पवित्र आत्मा

पवित्र आत्मा काममा परमेश्वर हुनुहुन्छ - सृष्टि गर्नुहोस्, बोल्नुहोस्, परिवर्तन गर्नुहोस्, हामीमा बास गर्नुहोस्, हामीभित्र काम गर्नुहोस्। यद्यपि पवित्र आत्माले हाम्रो ज्ञान बिना यो गर्न सक्दछ, तर यो उपयोगी र महत्त्वपूर्ण छ यसका बारे हामीलाई अझ बढी जान्नको लागि।

पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ

पवित्र आत्मामा परमेश्वरका गुणहरू छन्, परमेश्वरसँग बराबरी छ, र परमेश्वरले मात्र गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ। परमेश्वर जस्तै, पवित्र आत्मा पनि पवित्र हुनुहुन्छ - यति पवित्र हो कि यो परमेश्वरको पुत्र जस्तै पवित्र आत्माको दुरुपयोग गर्नु जस्तै पापपूर्ण छ (हिब्रू 10,29)। निन्दा, पवित्र आत्माको विरुद्धमा निन्दा गर्नु अक्षम्य पाप हो (मत्ती १2,32)। यसको मतलब यो हो कि आत्मा जन्मजात पवित्र छ र पवित्रता प्रदान गरिएको छैन, जस्तै मन्दिरको मामला हो।

परमेश्वर जस्तै, पवित्र आत्मा अनन्त हुनुहुन्छ (हिब्रू 9,14)। परमेश्वर जस्तै, पवित्र आत्मा जताततै हुनुहुन्छ (भजन 139,7-9)। परमेश्वर जस्तै, पवित्र आत्मा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ (1. कोरिन्थीहरू 2,10-11; जोन १4,26)। पवित्र आत्माले सृष्टि गर्नुहुन्छ (अय्यूब ३3,4; भजन १०4,30र चमत्कारहरू सिर्जना गर्दछ (मत्ती १2,28; रोमी १5,18-19) र ईश्वरको काममा योगदान गर्दछ। धेरै खण्डहरूले पिता, पुत्र र पवित्र आत्मालाई समान रूपमा ईश्वरीय रूपमा नामाकरण गर्दछ। आत्माको वरदानको बारेमा छलफलमा, पावलले आत्मा, प्रभु र परमेश्वरको समानान्तर निर्माणलाई संकेत गर्दछ (1. कोरिन्थी १2,4-6)। उहाँले आफ्नो पत्र त्रिपक्षीय प्रार्थनाको साथ समाप्त गर्नुहुन्छ (2. कोरिन्थी १3,14)। पत्रुसले अर्को त्रिपक्षीय फारमको साथ पत्र सुरु गर्दछ (1. पेट्रस 1,2)। यद्यपि यी उदाहरणहरू ट्रिनिटी एकताको प्रमाण होइनन्, तिनीहरूले यो विचारलाई समर्थन गर्छन्।

बप्तिस्माको सूत्रले यस्तो एकताको चिन्हलाई बलियो बनाउँछ: "तिनीहरूलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिनुहोस्" (मत्ती २८:१९)। तीनको एउटा नाम छ, जसले एउटै अस्तित्वलाई जनाउँछ।जब पवित्र आत्माले केही गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। जब पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। यदि हननियाले पवित्र आत्मालाई झूटो बोल्यो भने, उसले परमेश्वरलाई झूटो बोल्यो (प्रेरित ५:३-४)। पत्रुस भन्छन् कि हननियाले परमेश्वरको प्रतिनिधिलाई झूटो बोलेनन्, तर परमेश्वर आफैंलाई। मानव व्यक्तित्व शक्तिको लागि झूट बोल्दैन।

एक खण्डमा पावल भन्छन् कि ईसाईहरू परमेश्वरको मन्दिर हुन् (1. कोरिन्थीहरू 3,16), अर्कोमा उहाँले भन्नुहुन्छ कि हामी पवित्र आत्माको मन्दिर हौं (1. कोरिन्थीहरू 6,19)। हामी दैवी शक्तिको पूजा गर्ने मन्दिर हौं न कि अवैयक्तिक शक्तिको। जब पावलले लेख्छन् कि हामी पवित्र आत्माको मन्दिर हौं, उहाँले पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर संकेत गर्दै हुनुहुन्छ।

