हामी एस्केन्सन मनाउँदछौं

400 हामी christi Himmelfahrt.jpg मनाउँछौं क्रिसमस, गुड फ्राइडे र इस्टर जस्ता क्रिष्टियन पात्रोमा एसेन्सन डे ठूलो समारोहहरू मध्ये एक होइन। हामी यस घटनाको महत्त्वलाई कम महत्त्व दिइरहेका हुन सक्छौं। क्रूसको ट्रामा र पुनरुत्थानको विजय पछि, यो दोस्रो महत्त्वको देखिन्छ। जे होस्, त्यो गलत हुनेछ। पुनरुत्थान हुनुभएका येशू 40० दिन मात्र बस्नुभएन र पृथ्वीमा काम गरिसक्नुभएपछि स्वर्गको सुरक्षित स्थानमा फर्कनुभयो। बौरिउठ्नुभएका येशू मानिस र परमेश्वर हाम्रो वकिलको रूपमा पूर्ण प्रतिबद्धको रूपमा पूर्ण रूपमा रहनुहुन्छ (१ तिमोथी २:;; १ यूहन्ना २: १)

प्रेरित १: -1,9 -१२ ले आरोहणको बारेमा बताउँछ। उहाँ आकाशमा उक्लनुभएपछि, सेतो वस्त्रमा दुईजना चेलाहरू थिए। तिनीहरूले भने, 'तपाईं त्यहाँ उभिरहनु भएको ठाउँमा के आकाशतिर हेर्दै हुनुहुन्छ? उहाँ स्वर्गमा जानु भएको देखी उहाँ फर्कनुहुनेछ। त्यसले दुई कुरालाई धेरै स्पष्ट बनाउँछ। येशू स्वर्गमा हुनुहुन्छ र उहाँ फर्कंदै हुनुहुन्छ।

एफिसी २: In मा पावलले लेख्छन्: "परमेश्वरले हामीलाई उठाउनुभयो र हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गमा राख्नुभयो। हामीले धेरै चोटि" ख्रीष्टमा "सुनेका छौं। यसले ख्रीष्टसँगको हाम्रो चिनारी स्पष्ट पार्दछ। हामी उहाँसँगै ख्रीष्टमा मरेका छौं, गाडिन्छ र उठ्छ, तर अब उहाँसँग स्वर्गमा "।

एफिसीहरूको सन्देश, जोन स्टटले टिप्पणी गरे: “पावल ख्रीष्टको विषयमा होइन तर हाम्रो बारेमा लेख्दछन्। परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गमा ख्रीष्टको साथ खडा गर्नुभयो। परमेश्वरका जनहरूसँग ख्रीष्टसँगको सम्बन्ध निर्णायक कुरा हो »

कलस्सी 3,1: १--4 मा, पावलले यस सत्यलाई जोड दिए:
«तपाईं मर्नुभयो र तपाईंको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँगै लुकेको छ। तर यदि ख्रीष्ट, तपाईंको जीवन, आफैं प्रकट हुनेछ, तब तपाईं पनि उहाँसित महिमामा प्रकट हुनुहुनेछ। "ख्रीष्टमा" भनेको दुई संसारमा बाँच्नु हो: शारीरिक र आध्यात्मिक। हामी अहिल्यै यो कुरा सायद बुझ्न सक्दैनौं, तर पावलले भने कि यो वास्तविक छ। जब ख्रीष्ट फर्कनुहुनेछ, हामी हाम्रो नयाँ पहिचानको पूर्णता अनुभव गर्नेछौं। परमेश्वर हामीलाई आफैंमा छोड्न चाहनुहुन्न (यूहन्ना १:14,18:१), तर ख्रीष्टसँग मिलेर उनी हामीसँग सबै चीजहरू बाँड्न चाहन्छन्।

परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टसँग एक बनाउनुभएको छ र त्यसैले पिता र पवित्र आत्मासँगको ख्रीष्टको सम्बन्धमा हामी पनि सामेल हुन सक्छौं। ख्रीष्टमा, सदासर्वदा परमेश्वरका पुत्र, हामी उहाँको इच्छाका प्रिय सन्तानहरू हौं। हामी आरोहण दिवस मनाउँछौं। यो राम्रो समाचार सम्झनको लागि यो राम्रो समय हो।

जोसेफ टोचबाट