ठूलो मिसन अर्डर के हो?

००027 wkg bs मिशन अर्डर

सुसमाचार भनेको येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा मुक्तिको सुसमाचार हो। यो सन्देश हो कि ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूको लागि मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो, धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो, र त्यसपछि उहाँका चेलाहरूकहाँ देखा पर्नुभयो। सुसमाचार भनेको सुसमाचार हो कि हामी येशू ख्रीष्टको उद्धार कार्य मार्फत परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौं (1. कोरिन्थी १5,1-५; प्रेरितहरूका कार्यहरू 5,31; लुका २4,46-48; जोन 3,16; मत्ती २8,19-20; मार्कस 1,14-५; प्रेरितहरूका कार्यहरू 8,12; 28,30-31)।

येशूको पुनरुत्थान पछि आफ्ना अनुयायीहरूलाई भनेका शब्दहरू

वाक्यांश "महान मिसनरी आदेश" सामान्यतया मत्ती 2 मा येशूका शब्दहरूलाई जनाउँछ8,18-20: "अनि येशू आएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा सबै अधिकार मलाई दिइएको छ। त्यसकारण जानुहोस् र सबै मानिसहरूलाई चेला बनाउनुहोस्: तिनीहरूलाई पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिनुहोस्, र मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाउनुहोस्। अनि हेर, म संसारको अन्त्यसम्म हरेक दिन तिम्रो साथमा छु।”

स्वर्ग र पृथ्वीमा सबै शक्ति मलाई दिइएको छ

येशू "सबैमाथि प्रभु" हुनुहुन्छ (प्रेरितहरूको कार्य 10,36र उहाँ सबै कुरामा पहिलो हुनुहुन्छ (कलस्सीहरू 1,18 f।) यदि मण्डलीहरू र विश्वासीहरू मिशन वा सुसमाचार वा जुनसुकै सामान्य शब्दमा संलग्न हुन्छन्, र येशू बिना त्यसो गर्छन् भने, यो निष्फल हुनेछ।

अन्य धर्महरूको मिशनले उहाँको सर्वोच्चतालाई मान्यता दिँदैन र त्यसैले तिनीहरूले ईश्वरको काम गर्दैनन्। ईसाई धर्मको कुनै पनि शाखा जसले ख्रीष्टलाई आफ्नो अभ्यास र शिक्षाहरूमा पहिलो स्थान दिँदैन त्यो परमेश्वरको काम होइन। स्वर्गीय पितामा उक्लनु अघि, येशूले भविष्यवाणी गर्नुभयो: "... तपाईंले पवित्र आत्माको शक्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ जो तपाईंमाथि आउनुहुनेछ र मेरा साक्षी हुनुहुनेछ" (प्रेरितहरूका कार्यहरू। 1,8)। मिशनमा पवित्र आत्माको काम भनेको विश्वासीहरूलाई येशू ख्रीष्टको गवाही दिन नेतृत्व गर्नु हो।

भगवान जसले पठाउनुहुन्छ

इसाई सर्कलमा, "मिशन" ले विभिन्न अर्थहरू प्राप्त गरेको छ। कहिलेकाहिँ यो भवनलाई जनाउँदछ, कहिलेकाहि अरु विदेशमा भएको आध्यात्मिक मिसनलाई, कहिले नयाँ चर्चहरू स्थापना गर्ने इत्यादिलाई। चर्चको इतिहासमा "मिसन" भनेको परमेश्वरले कसरी आफ्नो छोरालाई पठाउनुभयो भन्ने कुराको ईश्वरतान्त्रिक अवधारणा थियो, र कसरी बुबा र छोराले पवित्र आत्मा पठाए।
अंग्रेजी शब्द "मिशन" को एक ल्याटिन मूल हो। यो «missio from बाट आउँदछ, जसको अर्थ« म पठाउँछु »। त्यसकारण, मिशनले कार्यलाई जनाउँछ जसमा कसैलाई वा समूह पठाइन्छ।
"प्रकृति" बाइबलीय ईश्वरशास्त्रीको लागि आवश्यक छ। परमेश्वर पठाउनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। 

