जर्नल फोकस फोकस 2020-01

03 फोकस येशू 2020 01

जनवरी - मार्च 2020


प्रकाश चम्किन्छ - टोनी पन्टेनर

संसारमा ख्रिष्टको ज्योति - जोसेफ टाकाच

मानवतामा ईश्वरको उपहार - एडी मार्श

सब भन्दा ठूलो जन्म कथा - Tammy Takaach

अरूका लागि आशीर्वाद बन्नुहोस् - बार्बरा दहलग्रेन

मकहाँ आउनुहोस्! - ग्रेग विलियम्स

भगवानको असीम प्रचुरता - क्लिफ नील

समय को संकेत - जोसेफ टाच

गाह्रो बच्चा - इरेन विल्सन

पापको भारी बोझ - ब्राड क्याम्पबेल

येशूको अन्तिम रात्रीको खाना - जोन म्याक्लिन

नक्कली समाचार? - जोसेफ टोच