पाप के हो?

021 wkg bs पाप

पाप भनेको अधर्म हो, परमेश्वर विरुद्धको विद्रोहको अवस्था। आदम र हव्वा मार्फत पाप संसारमा आएको समयदेखि, मानिस पापको जुवा मुनि रहेको छ - एक जुवा जुन केवल येशू ख्रीष्ट मार्फत परमेश्वरको अनुग्रहले हटाउन सकिन्छ। मानिसजातिको पापपूर्ण अवस्थाले आफूलाई र आफ्नो स्वार्थलाई परमेश्वर र उहाँको इच्छाभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिमा देखाउँछ। पापले परमेश्वरबाट अलगाव र दुःख र मृत्युमा पुर्‍याउँछ। किनकि सबै मानिसहरू पापी छन्, तिनीहरू सबैलाई परमेश्वरले उहाँको पुत्र मार्फत प्रदान गर्ने छुटकारा पनि चाहिन्छ।1. जोहानेस 3,4; रोमीहरू 5,12; 7,24-25; मार्कस 7,21-23; गलाटियनहरू 5,19-21; रोमीहरू 6,23; 3,23-24)।

ख्रीष्टियन व्यवहार हाम्रो मुक्तिदाताप्रति विश्वास र मायालु वफादारीमा आधारित छ, जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रो लागि आफूलाई त्याग गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टमा विश्वास सुसमाचार र प्रेमका कामहरूमा विश्वासमा व्यक्त गरिएको छ। पवित्र आत्माद्वारा, ख्रीष्टले आफ्ना विश्वासीहरूको हृदयलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई फल फलाउन लगाउनुहुन्छ: प्रेम, आनन्द, शान्ति, विश्वासयोग्यता, धैर्यता, दया, नम्रता, आत्म-संयम, धार्मिकता र सत्य (1. जोहानेस 3,23-१; 4,20-१; 2. कोरिन्थीहरू 5,15; गलाटियनहरू 5,6.22-23; एफिसीहरू 5,9).

पाप परमेश्वरको विरुद्धमा छ।

भजन ५ मा1,6 पश्‍चात्ताप गर्ने दाऊदले परमेश्‍वरलाई यसो भन्‍नुहुन्छ: "तपाईंमा मात्रै मैले पाप गरेको छु र तपाईंको सामुन्‍ने दुष्‍ट काम गरेको छु।" यद्यपि अन्य मानिसहरू दाऊदको पापबाट प्रतिकूल रूपमा प्रभावित भए तापनि आत्मिक पाप तिनीहरूको विरुद्धमा थिएन - यो परमेश्वरको विरुद्धमा थियो। डेभिडले त्यो विचार दोहोर्याउँछ 2. शमूएल १2,13। अय्यूबले प्रश्न सोध्नुहुन्छ: "हबकूक मैले पाप गरेको छु, म तिमीलाई के गर्दैछु, हे मानिसहरूका अभिभावक" (अय्यूब 7,20)?

निस्सन्देह, अरूलाई चोट पुर्याउनु तिनीहरूको विरुद्ध पाप जस्तै हो। पावलले औंल्याए कि यसो गरेर हामी वास्तवमा "ख्रीष्टको विरुद्धमा पाप गरिरहेका छौं" (1. कोरिन्थीहरू 8,12जो प्रभु र ईश्वर हुनुहुन्छ।

यसमा महत्त्वपूर्ण प्रभावहरू छन्

सर्वप्रथम, किनकि ख्रीष्ट परमेश्वरको प्रकाश हो जसको बिरुद्ध पाप निर्देशित छ, पापलाई क्रिस्टोलोजिकल रुपमा हेर्नु पर्छ, त्यो हो, येशू ख्रीष्टको दृष्टिकोण बाट। कहिलेकाहीँ पापलाई कालानुक्रमिक रूपमा परिभाषित गरिन्छ (अन्य शब्दहरुमा, किनकि पुरानो नियम पहिले लेखिएको थियो, यो पाप र अन्य सिद्धान्तहरु लाई परिभाषित गर्न मा प्राथमिकता छ)। जे होस्, यो ख्रीष्टको दृष्टिकोण हो कि ईसाई को लागी महत्वपूर्ण छ।