यसैले पवित्र आत्मा र परमेश्वर एक हुनुहुन्छ: "अब तिनीहरूले प्रभुको सेवा गरिरहेका थिए र उपवास बसिरहेका थिए, पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मलाई बर्णाबास र शाऊलबाट अलग गर्नुहोस् जुन कामको लागि मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु।" (प्रेरित १3,2), यहाँ पवित्र आत्माले व्यक्तिगत सर्वनाम प्रयोग गर्नुहुन्छ जसरी परमेश्वर गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी, पवित्र आत्माले बोल्दछ कि इस्रायलीहरूले उहाँलाई परिक्षण गरे र उनको परीक्षा गरे र भने: "मैले आफ्नो रिसमा कसम खाएँ, तिनीहरू मेरो विश्राममा आउने छैनन्" (हिब्रू 3,7-11)। तर पवित्र आत्मा परमेश्वरको अर्को नाम मात्र होइन। पवित्र आत्मा पिता र पुत्रबाट स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, जसरी पहिले नै येशूको बप्तिस्मामा देखाइएको थियो (म्याथ्यू 3,16-17)। तीन स्वतन्त्र र अझै एक छन्। पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको काम गर्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरद्वारा र परमेश्वरबाट जन्मेका हौं (यूहन्ना १:१२), जुन पवित्र आत्माबाट जन्मिएको जस्तै हो (यूहन्ना 3,5)। पवित्र आत्मा त्यो माध्यम हो जसद्वारा परमेश्वर हामीमा वास गर्नुहुन्छ (एफिसी २:२२; 1. जोहानेस 3,24; 4,13)। पवित्र आत्मा हामीमा बास गर्नुहुन्छ (रोमी 8,11; 1. कोरिन्थीहरू 3,16) - र किनभने आत्मा हामीमा बस्छ, हामी यो पनि भन्न सक्छौं कि परमेश्वर हामीमा रहनुहुन्छ।

पवित्र आत्मा व्यक्तिगत छ

 • बाइबलले पवित्र आत्माको बयान मानव विशेषताहरूको साथ गर्दछ:
 • आत्मा जीवित छ (रोमी 8,11; 1. कोरिन्थीहरू 3,16)
 • आत्मा बोल्नुहुन्छ (प्रेरित 8,29; 10,19;11,12; 21,1१; 1 तिमोथी 4,1; हिब्रूहरू 3,7 आदि)
 • आत्माले कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत सर्वनाम "I" प्रयोग गर्नुहुन्छ (प्रेरित 10,20;13,2)
 • आत्मालाई बोल्न, प्रलोभनमा पार्न, शोक गर्न, गाली गर्न र दुर्व्यवहार गर्न सकिन्छ (प्रेरित 5,3; ९; एफिसीहरू 4,30; हिब्रूहरू 10,29; मत्ती २2,31)
 • आत्माले मार्गदर्शन, मध्यस्थता, कल र निर्देशन दिनुहुन्छ (रोमी 8,14; २६; अधिनियम १3,2;))

रोमीहरू 8,27 दिमागको टाउकोको कुरा गर्छ। आत्माले निर्णय गर्नुहुन्छ - पवित्र आत्माले निर्णय गर्नुभएको छ (प्रेरित १5,28)। दिमागले जान्दछ र काम गर्दछ (1. कोरिन्थीहरू 2,11; 12,11)। उहाँ एक अवैयक्तिक शक्ति होइन।येशूले पवित्र आत्मालाई प्याराक्लेट भन्नुभयो - सान्त्वनादाता, सल्लाहकार वा रक्षकको रूपमा अनुवाद गरियो।

"अनि म पितालाई सोध्नेछु, र उहाँले तपाईंलाई अर्को सान्त्वना दिनुहुनेछ जुन तपाईंसँग सधैंभरि रहनुहुनेछ: सत्यको आत्मा, जसलाई संसारले प्राप्त गर्न सक्दैन, किनकि यसले न देख्छ, न त जान्दछ। तिमीहरूले उहाँलाई चिन्‍छौ, किनकि उहाँ तिमीहरूसँग वास गर्नुहुन्छ र तिमीहरूमा रहनुहुनेछ” (यूहन्‍ना १4,16-17).