"मैले कसलाई पठाउनु पर्छ? को हाम्रो दूत हुन चाहन्छ ?" परमप्रभुको आवाजलाई सोध्छ। परमेश्वरले मोशालाई फिरऊन र एलिया र अन्य अगमवक्ताहरूलाई इजरायलमा पठाउनुभयो, जोन द ब्याप्टिस्ट, ख्रीष्टको ज्योतिको गवाही दिन (यूहन्ना 1,6-7), जसलाई "जीवित पिता" द्वारा संसारको मुक्तिको लागि पठाइएको थियो (जोहानेस 4,34; 6,57)।

परमेश्वरले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न आफ्ना स्वर्गदूतहरू पठाउनुहुन्छ (1. मोशा १4,7; मत्ती २3,41 र धेरै अन्य खण्डहरू), र उहाँले पुत्रको नाममा आफ्नो पवित्र आत्मा पठाउनुहुन्छ (यूहन्ना 1)4,26; 15,26; लुका २4,49)। सबै पुनर्स्थापित हुने समयमा पिताले "येशू ख्रीष्टलाई पठाउनुहुनेछ" (प्रेरितहरूका कार्यहरू 3,20-21)।

येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई पनि पठाउनुभयो (मत्ती 10,5) र उहाँले व्याख्या गर्नुभयो कि जसरी पिताले उहाँलाई संसारमा पठाउनुभयो, त्यसरी नै उहाँले, येशूले विश्वासीहरूलाई संसारमा पठाउनुहुन्छ (यूहन्ना १)7,18)। सबै विश्वासीहरू ख्रीष्टद्वारा पठाइएका हुन्। हामी परमेश्वरको लागि मिशनमा छौं र त्यस्तै रूपमा हामी उहाँका मिसनरीहरू हौं। नयाँ नियमको चर्चले यसलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्यो र पिताको कामलाई उहाँका सन्देशवाहकहरूको रूपमा पूरा गर्यो। प्रेरितको पुस्तक मिसनरी कार्यको गवाही हो जुन सुसमाचार तत्कालीन ज्ञात संसारमा फैलिएको थियो। विश्वासीहरू "ख्रीष्टका राजदूतहरू" हुन्।2. कोरिन्थीहरू 5,20सबै मानिसहरूको सामु उहाँको प्रतिनिधित्व गर्न पठाइयो।

न्यू टेस्टामेन्ट चर्च मिशन मा चर्च थियो। चर्चमा आजको समस्याहरू मध्ये एउटा यो हो कि चर्च जानेहरूले "मिसनलाई यसको परिभाषित केन्द्र भन्दा पनि धेरै कार्यहरू मध्ये एकको रूपमा हेर्छन्" (Murray, 2004: 135)। तिनीहरू प्रायः यो कार्यलाई "सबै सदस्यहरूलाई मिसनरीहरूको रूपमा सुसज्जित गर्नुको सट्टा विशेष अंगहरूमा हस्तान्तरण गरेर" (ibid.) मिशनबाट टाढा राख्छन्। यशैयाको जवाफको सट्टा "म यहाँ छु, मलाई पठाउनुहोस्" (यशैया 6,9) प्रायः नबोलेको जवाफ हो: "म यहाँ छु! अरू कसैलाई पठाउनुहोस्।"

पुरानो नियमको मोडेल

पुरानो नियममा परमेश्वरको काम आकर्षणको धारणासँग सम्बन्धित छ। अन्य मानिसहरू परमेश्वरको हस्तक्षेपको चुम्बकीय घटनाबाट यति चकित हुनेछन् कि तिनीहरूले "परमप्रभु कत्तिको दयालु हुनुहुन्छ" भन्ने आकांक्षा राखे (भजन ३:३)4,8).