दोस्रो, पाप परमेश्‍वरको विरुद्धमा भएको हुनाले, हामी परमेश्‍वर यसप्रति उदासीन वा उदासीन हुने आशा गर्न सक्दैनौँ। किनभने पापले परमेश्वरको प्रेम र भलाइको विरुद्धमा छ, यसले हाम्रो दिमाग र हृदयलाई परमेश्वरबाट टाढा बनाउँछ।9,2), जुन हाम्रो अस्तित्वको उत्पत्ति हो। ख्रीष्टको मेलमिलापको बलिदान बिना (कलस्सी 1,19-२१), हामीसँग मृत्युबाहेक अरू केहीको आशा हुनेछैन (रोमी 6,23)। मानिसहरू उहाँसँग र एकअर्कासँग मायालु सङ्गति र आनन्दित भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। पापले त्यो मायालु सङ्गति र आनन्दलाई नष्ट गर्छ। यसैले परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ र यसलाई नष्ट गर्नुहुनेछ। पापप्रति परमेश्वरको प्रतिक्रिया क्रोध हो (एफिसी 5,6)। परमेश्वरको क्रोध पाप र त्यसका परिणामहरूलाई नष्ट गर्ने उहाँको सकारात्मक र ऊर्जावान दृढ संकल्प हो। उहाँ हामी मानिसजस्तै तीतो र बदलालु हुनुहुन्छ भनेर होइन, तर उहाँले मानिसहरूलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ कि उहाँले तिनीहरूलाई पापद्वारा आफू र अरूलाई नाश गरेको हेर्न पर्खनुहुने छैन।

तेस्रो, परमेश्वरले मात्र यस विषयमा हामीलाई न्याय गर्न सक्नुहुन्छ, र उहाँले मात्र पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने पाप मात्र परमेश्वरको विरुद्धमा छ। "तर तपाईंसँग, प्रभु हाम्रा परमेश्वर, दया र क्षमा छ। किनकि हामी धर्मत्यागी भएका छौं "(दानियल 9,9)। "किनकि प्रभुमा अनुग्रह र धेरै छुटकारा छ" (भजन 130,7)। परमेश्वरको दयालु न्याय र पापहरूको क्षमालाई स्वीकार गर्नेहरू "क्रोधको लागि होइन तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्तिको लागि हो" (2. थेसलोनिकीहरू 5,9). 

पापको लागि जिम्मेवारी

संसारमा प्रवेश गरेको पापको जिम्मेवारी शैतानमाथि लिने चलन भएतापनि मानवता आफ्नै पापको लागि जिम्मेवार छ। "यसैकारण, जसरी एक जना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो, र पापद्वारा मृत्यु, त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसहरूद्वारा आयो किनभने तिनीहरू सबैले पाप गरेका छन्" (रोमी 5,12).

शैतानले तिनीहरूलाई प्रयास गरे तापनि आदम र हव्वाले निर्णय गरे - जिम्मेवारी तिनीहरूको थियो। भजन ५ मा1,1-४ दाऊदले मानिस जन्मेका कारण उनी पापको लागि संवेदनशील थिए भन्ने तथ्यलाई बुझाउँछन्। उसले आफ्नै पाप र अन्यायलाई पनि स्वीकार गर्दछ।

हामी सबै जो पहिले हाम्रो समयको हदसम्म हाम्रो संसार र हाम्रो वातावरण को आकार को पापहरु को सामूहिक परिणामहरु बाट पीडित छ। यद्यपि यसको मतलब यो होइन कि हामीले उनीहरूबाट पापी पाएका छौं र उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार छन्।

अगमवक्ता इजकिएलको समयमा "पिता पुर्खाहरूको पाप" मा व्यक्तिगत पाप दोष लगाउने बारेमा छलफल भएको थियो। इजकिएल १ Read पढ्नुहोस् र पद २० को निष्कर्षमा विशेष ध्यान दिनुहोस्: "पाप गर्नेहरू मात्र मर्दछन्"। अर्को शब्दमा, प्रत्येक मानिस आफ्नो पापको लागि जिम्मेवार छ।

हाम्रो आफ्नै पाप र आध्यात्मिक अवस्थाको लागि हामीसँग व्यक्तिगत जिम्मेवारी भएको कारण, पश्चात्ताप सधैं व्यक्तिगत हुन्छ। हामीले सबै पाप गरेका छौं (रोमी 3,23; 1. जोहानेस 1,8र धर्मशास्त्रले हामी प्रत्येकलाई व्यक्तिगत रूपमा पश्चात्ताप गर्न र सुसमाचारमा विश्वास गर्न आग्रह गर्दछ (मर्कूस 1,15; प्रेरितहरूका कार्यहरू 2,38).