चेलाहरूको पहिलो सल्लाहकार येशू हुनुहुन्थ्यो। जसरी उहाँले सिकाउनुहुन्छ, गवाही दिनुहुन्छ, निन्दा गर्नुहुन्छ, मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ, र सत्यलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा (यूहन्ना १ कोरिन्थी)4,26; 15,26; 16,8; १३-१४)। यी सबै व्यक्तिगत भूमिका हुन् । जोनले ग्रीक शब्द parakletos को पुल्लिंग रूप प्रयोग गर्दछ किनभने यो तटस्थ रूप प्रयोग गर्न आवश्यक थिएन। Johannes13 मा6,14 नपुंसक शब्द Geist प्रयोग गरिसकेपछि पनि मर्दाना व्यक्तिगत सर्वनाम "he" प्रयोग गरिन्छ। यो तटस्थ व्यक्तिगत सर्वनाममा स्विच गर्न सजिलो हुने थियो, तर जोहानेसले गर्दैन। आत्मालाई "उ" द्वारा सम्बोधन गरिएको छ। यद्यपि, व्याकरण अपेक्षाकृत महत्वहीन छ। यद्यपि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि पवित्र आत्मामा व्यक्तिगत गुणहरू छन्। उहाँ एक अवैयक्तिक शक्ति होइन तर हामी भित्र बस्ने एक बुद्धिमान र ईश्वरीय सहायक हुनुहुन्छ।

पुरानो नियमको आत्मा

बाइबलमा "पवित्र आत्मा" शीर्षकको कुनै अंश छैन। बाइबलका ग्रन्थहरूले उहाँलाई उल्लेख गर्दा हामी पवित्र आत्माबाट यहाँ र त्यहाँ थोरै सिक्छौं। पुरानो नियमले हामीलाई केही झलकहरू मात्र दिन्छ। जीवनको सृष्टिमा आत्मा उपस्थित थियो (1. मोस 1,2; काम ३3,4;34,14)। परमेश्वरको आत्माले बजलेललाई बासस्थान निर्माण गर्ने क्षमताले भरिदिनुभयो (2. मोशा १1,3-5)। उहाँले मोशालाई पूरा गर्नुभयो र 70 एल्डरहरू (4. मोस 11,25)। उसले यहोशूलाई एक नेताको रूपमा बुद्धिले भरिदियो, जसरी शिमशोनले बल र लड्ने क्षमताले भरिदिए (5. मोशा १4,9; न्यायाधीश [स्पेस]]6,34; 14,6)। परमेश्वरको आत्मा शाऊललाई दिइयो र फेरि लिइयो (1. sam 10,6; 16,14)। आत्माले दाऊदलाई मन्दिरको योजना दिनुभयो (1. क्र १8,12)। आत्माले अगमवक्ताहरूलाई बोल्न प्रेरित गर्नुभयो (4. मोशा १4,2; 2. साम 23,2; 1. क्र १2,18;2. क्र १5,1; २०.१४; इजकिएल 11,5; जकरिया 7,12;2. पेट्रस 1,21).

नयाँ नियममा पनि, यो पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो जसले एलिजाबेथ, जकरिया र शिमियोन जस्ता मानिसहरूलाई बोल्न उत्प्रेरित गर्नुभयो (लूका 1,41; 67; 2,25-३२)। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना आफ्नो जन्मदेखि नै पवित्र आत्माले भरिपूर्ण थिए (लूका 1,15)। उहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम येशू ख्रीष्टको आगमनको घोषणा गर्नु थियो, जसले मानिसहरूलाई पानीले मात्र होइन तर पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ (लूका 3,16).

पवित्र आत्मा र येशू

पवित्र आत्मा धेरै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र येशूको जीवनमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। आत्माले उहाँको अवधारणालाई जगाउनुभयो (मत्ती 1,20), उहाँको बप्तिस्मा पछि उहाँमाथि सुत्नुहोस् (म्याथ्यू 3,16), उसलाई मरुभूमिमा लैजायो (लुका4,1र उसलाई सुसमाचार प्रचार गर्न सक्षम बनायो (लूका 4,18)। येशूले पवित्र आत्माको सहायताले भूतहरू भगाउनुभयो2,28)। पवित्र आत्माद्वारा, उहाँले मानिसजातिको पापको लागि बलिदानको रूपमा आफूलाई अर्पण गर्नुभयो (हिब्रू9,14र त्यही आत्माद्वारा उहाँ मरेकाहरूबाट जीवित हुनुभयो (रोमी 8,11).

