भगवान तिम्रो विरुद्ध कुनै पनि छैन

०045 ईश्वर तपाईंको विरुद्द केही छैन लरेन्स कोलबर्ग नामको मनोविज्ञानीले नैतिक तर्कको क्षेत्रमा परिपक्वता नाप्नको लागि बृहत् परीक्षणको विकास गर्‍यो। उनले निष्कर्ष निकाले कि सजायबाट बच्न राम्रो आचरण भनेको सही कुरा गर्नका लागि सबैभन्दा कम प्रेरणा हो। के हामी सजायबाट बच्नको लागि केवल हाम्रो व्यवहार परिवर्तन गर्दैछौं?

के यो इसाई पश्चात्ताप जस्तो देखिन्छ? के मसीहीधर्म नैतिक विकासको पछि लाग्नुको एक मात्र माध्यम हो? धेरै इसाईहरू यो विश्वास गर्छन् कि पवित्रता नै पापविहीनता हो। यद्यपि यो पूर्ण रूपमा गलत छैन, यो परिप्रेक्ष्यमा एक प्रमुख समस्या छ। पवित्रता भनेको कुनै चीजको अनुपस्थिति होइन, पाप हो। पवित्रता ठूलो कुरा को उपस्थिति, अर्थात् परमेश्वरको जीवनमा भाग लिने। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, हामी सफल भए पनि हाम्रा सबै पापहरू पखाल्न सम्भव छ (र यो एक ठूलो "यदि" छ, किनकि येशू बाहेक अरू कसैले कहिल्यै गरेको छैन), हामी अझै पनि वास्तविक इसाई जीवनलाई गुमाउनेछौं।

साँचो पश्चात्ताप यो होइन कि हामी कुनै कुराबाट फर्कन्छौं, तर हामी परमेश्वरतिर फर्कन्छौं जसले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र जसले सदासर्वदा आफूलाई समर्पण गर्नुभयो, पिता, पुत्रको त्रिएकपूर्ण जीवनको पूर्णता, आनन्द र प्रेमको लागि। र पवित्र आत्मा बाँड्न। परमेश्वरतर्फ फर्कनु भनेको हाम्रो आँखा खोलिनु जस्तै हो जुन उज्यालो उज्यालो बनाउन सकौं ताकि हामी परमेश्वरको प्रेमको सत्यता देख्न सक्दछौं - सत्य जुन सँधै आएको छ तर हाम्रो दिमागको अन्धकारको कारण हामीले देख्न सकेनौं।

यूहन्नाको सुसमाचारले येशूलाई वर्णन गर्दछ कि ज्योति अन्धकारमा चम्किन्छ, ज्योति जुन संसारले बुझ्न सक्दैन। तर जब हामी येशूमा भरोसा राख्छौं, तब हामी उहाँलाई बुबाको प्यारो छोरा, हाम्रा उद्धारक र जेठो भाईको रूपमा देख्न थाल्छौं, जसको माध्यमबाट हामी पापबाट शुद्ध भएका छौं र परमेश्वरसँग उचित सम्बन्धमा बाँधिएका छौं। र जब हामी येशू वास्तवमा को हुनुहुन्छ भनेर जान्दछौं, हामी आफूलाई को हो भनेर देख्न थाल्छौं - परमेश्वरका प्यारा बच्चाहरू।

येशूले हामीलाई प्रशस्त प्रेम र जीवन दिन आउनुभएको हो भनेर येशूले भन्नुभएको थियो। सुसमाचार केवल एक नयाँ वा राम्रो व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम मात्र होइन। यो शुभ समाचार हो कि हामी पिताको हार्दिक नजिक छौं र प्रिय छौं र येशू ख्रीष्टले हामीलाई उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्ट र संतसँगको अनन्त प्रेमको आनन्दतिर आकर्षित गर्ने अथक प्रयासको जीवित प्रमाण हुनुहुन्छ। दिमाग विभाजित हुन्छ। तपाईं जो हुनुहुन्छ, भगवान तपाईंको पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईंको विपक्षमा होइन। उसलाई तिम्रो प्रेमको लागि आँखा खोलिदेऊ।

जोसेफ टोका द्वारा