मास्टरलाई आफ्नो खराब दिन दिनुहोस्

तपाईलाई पुरानो भजन थाहा हुन सक्छ जुन मास्टरलाई तपाईलाई उत्तम दिनुहोस् भन्ने शब्दबाट सुरू हुन्छ, अरू केहि पनि उनको प्रेमको योग्य छैन। यो एक अद्भुत स्मृति र एक महत्त्वपूर्ण हो। हामीले उहाँलाई दिन सक्ने सर्वोत्तम कुराको परमेश्वर योग्य हुनुहुन्छ। तर जब हामी यसको बारेमा सोच्छौं, भगवान हाम्रो सर्वोत्तम मात्र चाहनुहुन्न - उहाँ हामीलाई हाम्रो सबैभन्दा खराब दिन पनि भन्नुहुन्छ।

In 1. पेट्रस 5,7 हामीलाई भनिएको छ: आफ्नो सारा फिक्री उहाँमा फ्याँकिदेऊ। किनभने उसले तिम्रो ख्याल राख्छ। हामी सधैं राम्रो आकारमा हुँदैनौं भनी येशूलाई थाहा छ। वर्षौं भइसक्यो भने पनि हामीमा चिन्ता र समस्याहरू छन्। हामी अझै गल्ती गर्छौं। हामी अझै पाप गर्छौं। गुरुलाई आफ्नो उत्तम दिनुहोस् जस्तो गीत गाउँदा पनि, हामी भगवानलाई हाम्रो सबैभन्दा खराब दियौं।

हामी सबैले रोमीको 7 औं अध्यायमा प्रेरित पावलका शब्दहरूबाट पहिचान गर्न सक्छौं: किनकि मलाई थाहा छ कि ममा, अर्थात्, मेरो शरीरमा केही पनि राम्रो वास गर्दैन। मसँग इच्छा छ, तर म राम्रो गर्न सक्दिन। मैले चाहेको भलाइको लागि म गर्दिन। तर मैले नचाहेको खराबी, म त्यही गर्छु। तर यदि मैले नचाहेको काम गर्छु भने, त्यो गर्ने म होइन, तर मभित्र बास गर्ने पाप (रोमी 7,18-20)।

हामी सबै परमेश्वरलाई हाम्रो सबैभन्दा राम्रो दिन चाहन्छौं, तर हामी उहाँलाई हाम्रो सबैभन्दा खराब दिन चाहन्छौं। र त्यो मात्र बिन्दु हो। परमेश्वरले हाम्रा पापहरू र हाम्रा असफलताहरू जान्नुहुन्छ, र उहाँले येशू ख्रीष्टमा हामी सबैलाई क्षमा गर्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र हाम्रो ख्याल गर्नुहुन्छ भनी जान्न उहाँ चाहनुहुन्छ। येशूले हामीलाई भन्नुहुन्छ: हे सबै श्रमिक र भारी बोकेका हो, मकहाँ आओ। म तिमीलाई स्फूर्ति दिनेछु (म्याथ्यू 11,28)। आफ्ना समस्याहरू परमेश्वरलाई दिनुहोस् - तपाईंलाई तिनीहरूको आवश्यकता छैन। भगवानलाई आफ्नो डर दिनुहोस्। उसलाई तपाईंको डर, तपाईंको क्रोध, तपाईंको घृणा, तपाईंको तीतोपन, तपाईंको निराशा, तपाईंको पापहरू पनि दिनुहोस्। हामीले यी चीजहरूको बोझ बोक्नु पर्दैन, र हामीले तिनीहरूलाई राखेको परमेश्वर चाहनुहुन्न। हामीले तिनीहरूलाई परमेश्वरमा सुम्पिनुपर्छ किनभने उहाँ तिनीहरूलाई हामीबाट टाढा लैजान चाहनुहुन्छ, र उहाँ मात्र एक हुनुहुन्छ जसले तिनीहरूलाई उचित रूपमा हटाउन सक्नुहुन्छ। भगवानलाई आफ्नो सबै खराब बानी दिनुहोस्। उसलाई तपाइँका सबै रिस, तपाइँका सबै अनैतिक विचारहरू, तपाइँका सबै लत व्यवहारहरू दिनुहोस्। उहाँलाई आफ्नो सबै पाप र सबै दोष दिनुहोस्।

किन? किनकि भगवानले यसको लागि भुक्तान गरिसक्नुभएको छ। यो उहाँकै हो, र यसका साथै यो राख्नु हाम्रोलागि राम्रो छैन। त्यसैले हामीले हाम्रो नराम्रो अवस्थालाई त्यागेर सबै थोक परमेश्वरमा हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ। परमेश्वरलाई तपाईंको सबै दोष दिनुहोस्, सबै नकारात्मक कुराहरू हामीले परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्नु हुँदैन। उसले तपाईंलाई माया गर्छ र उसले यसलाई तपाईंको हातबाट लिन चाहन्छ। उसलाई सबै कुराको लागि अनुमति दिनुहोस्।
तपाइँलाई पछुताउनु पर्दैन।

जोसेफ टोचबाट


PDFमास्टरलाई आफ्नो खराब दिन दिनुहोस्