जसरी पाप मानव मार्फत संसारमा आयो, त्यसरी नै मुक्ति एक मानव, येशू ख्रीष्ट मार्फत मात्र उपलब्ध छ भनी औंल्याउन पावलले धेरै हदसम्म जान्छ। "... किनकि यदि धेरै जना एउटैको पापद्वारा मरे भने, एक जना मानिस येशू ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा धेरैलाई परमेश्वरको अनुग्रह कत्ति धेरै प्रशस्त भएको छ" (रोमी 5,15, पद १७-१९ पनि हेर्नुहोस्)। पापको अन्त्य हाम्रो हो, तर मुक्तिको अनुग्रह ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।

पाप वर्णन गर्न प्रयोग गरिएको शब्दहरूको अध्ययन

पाप वर्णन गर्न विभिन्न हिब्रू र ग्रीक शब्दहरु प्रयोग भएको छ, र प्रत्येक शब्दले पापको परिभाषामा पूरक घटक थप गर्दछ। यी शब्दहरूको गहिरो अध्ययन ज्ञानकोश, टिप्पणी र बाइबल अध्ययन सहायकहरू मार्फत उपलब्ध छन्। धेरै जसो शब्दहरू प्रयोग गरिएको थियो त्यसले हृदय र दिमागको मनोवृत्ति समावेश गर्दछ।

सबैभन्दा सामान्य रूपमा प्रयोग हुने हिब्रू शब्दहरू मध्ये, लक्ष्य नतिजा हराएको रूपमा पापको विचार (1. मोशा २०:९; 2. मोशा १2,21; 2. राजाहरू १7,21; भजन ४०:५ आदि); पापले सम्बन्ध तोड्नु पर्छ, त्यसैले विद्रोह (अतिक्रमण, विद्रोह जस्तै 1. शमूएल १4,11; यशैया 1,28; 42,24 आदि वर्णन गरिएको छ); कुनै बाङ्गो कुरालाई घुमाउनु, त्यसैले कुनै वस्तुको सचेत विकृति यसको अभिप्रेत उद्देश्यबाट टाढा हुनु (दुष्ट कामहरू जस्तै 2. शमूएल १4,17; डेनियल 9,5; भजन १०6,6 आदि); गल्ती र त्यसैले दोष (भजन ३ मा आक्रोश8,4; यशैया 1,4; यर्मिया 2,22); भटकने र बाटोबाट विचलित हुने (हेर्नुहोस् काममा गल्ती गर्नु 6,24; यशैया २8,7 आदि); पापले अरूलाई हानि पुऱ्याउनेसँग सम्बन्धित छ (व्यवस्था २ मा दुष्टता र दुर्व्यवहार6,6; हितोपदेश २4,1। आदि)

नयाँ नियममा प्रयोग गरिएका ग्रीक शब्दहरू चिन्ह हराउनुसँग सम्बन्धित शब्दहरू हुन् (यूहन्ना 8,46; 1. कोरिन्थी १5,5६; हिब्रूहरू 3,13; जेम्स 1,5; 1. जोहानेस 1,7 आदि); त्रुटि वा गल्तीद्वारा (एफिसीहरूमा उल्लङ्घनहरू 2,1; कोलोसियनहरू 2,13 आदि); एक सीमा रेखा पार गरेर (रोमीहरूमा उल्लङ्घनहरू 4,15; हिब्रूहरू 2,2 आदि); परमेश्वरको विरुद्धमा कार्यहरू सहित (रोमीहरूमा अधर्मी हुनु 1,18; टाइटस 2,12; यहूदा १५ आदि); र अधर्मको साथ (मत्तीमा अन्याय र उल्लंघन 7,23; 24,12; 2. कोरिन्थीहरू 6,14; 1. जोहानेस 3,4 आदि)।

