नयाँ सृष्टिको DNA

नयाँ सिर्जनाको the१२ dna पावलले हामीलाई बताउँछन्, नयाँ बिहानको खैरो बिहानको तेस्रो दिनमा जब येशू चिहानबाट बाहिर निस्कनुभयो, उहाँ नयाँ सृष्टिको पहिलो फल हुनुभयो: "अब ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको छ जो निदाएका छन्। (उत्पत्ति कोरिन्थी १५:२०)।

उत्पत्तिको तेस्रो दिनमा परमेश्वरले भन्नु भएको भनाइसँग यसको घनिष्ठ सम्बन्ध छ: "र परमेश्वरले भन्नुभयो: पृथ्वी बढोस्, घाँस र जडीबुटी जसले बीउ ल्याउँछ, र पृथ्वीमा फलफूल रूखहरू, प्रत्येकले फल दिन्छ। आफ्नै प्रकारको जसमा तिनीहरूको बीउ छ। र त्यसैले यो थियो (उत्पत्ति १:११)।

जब ओकमा एकोर्न अंकुर्छ र हाम्रो टमाटरको बोटले टमाटर उत्पादन गर्छ भने हामी यसको बारेमा सोच्दैनौं। यो बिरुवाको डीएनए (आनुवंशिक जानकारी) मा हुन्छ। तर भौतिक सृष्टि र आध्यात्मिक चिन्तन बाहेक, नराम्रो खबर यो हो कि हामी सबैले आदमको डीएनए विरासतमा पाएका छौं र आदमको फल, परमेश्वरको अस्वीकार र मृत्यु उहाँबाट प्राप्त गरेका छौं। हामी सबैमा परमेश्वरलाई अस्वीकार गर्ने र आफ्नै बाटो लाग्ने प्रवृत्ति छ।

सुसमाचार यो हो: "जसरी आदममा सबै मर्छन्, त्यसरी नै ख्रीष्टमा सबै जीवित हुनेछन्" (१ कोरिन्थी १५:२२)। यो अब हाम्रो नयाँ डीएनए हो, र यो अब हाम्रो फल हो, जुन यसको प्रकार अनुसार हो: "परमेश्वरको महिमा र प्रशंसाको लागि येशू ख्रीष्टद्वारा धार्मिकताको फलले भरिएको" (फिलिप्पी 1:15,22)।
अब जब हामीहरू ख्रीष्टका शरीरका अ ,्गहरू हौं, हामीमा आत्माको साथ, हामी फलहरू यसको प्रकारको अनुसार उत्पादन गर्दछौं - ख्रीष्टको जस्तो। येशूले आफ्नै दाखको बोटलाई दाखको बोटको रूपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ र हामी त्यस हाँगाको रूपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ जसमा फल फलाउँदछ, हामीले देखेका थियौं कि उहाँसँग छ र अब उहाँ हामीमा उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ।

Me म मा रहनुहोस् र म तपाईं मा। जसरी दाखको बोटमा टिकेन भने हाँगाले आफै फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी नै यदि तिमी ममाथि टिकेनौ भने तिमी पनि फल्न सक्दैनौ । म दाखको बोट हुँ, तिमी हाँगा हौ। जो ममा रहन्छ र म उसमा रहन्छ, उसले धेरै फल दिन्छ। किनकि म बिना तिमीले केही गर्न सक्दैनौ" (यूहन्ना १५:४-५)। यो हाम्रो नयाँ सृष्टि डीएनए हो।

तपाईं विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ कि अवरोधहरू, खराब दिनहरू, खराब हप्ताहरू, र कहिलेकाँही ठेस लाग्नेको बावजूद, दोस्रो सृष्टिको भागको रूपमा, नयाँ सृष्टि, तपाईंले "यसको प्रकारको" फलहरू उत्पादन गर्नुहुनेछ। येशू ख्रीष्टका फलहरू, जसमा तपाईं सम्बन्धित हुनुहुन्छ, तपाईं हुनुहुन्छ र जो तपाईंमा बस्नुहुन्छ।

हिलेरी बक द्वारा