सोलोमन र शेबाको रानीको कथामा चित्रण गरिएको मोडेलमा "आउनुहोस्" भन्ने कल समावेश छ। "अनि जब शेबाकी रानीले सोलोमनको खबर सुने, उनी यरूशलेममा आइन् ... र सोलोमनले उनको सबै कुराको जवाफ दिए, र राजाबाट कुनै पनि कुरा लुकेको थिएन जुन उनले उनलाई बताउन सक्दैनन् ... र भने। राजालाई: मैले मेरो देशमा तपाईंको काम र तपाईंको बुद्धिको बारेमा सुनेको कुरा सत्य हो" (१ राजाहरू 10,1-7)। यस प्रतिवेदनको मुख्य अवधारणा भनेको जनतालाई केन्द्रीय बिन्दुमा तान्नु हो ताकि सत्य र उत्तरहरू स्पष्ट हुन सकून्। केही मण्डलीहरूले अहिले यस्तो मोडेल अभ्यास गर्छन्। यो आंशिक रूपमा मान्य छ, तर यो पूर्ण मोडेल होइन।

सामान्यतया इजरायललाई परमेश्वरको महिमाको साक्षी दिनको लागि आफ्नै सिमाना बाहिर पठाइएको छैन। "यसलाई राष्ट्रहरूमा गएर परमेश्वरका मानिसहरूलाई सुम्पिएको प्रकट सत्य प्रचार गर्न आदेश दिइएको थिएन" (पीटरस 1972: 21)। जब ईश्वरले जोनाहलाई निनवेका गैर-इजरायली बासिन्दाहरुलाई तपस्याको सन्देश पठाउने कोसिस गरे, योना डराए। यस्तो दृष्टिकोण अनौठो छ (योनाको पुस्तकमा यो मिसनको कथा पढ्नुहोस्। यो आज हाम्रो लागि शिक्षाप्रद छ)।

नयाँ नियम मोडेलहरू

"येशू ख्रीष्ट, परमेश्वरको पुत्रको सुसमाचारको शुरुवात हो" - यसरी सुसमाचारका पहिलो लेखक मार्कले नयाँ नियम चर्चको सन्दर्भलाई स्थापित गर्छन् (मार्क 1,1)। यो सबै सुसमाचार, सुसमाचारको बारेमा हो, र ईसाईहरूसँग "सुसमाचारमा सङ्गति" हुनुपर्छ (फिलिप्पीहरू 1,5), जसको मतलब तिनीहरू बाँच्छन् र ख्रीष्टमा मुक्तिको सुसमाचार साझा गर्छन्। "सुसमाचार" शब्द यसमा निहित छ - सुसमाचार फैलाउने विचार, अविश्वासीलाई मुक्तिको घोषणा गर्ने।

जसरी कोही-कोही कहिलेकाहीं आफ्नो छोटो समयको प्रसिद्धिको लागि इजरायलतर्फ आकर्षित भए, त्यसैको विपरीत, धेरैले आफ्नो लोकप्रिय प्रसिद्धि र करिश्माको लागि येशू ख्रीष्टतिर आकर्षित भए। "र उहाँको खबर चाँडै सबै ग्यालिलियन भूमिमा फैलियो (मार्कस 1,28)। येशूले भन्नुभयो: "मकहाँ आऊ" (म्याथ्यू 11,28), र "मलाई पछ्याउनुहोस्!" (म्याथ्यू 9,9)। आउने र पछ्याउने मुक्तिको मोडल अझै कायम छ। जीवनका शब्दहरू येशू हुनुहुन्छ (यूहन्ना 6,68)।

मिशन किन?

मार्क बताउँछन् कि येशू "गालीलमा आउनुभयो र परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो" (मार्क 1,14)। परमेश्वरको राज्य अनन्य छैन। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “परमेश्‍वरको राज्य रायोको दानाजस्तै हो, जुन मानिसले आफ्नो बगैंचामा छर्यो। र त्यो बढेर रूख भयो, र आकाशका पंक्षीहरू त्यसका हाँगाहरूमा बास बसे" (लूका १3,18-१९)। विचार यो छ कि रूख सबै चराहरूको लागि पर्याप्त ठूलो हुनुपर्छ, केवल एक प्रजाति होइन।