नयाँ नियमले थप आयामहरू थप्छ। पाप भनेको अरूप्रति ईश्वरीय आचरण अभ्यास गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न असफल हुनु हो (जेम्स 4,17)। यसबाहेक, "जो विश्वासबाट आउँदैन त्यो पाप हो" (रोमी १ कोरिन्थी4,23)

येशूको दृष्टिकोणबाट पाप

एक शब्द अध्ययनले मद्दत गर्छ, तर यसले मात्र हामीलाई पापको पूर्ण बुझाइमा ल्याउँदैन। माथि उल्लेख गरिएझैं हामीले पापलाई क्रिस्चोजिकल दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक छ, अर्थात् परमेश्वरको पुत्रको दृष्टिकोणबाट। येशू पिताको हृदयको वास्तविक छवि हुनुहुन्छ (हिब्रू 1,3र बाबाले हामीलाई भन्नुहुन्छ: "तिमीहरूले उहाँको कुरा सुन्नु पर्छ!" (मत्ती १7,5).

अध्ययन and र ले येशू परमेश्वर अवतार हुनुहुन्छ र उहाँका शब्दहरू जीवनका शब्दहरू हुन् भनेर वर्णन गरे। उसले के भन्नु पर्छ त्यसले बुबाको दिमागलाई मात्र प्रतिबिम्बित गर्दछ, तर यसले उसलाई परमेश्वरको नैतिक र नैतिक अधिकार पनि दिन्छ।

पाप भगवान विरुद्धको कार्य मात्र होइन - यो अझ धेरै छ। पापी मानव हृदय र दिमागबाट पाप उत्पन्न हुन्छ भनेर येशूले व्याख्या गर्नुभयो। "किनभने भित्रबाट, मानिसहरूको हृदयबाट, खराब विचारहरू, व्यभिचार, चोरी, हत्या, व्यभिचार, लोभ, द्वेष, द्वेष, अति, आक्रोश, ईश्वरनिन्दा, अहंकार, तर्कहीनता आउँछन्। यी सबै खराब कुराहरू भित्रबाटै आउँछन् र मानिसहरूलाई अशुद्ध बनाउँछन्” (मर्कूस 7,21-23)।

हामीले गर्ने र नगर्ने निश्चित, निश्चित सूची खोज्दा हामीले गल्ती गर्छौं। यो व्यक्तिगत कार्य होइन, तर हृदयको अन्तर्निहित मनोवृत्ति हो जुन परमेश्वरले हामीले बुझेको चाहनुहुन्छ। तैपनि, मार्कको सुसमाचारबाट माथिको खण्ड धेरै मध्ये एक हो जहाँ येशू वा उहाँका प्रेरितहरूले पापपूर्ण अभ्यासहरू र विश्वासको अभिव्यक्तिलाई सूचीबद्ध वा तुलना गर्छन्। हामीले मत्ती ५-७ मा त्यस्ता शास्त्रहरू पाउँछौं; मत्ती २5,31-१; 1. कोरिन्थी १3,4-8; गलाटियनहरू 5,19-26; कलस्सी 3 आदि। येशूले पापलाई लत व्यवहारको रूपमा वर्णन गर्नुहुन्छ र उल्लेख गर्नुहुन्छ: "जसले पाप गर्छ त्यो पापको दास हो" (यूहन्ना 10,34).

पापले अरू मानिसहरूप्रति ईश्वरीय व्यवहारको रेखाहरू पार गर्दछ। यसमा हामी आफूभन्दा माथिको कुनै पनि उच्च शक्तिप्रति उत्तरदायी नभएको जस्तो कार्य गर्नु समावेश हुन्छ। क्रिस्चियनको लागि, पाप भनेको येशूलाई हामी मार्फत अरूलाई प्रेम गर्न अनुमति नदिनु हो, जेम्सले "शुद्ध र शुद्ध उपासना" (जेम्स 1,27र "शास्त्र अनुसारको शाही व्यवस्था" (जेम्स 2,8) भनिन्छ। उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूले उहाँका वचनहरू पालन गर्नेछन् भनी येशूले सिकाउनुभयो4,15; म्याथ्यू 7,24र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर्नुहोस्।

हाम्रो अन्तर्निहित पापपूर्णताको विषयवस्तु शास्त्रहरूमा चल्छ (हेर्नुहोस् 1. मोस 6,5; 8,21; प्रचारक 9,3; यर्मिया १7,9; रोमीहरू 1,21 आदि)। त्यसकारण, परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा दिनुहुन्छ: "तिमीहरूले गरेका सबै अपराधहरू तिमीहरूबाट फ्याँकिदेऊ र नयाँ हृदय र नयाँ आत्मा बनाओ" (इजकिएल १:१६)।8,31).

