हामी एस्केन्सन मनाउँदछौं

400 हामी christi Himmelfahrt.jpg मनाउँछौंएसेन्सन डे क्रिसमस, गुड फ्राइडे र इस्टर जस्ता क्रिश्चियन क्यालेन्डरमा ठूला चाडहरू मध्ये एक होइन। हामीले यस घटनाको महत्त्वलाई कम आँकलन गर्न सक्छौं। क्रुसिफिक्सनको आघात र पुनरुत्थानको विजय पछि, यो माध्यमिक देखिन्छ। यद्यपि, त्यो गलत हुनेछ। पुनरुत्थान हुनुभएको येशूले 40 दिन मात्र बस्नुभएन र त्यसपछि स्वर्गको सुरक्षित पहुँचमा फर्कनुभयो, अब पृथ्वीमा काम सकियो। पुनरुत्थान हुनुभएको येशू मानिसको रूपमा उहाँको पूर्णतामा हुनुहुन्छ र सधैंभरि रहनुहुन्छ र परमेश्वर हाम्रो वकिलको रूपमा पूर्ण रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ (1. तिमोथियस 2,5; 1. जोहानेस 2,1).

प्रेरितहरुको कार्य 1,9-१२ ले ख्रीष्टको स्वर्गारोहणको बारेमा बताउँछ। उहाँ स्वर्गमा उक्लनुभएपछि, त्यहाँ चेलाहरूसँग सेतो लुगा लगाएका दुई जना मानिस थिए, तिनीहरूले भने, “तिमीहरू त्यहाँ किन स्वर्गतिर हेरिरहेका छौ? जसरी तिमीले उसलाई स्वर्गमा उक्लिएको देख्यौ, त्यसरी नै उहाँ फर्केर आउनुहुनेछ। यसले दुईवटा कुरा एकदमै स्पष्ट पार्छ। येशू स्वर्गमा हुनुहुन्छ र उहाँ फिर्ता आउँदै हुनुहुन्छ।

एफिसीहरूमा 2,6 पावल लेख्छन्: "परमेश्वरले हामीलाई हामीसँगै उठाउनुभयो र हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गमा स्थापना गर्नुभयो। हामीले प्रायः 'ख्रीष्टमा' सुनेका छौं। यसले ख्रीष्टसँगको हाम्रो पहिचान स्पष्ट पार्छ। हामी ख्रीष्टमा मर्यौं, गाडियौं र उहाँसँगै उठ्यौं; तर ठीक छ। उहाँसँग स्वर्गमा पनि।"

एफिसीहरूको सन्देश, जोन स्टटले टिप्पणी गरे: “पावल ख्रीष्टको विषयमा होइन तर हाम्रो बारेमा लेख्दछन्। परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गमा ख्रीष्टको साथ खडा गर्नुभयो। परमेश्वरका जनहरूसँग ख्रीष्टसँगको सम्बन्ध निर्णायक कुरा हो »

Colossians मा 3,1-4 पावलले यो सत्यलाई जोड दिन्छ:
"तिमी मरेका छौ र तिम्रो जीवन ख्रीष्टसँग परमेश्वरमा लुकेको छ। तर जब ख्रीष्ट, जो तिमीहरूको जीवन हुनुहुन्छ, प्रकट हुनुहुनेछ, तब तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा देखा पर्नुहुनेछ।” "ख्रीष्टमा" भनेको दुई संसारमा बस्नु हो: भौतिक र आत्मिक। हामी अहिले त्यो महसुस गर्न सक्दैनौं, तर पावलले यो वास्तविक हो भन्छन्। जब ख्रीष्ट फर्कनुहुनेछ हामीले हाम्रो नयाँ पहिचानको पूर्णताको अनुभव गर्नेछौं। परमेश्‍वरले हामीलाई आफैंमा छोड्न चाहनुहुन्न (यूहन्ना १4,18), तर ख्रीष्टको साथमा उहाँ हामीसँग सबै कुरा साझा गर्न चाहनुहुन्छ।

परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टसँग एक बनाउनुभएको छ र त्यसैले पिता र पवित्र आत्मासँगको ख्रीष्टको सम्बन्धमा हामी पनि सामेल हुन सक्छौं। ख्रीष्टमा, सदासर्वदा परमेश्वरका पुत्र, हामी उहाँको इच्छाका प्रिय सन्तानहरू हौं। हामी आरोहण दिवस मनाउँछौं। यो राम्रो समाचार सम्झनको लागि यो राम्रो समय हो।

जोसेफ टोचबाट