मण्डली इजरायलको मण्डली जस्तै अनन्य छैन। यो समावेशी छ र सुसमाचार सन्देश हाम्रो लागि मात्र होइन। हामी "पृथ्वीको अन्त्यसम्म" उहाँका साक्षीहरू हुनुपर्दछ (प्रेरितहरूको कार्य 1,8)। “परमेश्‍वरले उहाँको पुत्र पठाउनुभयो” ताकि उद्धारद्वारा हामी उहाँका सन्तानको रूपमा धर्मपुत्र हुन सकौं (गलातीहरू) 4,4)। ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको छुटकारा दिने कृपा हाम्रो लागि मात्र होइन, "तर सम्पूर्ण संसारको लागि हो" (1. जोहानेस 2,2)। हामी जो भगवानका सन्तान हौं उहाँको कृपाको साक्षीको रूपमा संसारमा पठाइएका छौं। मिशन भनेको परमेश्वरले मानवतालाई "हो" भन्नुहुन्छ, "हो, म यहाँ छु र हो, म तपाईंलाई बचाउन चाहन्छु।"

यो संसारमा बाहिर पठाउने काम मात्र होइन। यो येशूसँगको सम्बन्ध हो जसले हामीलाई अरूसँग बाँड्न पठाउनुहुन्छ "परमेश्वरको भलाइ जसले पश्चात्तापमा डोर्‍याउँछ" (रोमी 2,4)। यो हामी भित्र ख्रीष्टको दयालु अगापे प्रेम हो जसले हामीलाई प्रेमको सुसमाचार अरूसँग बाँड्न उत्प्रेरित गर्छ। "ख्रीष्टको प्रेमले हामीलाई आग्रह गर्दछ" (2. कोरिन्थीहरू 5,14)। मिशन घरबाट सुरु हुन्छ। हामीले गर्ने सबै कुरा परमेश्वरको कार्यसँग जोडिएको छ, जसले "हाम्रो हृदयमा आत्मा पठाउनुभयो" (गलातीहरू 4,6)। हामी हाम्रा पति/पत्नी, परिवार, आमाबाबु, साथीहरू, छिमेकीहरू, कामका सहकर्मीहरू र सडकमा भेट्नेहरूलाई, जताततै सबैलाई परमेश्वरले पठाउनुभएको छ।

प्रारम्भिक चर्चले ठूलो आयोगमा भाग लिनुमा आफ्नो उद्देश्य देख्यो। पावलले "क्रसको वचन नभएका" मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिएन भने हराउने व्यक्तिको रूपमा हेरे (1. कोरिन्थीहरू 1,18)। मानिसहरूले सुसमाचारलाई प्रतिक्रिया दिनुहोस् वा नदिनुहोस्, विश्वासीहरू जहाँ गए पनि "ख्रीष्टको सुगन्ध" हुनुपर्दछ (2. कोरिन्थीहरू 2,15)। सुसमाचार सुन्ने मानिसहरूको बारेमा पावल यति चिन्तित छन् कि उसले यसलाई फैलाउनु जिम्मेवारी ठान्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ: "यसको लागि म सुसमाचार प्रचार गर्छु, म यसको बारेमा घमण्ड गर्न सक्दिन; किनभने मैले यो गर्नुपर्छ। र यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरेन भने मलाई धिक्कार छ!” (1. कोरिन्थीहरू 9,16)। उहाँले "सुसमाचार प्रचार गर्न ग्रीकहरू र गैर-ग्रीकहरू, बुद्धिमान् र गैर-बुद्धिमानहरू ..." (रोमीहरू) 1,14-15)।

पावलले कृतज्ञताले भरिएको आशाको मनोवृत्तिबाट ख्रीष्टको काम गर्न चाहन्छ, "किनभने परमेश्वरको प्रेम पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो हृदयमा खन्याइन्छ" (रोमी 5,5)। उहाँको लागि प्रेरित हुनु अनुग्रहको सुअवसर हो, अर्थात् ख्रीष्टको काम गर्न हामी सबैजस्तै "पठाइएको" हुनु। "ईसाई धर्म यसको प्रकृति द्वारा मिसनरी हो वा यसले यसको raison d'etre लाई अस्वीकार गर्दछ", अर्थात्, यसको अस्तित्वको सम्पूर्ण उद्देश्य (Bosch 1991, 2000: 9)।

