सत्यको आत्मा

586 सत्यको आत्मा राती जब येशू गिरफ्तार हुनुभयो, येशूले आफ्ना चेलाहरुलाई उनीहरुलाई छोडेर उनीहरुकहाँ आउनको लागी एक सान्त्वनादाता पठाउने कुरा गर्नुभयो। “म जानु तिम्रो लागि राम्रो छ। किनकि यदि म गएन भने, सान्त्वना दिने तिमीकहाँ आउनेछैन। तर जब म जान्छु, म उसलाई तिमीहरूकहाँ पठाउनेछु” (यूहन्ना १६:७)। «Comforter» ग्रीक शब्द «Parakletos» को अनुवाद हो। मूलतः यो कुनै मुद्दाको लागि अदालतमा उभिने वा मुद्दा पेश गर्ने वकिलको नाम थियो। यो सान्त्वनाकर्ता प्रतिज्ञा गरिएको पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जो पेन्टेकोस्टमा येशूको स्वर्गारोहण पछि पूर्ण रूपमा नयाँ तरिकामा संसारमा आउनुभयो। "जब उहाँ आउनुहुन्छ उहाँले पाप र धार्मिकता र न्यायको लागि संसारमा आफ्नो आँखा खोल्नुहुनेछ; पापको बारेमा: कि तिनीहरूले मलाई विश्वास गर्दैनन्; धार्मिकताको बारेमा: कि म पिताकहाँ जान्छु र त्यसपछि तपाईंले मलाई देख्नुहुनेछैन। न्यायको बारेमा: कि यस संसारको राजकुमारको न्याय गरिन्छ" (यूहन्ना 16,7: 16,8-11)। अधर्मी संसार तीन कुराको बारेमा गलत छ, येशूले भन्नुभयो: पाप, धार्मिकता र न्याय। तर पवित्र आत्माले यी गल्तीहरूलाई उजागर गर्नुहुनेछ।

अभक्त संसारको बारे मा गलत पहिलो कुरा पाप हो। संसारले विश्वास गर्दछ कि पापीहरूले आफ्नो पापको प्रायश्चित गर्नुपर्दछ राम्रो काम गरेर। येशूले माफ गर्नुभएको छैन कि कुनै पाप छ। तर यदि हामी यसमा विश्वास गर्दैनौं भने हामी दोषीको बोझ सहने छौं। आत्माले भन्छ कि पाप अविश्वासको बारेमा हो, जुन येशूमा विश्वास गर्न इन्कार गर्दा आफै प्रकट हुन्छ।

दोस्रो कुरा जुन संसार गलत छ त्यो हो न्याय हो। उनी विश्वास गर्दछन् कि न्याय मानव सद्गुण र भलाइ हो। तर पवित्र आत्माले भन्नुभएको छ कि धार्मिकता भनेको येशू स्वयम् हुनुहुन्छ, हाम्रो असल कामहरू होइन।

"तर म परमेश्वरको सामु धार्मिकताको कुरा गर्दैछु, जो येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर विश्वास गर्ने सबैलाई आउँछ। किनकि यहाँ कुनै भिन्नता छैन: तिनीहरू सबै पापी हुन् र तिनीहरूले परमेश्‍वरसामु हुनु पर्ने महिमाको अभाव छ, र उहाँको अनुग्रहबाट ख्रीष्ट येशू मार्फत भएको छुटकाराद्वारा कुनै योग्यता बिना नै धर्मी ठहरिएका छन्‌” (रोमी ३:२२-२४) । तर अब जब कि परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर र मानिस को रूप मा हाम्रो ठाउँ मा एक सिद्ध, आज्ञाकारी जीवन बिताउनु भएको छ, हामी मध्ये एक को रूप मा, मानव धार्मिकता मात्र येशू ख्रीष्ट को माध्यम बाट भगवान बाट एक उपहार को रूप मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

तेस्रो कुरा जुन संसारको बारे गलत हो त्यो न्याय हो। संसारले भन्छ कि न्यायले हामीलाई सजाय दिनेछ। तर पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ कि न्याय भनेको दुष्टको भाग्य हो।

"अब हामी यस बारे के भन्न चाहन्छौं? यदि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने, हाम्रो विरुद्धमा को हुन सक्छ? जसले आफ्नै छोरालाई पनि छोडेन, तर हामी सबैको लागि उसलाई त्याग्यो - उसले कसरी हामीलाई सबै कुरा उहाँसँग नदिने?" (रोमी ८:३१-३२)।

जसरी येशूले भन्नुभयो, पवित्र आत्माले संसारका झूटहरूलाई पर्दाफास गर्नुहुन्छ र हामीलाई सबै सत्यमा डोऱ्याउनुहुन्छ: पापको जरा अविश्वासमा छ, नियम, आज्ञा वा कानूनहरूमा होइन। न्याय येशू मार्फत आउँछ, हाम्रो आफ्नै प्रयास र उपलब्धिहरूबाट होइन। न्याय भनेको दुष्टको निन्दा हो, न कि जसको लागि येशू मर्नुभयो र उहाँसँगै बौरिउनुभयो। "उहाँले हामीलाई नयाँ करारको सेवक हुन सक्षम बनाउनुभएको छ - एउटा करार जुन अब लिखित कानूनमा आधारित छैन, तर परमेश्वरको आत्माको काममा आधारित छ। किनकि व्यवस्थाले मृत्यु ल्याउँछ, तर परमेश्वरको आत्माले जीवन दिनुहुन्छ (२ कोरिन्थी ३:))।

येशू ख्रीष्टमा, र केवल येशू ख्रीष्टमा, तपाईं पितासँग मिलाप गर्नुहुन्छ र ख्रीष्टको धार्मिकता र पिताको साथ ख्रीष्टको सम्बन्ध साझेदारी गर्नुहुन्छ। येशूमा तपाईं बुबाको प्रिय बच्चा हुनुहुन्छ। सुसमाचार साँच्चै राम्रो समाचार हो!

जोसेफ टोचबाट