छ अनि ऊ तपाई जस्तो हुनेछ। तर कट्टरपन्थी प्रेमले यस दृष्टिकोणको विरोधाभास गर्दछ। येशू, परमेश्वरका पुत्र र मानिसको पुत्र, एकै समयमा उहाँलाई पक्रन, यातना दिन र हत्या गर्न अनुमति दिनुभयो ताकि हामी उहाँको बगिरहेको रगतले हामीलाई नवीकरण गर्न सक्थ्यौं, क्षमा दिन र हाम्रो जीवन परमेश्वरसँग मिलाप गर्न सक्छ। उसले हाम्रो सबै फोहोर र मूर्खतापूर्ण कामहरू गर्यो र स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रो पिताको सामने हामीलाई सफा गर्यो। यो कट्टरपन्थी प्रेम हो।

Er wurde begraben und am dritten Tag von den Toten auferweckt, damit wir Vergebung, Erneuerung und Einheit mit ihm haben, ein Leben in voller Genüge. Er sagte seinen Jüngern: »An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch.» (Johannes 14,20). Das scheint eine törichte Aussage zu sein, aber es ist radikale Liebe, ein radikales Leben. Dann stieg er in den Himmel auf, denn er ist ein Gott der reich an Barmherzigkeit ist und uns mit seiner grossen Liebe geliebt hat, »auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr selig geworden –; und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus» (Epheser 2,4-6).

जब हामी पापीहरू थियौं - हामीले हाम्रा पापहरूलाई पहिचान गर्न र पश्चात्ताप गर्न सक्नु अघि - परमेश्वरले हामीलाई ग्रहण गर्नुभयो र हामीलाई प्रेम गर्नुभयो।

यो कट्टरपन्थी प्रेम हो। येशू, परमेश्वरको पुत्र, हामी ईश्वरीय प्रेमको भाग हौं। परमेश्वर पिताले हामीलाई येशूको पक्षमा राख्नुहुन्छ र उहाँको काममा भाग लिन आमन्त्रित गर्नुहुन्छ। येशू हामीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ र हामीले अरू मानिसहरूसँग उहाँ मार्फत नेतृत्व गर्दछौं भनेर यो क्रान्तिकारी प्रेम र कट्टरपन्थी जीवन बाँड्न उहाँ हामीलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको योजना धेरैको लागि मूर्खतापूर्ण छ। यो एक योजना हो कि कट्टरपन्थी प्रेम देखाउँदछ।

कट्टरपन्थी आज्ञाकारिता

In der Übersetzung Neues Leben (Die Bibel) steht folgendes: »Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles; er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist» (Philipper 2,5-11). Es ist eine radikale Liebe.

जीवित उदाहरण

येशू मूर्खतापूर्ण देखिन्छ कि एक प्रेम को कारण सम्पूर्ण मानवजातिका लागि मर्नुभयो। उनले हामीलाई यस प्रेममा भाग लिन आमन्त्रित गरे, जुन कहिलेकाँही अर्थ लाग्दैन, तर अरूलाई परमेश्वरको प्रेम बुझ्न मद्दत गर्दछ। म तपाईंलाई यो कट्टर प्रेमको उदाहरण दिन चाहन्छु। नेपालमा हाम्रो पास्टर साथी छन: देबेन साम। लगभग हरेक हप्ता सेवा पछि, देबेन गाउँ जान्छन्, जहाँ काठमाडौंका गरीबहरुका लागि एक क्लिनिक छ र त्यहाँ उनीहरुलाई निःशुल्क उपचार गरिन्छ। डेबेनले समुदाय र टुहुराटुहुरीहरूका लागि नजिकैको एउटा फार्म प्रोजेक्ट बनाए, र यहाँ उनले सुसमाचार प्रचार गर्दछन्। देबेनलाई भर्खरै घरको बाटोमा घात लगाएको थियो, निर्मम कुटपिट गरियो र गाउँका जनतालाई झूटा आशा पुर्‍याएको आरोप लगाइएको थियो। उहाँमाथि धार्मिक प्रदूषण फैलाएको आरोप लगाइएको थियो - उहाँको वचन क्रूसको शुभ समाचार नजान्नेहरूका लागि मूर्ख थियो।

यस आक्रमणबाट पुन: निको भइसकेका देबेनले मानिसहरूलाई कट्टरपन्थी प्रेम गर्दछन् उनीहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ जुन भगवानले हामीलाई सबैसँग बाँड्न लगाउनुहुन्छ, हाम्रा शत्रुहरूलाई समेत। यस तरीकाले हामी अरूको जीवनका लागि आफ्नै जीवन दिन्छौं।

क्रूसको शुभ समाचार बाँडफाँड गर्नुमा येशू ख्रीष्टको यो प्रेम कट्टरपन्थी र परिवर्तनको हो भन्ने अनुभव साझा गर्नु पनि हो। इसाईमत भनेको येशू र उहाँका अनुयायीहरूको जीवन दिने प्रेममा आधारित छ। यो एक मूर्ख प्रेम हो र कहिलेकाँही मानव दृष्टिकोणबाट कुनै अर्थ राख्दैन। यो यस्तो प्रेम हो जुन हामी आफ्नो दिमागले बुझ्न सक्दैनौं, तर केवल आफ्नो हृदयले। यो कट्टरपन्थी प्रेम हो।

इस्टर आफ्ना सबै बच्चाहरूका लागि बुबाको प्रेमको बारेमा हो, उनीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन कि उनीहरू आफूहरू परमेश्वरका सन्तान हुन्। बुबाले आफ्नै छोरो दिए। छोराले आफ्नो जीवन दियो। उहाँ सबैको लागि मर्नुभयो। उहाँ सबै मानिसका लागि बौरेर उठ्नुभयो मृत्युबाट। उसको प्रेम सबैको लागि हो - जसले उहाँलाई चिन्छ र जसले उहाँलाई चिन्दैन। यो कट्टरपन्थी प्रेम हो।

रिक स्कालेनबर्गर द्वारा


PDFरेडिकल प्रेम