अवसर

आज धेरै समाजहरू जस्तै, प्रेरितहरूको अधिनियमको समयमा संसार सुसमाचारको विरोधी थियो। "तर हामी क्रुसमा टाँगिएका ख्रीष्टको प्रचार गर्छौं, यहूदीहरूलाई अपमान र अन्यजातिहरूलाई मूर्खता" (1. कोरिन्थीहरू 1,23).

ईसाई सन्देश स्वागत थिएन। पावलजस्तै विश्वासीहरू, "सबै पक्षबाट कडा दबाबमा परेका थिए, तर बिना डर... तिनीहरू डराए, तर तिनीहरू निराश भएनन् ... तिनीहरू सताइए तर त्यागिएनन्" (2. कोरिन्थीहरू 4,8-9)। कहिलेकाहीँ विश्वासीहरूको सम्पूर्ण समूहले सुसमाचारबाट आफ्नो पीठ फर्काएका छन् (2. तिमोथियस 1,15).

संसारमा पठाउन सजिलो थिएन। सामान्यतया क्रिस्चियनहरू र चर्चहरू "कतै खतरा र अवसरको बीचमा" अवस्थित थिए (बोश 1991, 2000: 1)।
अवसरहरू पहिचान गरेर कब्जा गरेर, चर्च संख्या र आध्यात्मिक परिपक्वतामा बढ्न थाल्यो। उनी उत्तेजक हुन डराएनन्।

पवित्र आत्माले विश्वासीहरूलाई सुसमाचारका अवसरहरूमा नेतृत्व गर्नुभयो। प्रेरित २ मा पत्रुसको प्रचारबाट सुरु गरेर, आत्माले ख्रीष्टको लागि अवसरहरू लिनुभयो। यिनीहरूलाई विश्वासको ढोकासँग तुलना गरिएको छ (प्रेरित १ कोरिन्थी4,27; 1. कोरिन्थी १6,9; कोलोसियनहरू 4,3).

पुरुष र महिलाहरूले साहसपूर्वक सुसमाचार बाँड्न थाले। प्रेरित 8 मा फिलिप र पावल, सिलास, तिमोथी, अक्विला र प्रिस्किला जस्ता मानिसहरूले प्रेरित 18 मा कोरिन्थमा मण्डली रोप्दा। विश्वासीहरूले जे गरे पनि तिनीहरूले "सुसमाचारमा सहयोगीहरू" को रूपमा गरे (फिलिप्पीहरू 4,3).

जसरी येशूलाई हामी मध्ये एक बन्न पठाइएको थियो ताकि मानिसहरूले मुक्ति पाउन सकून्, त्यसरी नै विश्वासीहरूलाई सुसमाचारको खातिर "सबैका लागि सबै कुरा हुन" सारा संसारलाई सुसमाचार बाँड्न पठाइएको थियो (1. कोरिन्थीहरू 9,22).

पावलले मत्ती २८ को महान् मिसनरी आज्ञा पूरा गरेर प्रेरितको पुस्तकको अन्त्य हुन्छ: "उहाँले परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्नुभयो र प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा कुनै बाधा बिना साहसका साथ सिकाउनुभयो" (प्रेरित २.8,31)। यो भविष्यको मण्डलीको उदाहरण हो - एउटा मिशनमा रहेको मण्डली।

बन्द

महान अभियानको आदेश भनेको ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गरिरहनु हो। हामी सबै उहाँद्वारा संसारमा पठाइएका छौं, जसरी येशू पिताले पठाउनुभएको थियो। यसले चर्चका सक्रिय विश्वासीहरूद्वारा संकेत गर्दछ जसले बुबाको व्यवसाय गरिरहेका छन्।

जेम्स हेन्डरसन द्वारा