सम्पूर्ण संसारको मुक्ति

२००० बर्ष भन्दा अगाडि जब येशू बेतलेहेममा जन्मनुभएको थियो, त्यहाँ शिमियोन नाम गरेका एक धार्मिक मानिस थिए जो यरूशलेममा बस्थे। पवित्र आत्माले शिमियोनमा प्रकट गर्नुभयो कि उनी प्रभुको ख्रीष्टलाई नदेखे सम्म मर्नेछैनन्। एक दिन, पवित्र आत्माले शिमोनलाई मन्दिरमा लग्यो जुन दिन मातापिताहरूले तोरहको आवश्यकताहरू पूरा गर्नका निम्ति बच्चा ल्याए। जब शिमियोनले बालकलाई देखे, उनले येशूलाई आफ्नो काखमा लिए, परमेश्वरको प्रशंसा गरे र भने: “हे प्रभु, तपाईंले आफ्नो वचन पूरा गर्नुभयो। किनकि मेरो आँखाले तपाईंको उद्धारकर्तालाई देखेको छ, जसलाई तपाईंले सबै मानिसहरूसामु तयार पार्नुभएको छ, ज्योति अन्यजातिहरू र तपाईंको प्रजा इस्राएलको मुल्यमा चम्काउने ज्योति हो। (लूका .2,29.१32-१)

शिमियोनले शास्त्रीहरू, फरिसीहरू, प्रधान पूजाहारीहरू र शास्त्रीहरूले बुझ्न नसक्ने कुराहरूको निम्ति परमेश्वरको प्रशंसा गरे: इस्राएलको मसीह केवल इस्राएलको मुक्तिको लागि मात्र होइन, तर संसारका सबै मानिसहरूका उद्धारको लागि पनि आए। यशैयाले धेरै अघि यो भविष्यवाणी गरेका थिएः याकूबको कुललाई उठाउने र इस्राएलको तितरबितर हुनलाई तपाई मेरो सेवक हुनुहुन्न तर मैले तिमीलाई अन्यजातिहरूको ज्योति पनि बनाएको छु कि अन्तमा तपाईं मेरो उद्धार हुनुहुन्छ। पृथ्वी (यशैया :49,6:१)। परमेश्‍वरले इस्रायलीहरूलाई बिभिन्न मानिसबाट बोलाउनुभएको छ र उनीहरूलाई उनीहरूको सम्पत्तीको रूपमा अलग गर्नुभयो। तर उनले त्यसो गरेन उनको लागि मात्र। उनले अन्ततः सबै मानिसहरुको उद्धारको लागि गरे। येशू जन्मनुहुँदा गोठालाहरूको एउटा समूह रातमा एउटा स्वर्गदूत देखा परे र उनीहरूले आफ्नो बगालको राती हेरचाह गरे।

परमप्रभुको महिमा चम्कियो र स्वर्गदूतले भनेः
नडराउनुहोस्! हेर, म तिमीलाई ठूलो खुशीको घोषणा गर्दछु। किनभने आजै दाऊदको शहरमा तिमीहरूको निम्ति मुक्तिदाताको जन्म भएको थियो। उहाँ ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। र त्यो चिन्हको रूपमा रहेको छ: तपाईंले बच्चालाई डायपरमा बेर्ने र एउटा खोक्रोमा सुतिरहेको पाउनुहुनेछ। स्वर्गदूतको साथ स्वर्गका सेनाहरूका धेरै मानिसहरू त्यहाँ थिए जसले परमेश्वरको प्रशंसा गरे र भने: “उहाँको महिमाको साथ मानिसहरूका साथ पृथ्वीमा सर्वोच्च र शान्तिमा परमेश्वरको महिमा होस्। (लूका .2,10.१14-१)

जब येशू ख्रीष्टमार्फत परमेश्वरले के गरिरहनुभएको थियो भनेर पावलले वर्णन गरे, पावलले यस्तो लेखे: किनकि परमेश्वरलाई प्रशन्न लाग्यो कि सबै थोरै उहाँमा बास गरोस् र सबै कुरा उहाँसँग मिलाप होस्, चाहे त्यो पृथ्वीमा होस् वा स्वर्गमा, क्रूसमा उसको रगतले बनाएको शान्ति (कलस्सी १: २ 1,19-२20) जसरी शिमियोनले मन्दिरमा बालक येशूको बारेमा घोषणा गरेका थिए: परमेश्वरको आफ्नै पुत्रमार्फत सारा संसारभरि, सबै पापीहरू, यहाँसम्म कि परमेश्वरका सबै शत्रुहरूमा पनि मुक्ति आएको थियो।

पावलले रोमको चर्चलाई पत्र लेखे:
किनकि जब हामी अझै कमजोर थियौं त्यसबेला ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। अब धर्मीको खातिर कोही पनि मर्दछन्; सायद राम्रोको लागि उसले आफ्नो जीवनलाई हिम्मत गर्दछ। तर जब हामी पापी थियौं त हाम्रो निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो भन्ने तथ्यलाई परमेश्वर हामीलाई देखाउनुहुन्छ। अब उहाँ हामीलाई क्रोधबाट जोगाउनुहुनेछ र हामी उहाँको रगतले धर्मी ठहरिएका छौं! किनकि यदि हामी अझै शत्रुहरू भएको बेलामा उनको छोराको मृत्युले परमेश्वरसँग मिलाप गर्यौं भने अब मिलाप गरेपछि हामी उहाँको जीवनबाट अझ कति धेरै बच्नेछौं? (रोमी .5,6.२10-२XNUMX) इस्रायलीहरूले परमेश्वरले उनीहरूसँग गरेको करार पालन गर्न असफल भए पनि, र अन्यजातिका सबै पापहरूको बाबजुद पनि, परमेश्वरले येशूमार्फत संसारलाई बचाउन आवश्यक सबै कुरा पूरा गर्नुभयो।

येशू भविष्यवाणी गरिएको मसीह हुनुहुन्थ्यो, उहाँ करारका मान्छेहरूको पूर्ण प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, र अन्यजातिहरूका लागि ज्योति पनि त्यस्तै थियो, जसद्वारा इस्रायल र सबै मानिसहरू पापबाट मुक्ति पाए र परमेश्वरको परिवारमा ल्याए। त्यसकारण क्रिस्मस भनेको संसारलाई परमेश्वरको सबैभन्दा ठूलो उपहार, एक मात्र छोरा, हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको उपहारलाई मनाउने समय हो।

जोसेफ टोचबाट


PDFसम्पूर्ण संसारको मुक्ति