मास्टरलाई आफ्नो खराब दिन दिनुहोस्

तपाईलाई पुरानो भजन थाहा हुन सक्छ जुन मास्टरलाई तपाईलाई उत्तम दिनुहोस् भन्ने शब्दबाट सुरू हुन्छ, अरू केहि पनि उनको प्रेमको योग्य छैन। यो एक अद्भुत स्मृति र एक महत्त्वपूर्ण हो। हामीले उहाँलाई दिन सक्ने सर्वोत्तम कुराको परमेश्वर योग्य हुनुहुन्छ। तर जब हामी यसको बारेमा सोच्छौं, भगवान हाम्रो सर्वोत्तम मात्र चाहनुहुन्न - उहाँ हामीलाई हाम्रो सबैभन्दा खराब दिन पनि भन्नुहुन्छ।

१ पत्रुस:: In मा हामीलाई भनिएको छ: तपाईंको सबै हेरविचार उहाँमा हुनुपर्दछ; किनभने उसले तिम्रो ख्याल राख्छ। येशू जान्नुहुन्छ कि हामी जहिले पनि उत्तम अवस्थामा हुँदैनौं। १ years हामी ख्रीष्टियन भएको वर्षौं भइसक्यो भने पनि हामी चिन्ता र समस्याहरू भएका छौं। हामी अझै गल्ती गर्दैछौं। हामी अझै पाप गर्दछौं। यदि हामी मास्टर् टु बेस्ट टु मास्टर जस्ता गीत गाउँछौं भने पनि हामी अन्ततः परमेश्वरलाई सबैभन्दा खराब दिन्छौं।

हामी सबै रोमीहरूलाई पत्रको अध्याय in मा प्रेरित पावलका शब्दहरूद्वारा पहिचान गर्न सक्छौं: किनकि मलाई थाहा छ कि ममा केही असल कुरा छैन, त्यो हो, मेरो शरीरमा। म चाहन्छु, तर म राम्रो गर्न सक्दिन। किनभने राम्रो के म चाहान्छु, म गर्दिन; तर नराम्रो चीज जो म गर्न चाहन्न, म गर्छु। तर यदि म आफूले नचाहेको कुरा गर्छु भने म त्यो गर्दिन तर मभित्र बसेको पाप हुँ (रोम ११..7,18--20)

हामी सबै भगवानको लागि सक्दो गर्न चाहन्छौं, तर अन्तमा हामी उसलाई सबैभन्दा खराब दिन्छौं। र त्यो ठीक कुरा हो। परमेश्वर हाम्रा पापहरू र हाम्रा असफलताहरू जान्नुहुन्छ, र उहाँले हामीलाई येशू ख्रीष्टमा सबै कुरा बिर्सनुभयो। उहाँ हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र हाम्रो ख्याल राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा जान्न उहाँ चाहनुहुन्छ। येशुले हामीलाई भन्नुभएको छ: हे सबै जो थकित र बोझले दबिएका हो! म तपाईंलाई स्फूर्ति दिन चाहन्छु (मत्ती 11,28।।) आफ्ना चिन्ताहरू परमेश्वरलाई दिनुहोस् - तपाईंलाई उनीहरूको आवश्यक पर्दैन। आफ्नो डर परमेश्वरलाई दिनुहोस्। उसलाई तपाईंको डर, तपाईंको रीस, तपाईंको घृणा, तपाईंको कटुता, तपाईंको निराशा र तपाईंको पापहरू दिनुहोस्। हामीले यी चीजहरूको बोझ बोक्नुपर्दैन, र परमेश्वर हामीले ती पालन गरेको चाहनुहुन्न। हामीले तिनीहरूलाई परमेश्वरमा दिनुपर्दछ किनभने उहाँ तिनीहरूलाई हामीबाट लैजानुहुन्छ, र उहाँ मात्र एक हुनुहुन्छ जसले तिनीहरूलाई उचित ढose्गले निकाल्न सक्नुहुन्छ। भगवानलाई तपाईंको सबै खराब बानी दिनुहोस्। उसलाई तपाईंको सबै असन्तोष, तपाईंको सबै अनैतिक विचारहरू, तपाईंको सबै लत व्यवहार दिनुहोस्। उसलाई तपाईंको सबै पापहरू र सबै दोष दिनुहोस्।

किन? किनकि भगवानले यसको लागि भुक्तान गरिसक्नुभएको छ। यो उहाँकै हो, र यसका साथै यो राख्नु हाम्रोलागि राम्रो छैन। त्यसैले हामीले हाम्रो नराम्रो अवस्थालाई त्यागेर सबै थोक परमेश्वरमा हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ। परमेश्वरलाई तपाईंको सबै दोष दिनुहोस्, सबै नकारात्मक कुराहरू हामीले परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्नु हुँदैन। उसले तपाईंलाई माया गर्छ र उसले यसलाई तपाईंको हातबाट लिन चाहन्छ। उसलाई सबै कुराको लागि अनुमति दिनुहोस्।
तपाइँलाई पछुताउनु पर्दैन।

जोसेफ टोचबाट


PDFमास्टरलाई आफ्नो खराब दिन दिनुहोस्