उहाँको पुत्रलाई हाम्रो हृदयमा पठाएर, हामीले नयाँ हृदय र आत्मा प्राप्त गर्छौं, हामी परमेश्वरका हौं भनेर स्वीकार गर्दै (गलातीहरू 4,6; रोमीहरू 7,6)। हामी परमेश्‍वरका भएकाले अब हामी "पापका दास" हुनुहुँदैन (रोमी 6,6), अब उप्रान्त "अज्ञानी, अनाज्ञाकारी, अब उप्रान्त बाटोमा जाने, इच्छा र लालसाको सेवा नगर्ने, अब उप्रान्त द्वेष र ईर्ष्यामा बाँच्ने, अब एकअर्कालाई घृणा र घृणा नगर्ने" (टाइटस। 3,3).

मा पहिलो रेकर्ड गरिएको पापको सन्दर्भ 1. मोशाको पुस्तकले हामीलाई मद्दत गर्न सक्छ। आदम र हव्वा पितासँग संगतमा थिए, र पाप भयो जब तिनीहरूले अर्को आवाज सुनेर त्यो सम्बन्ध तोडे (पढ्नुहोस् 1. मोशा २-३)।

पापले गुमाएको लक्ष्य भनेको ख्रीष्ट येशूमा हाम्रो स्वर्गीय बोलावटको इनाम हो (फिलिप्पीहरू 3,14(1. जोहानेस 3,1)। यदि हामी ईश्वरत्वसँगको यस सम्बन्धबाट बाहिर गयौं भने, हामीले चिन्ह गुमाउँछौं।

येशू हाम्रो हृदयमा बास गर्नुहुन्छ ताकि हामी "परमेश्वरको सम्पूर्ण पूर्णताले भरिपूर्ण हुन सकौं" (एफिसीहरू हेर्नुहोस्। 3,17-१९) र यो पूरा गर्ने सम्बन्ध तोड्नु पाप हो। जब हामी पाप गर्छौं, हामी सबै परमेश्वरको विरुद्ध विद्रोह गर्छौं। यसले संसारको सृष्टि हुनुअघि येशूले हामीसँगको पवित्र सम्बन्धलाई टुटेको छ। पिताको इच्छा पूरा गर्न पवित्र आत्माले हामी भित्र काम गर्न दिनु भनेको इन्कार हो। येशू पापीहरूलाई पश्चात्ताप गर्न बोलाउन आउनुभयो (लूका 5,32), यसको अर्थ तिनीहरू परमेश्वर र मानवताको लागि उहाँको इच्छासँगको सम्बन्धमा फर्कन्छन्।

पापको अर्थ परमेश्वरले आफ्नो पवित्रतामा बनाउनुभएको कुनै अद्भुत चीज लिनु हो र अरूलाई स्वार्थी चाहनाको लागि विकृत पार्नु हो। यसको मतलव भनेको मानव जीवनको लागि प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनमा समावेश गराउने परमेश्वरको उद्देश्यको उद्देश्यबाट तर्काउनु हो।

पापको अर्थ येशूमा हाम्रो विश्वासलाई हाम्रो आध्यात्मिक जीवनको मार्गनिर्देशन र अख्तियारको रूपमा नराख्नु हो। आत्मिक पाप भनेको मानव तर्क वा अनुमानहरू द्वारा परिभाषित गरिएको छैन, तर भगवानबाट। यदि हामी संक्षिप्त परिभाषा चाहन्छौं भने, हामी भन्न सक्छौं पाप भनेको जीवनको अवस्था हो, ख्रीष्टसँग कुनै सम्बन्ध बिना।

निष्कर्षमा

इसाईहरूले पाप गर्नबाट अलग रहनुपर्दछ किनकि पाप परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धमा बिग्रिएको छ जसले हामीलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्मासँगको मेलमिलापबाट हटाउँछ।

जेम्स हेन्डरसन द्वारा