येशूले सिकाउनुभयो कि उहाँका चेलाहरूबाट सतावटको समयमा पवित्र आत्मा बोल्नुहुनेछ (म्याथ्यू) 10,19-२०)। उहाँले तिनीहरूलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा येशूका अनुयायीहरूलाई बप्तिस्मा दिन भन्नुभयो।8,19)। र थप कि परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ जब तिनीहरूले उहाँलाई सोध्छन् (लूका 11,13)। पवित्र आत्माको बारेमा येशूले भन्नुभएको केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू यूहन्नाको सुसमाचारमा छन्। पहिले मानिसहरू पानी र आत्माबाट जन्मनुपर्थ्यो (यूहन्ना 3,5)। मानिसहरूलाई आध्यात्मिक नवीकरण चाहिन्छ र यो आफैंबाट आउँदैन, तर परमेश्वरको उपहार हो। आत्मा नदेखिए पनि, यसले हाम्रो जीवनमा फरक पार्छ (पद ८)।

येशूले पनि सिकाउनुभयो: "जो तिर्खाएको छ, मकहाँ आएर पिऊ। जसले मलाई विश्वास गर्छ, धर्मशास्त्रले भनेझैं, उसको भित्रबाट जीवित पानीका धाराहरू बग्नेछन्। तर उहाँले यो आत्माको बारेमा भन्नुभयो, जो उहाँमा विश्वास गर्नेहरूले ग्रहण गर्नुपर्छ। किनभने आत्मा अझै त्यहाँ थिएन। किनकि येशू अझै महिमित हुनुभएन" (यूहन्ना 7,37-39)।

पवित्र आत्माले भित्री तिर्खालाई सन्तुष्ट पार्दछ। यसले हामीलाई परमेश्वरसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउँछ जसको लागि हामी उहाँद्वारा बनाइएका छौं। हामी येशूकहाँ आएर आत्मा पाउँछौं र पवित्र आत्माले हाम्रो जीवन पूरा गर्दै हुनुहुन्छ।

जोहान्स भन्छन् "किनकि आत्मा अझै त्यहाँ थिएन; किनकि येशू अझै महिमा भएको थिएन" (पद ३९)।। आत्माले येशूको जीवन अघि नै केही पुरुष र महिलाहरू भरिसकेको थियो, तर यो चाँडै नयाँ शक्तिशाली तरिकामा आउनेछ - पेन्टेकोस्टमा। आत्मा अब प्रभुको नाम पुकार्ने सबैलाई दिइएको छ (प्रेरित 2,38-३९)। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि तिनीहरूमा बस्नेहरूलाई सत्यको आत्मा दिइनेछ4,16-18)। सत्यको यो आत्मा उस्तै हो जस्तो कि येशू आफैं उहाँका चेलाहरूकहाँ आउनुभयो (पद 18), किनकि उहाँ ख्रीष्टको आत्मा र पिताको आत्मा हुनुहुन्छ - येशू र पिताले पठाउनुभएको हो (यूहन्ना १5,26)। आत्माले येशूलाई सबैका लागि उपलब्ध हुन र उहाँको कामलाई निरन्तरता दिन सम्भव बनाउँछ।येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि आत्माले चेलाहरूलाई सिकाउनुहुनेछ र तिनीहरूलाई येशूले सिकाउनुभएका सबै कुरा सम्झाउनुहुनेछ (यूहन्ना १ कोरिन्थी)4,26)। आत्माले तिनीहरूलाई येशूको पुनरुत्थान अघि बुझ्न नसक्ने कुराहरू सिकाउनुभयो6,12-13)।

आत्माले येशूको बारेमा बोल्नुहुन्छ (यूहन्ना १5,26;16,24)। उसले आफैंको विज्ञापन गर्दैन, तर मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्ट र पितातर्फ डोर्‍याउँछ। उसले आफ्नो बारेमा बोल्दैन, केवल पिताले चाहानुहुन्छ (यूहन्ना 16,13)। यो राम्रो छ कि येशू अब हामीसँग नबस्नु भएको कारण आत्मा लाखौं मानिसहरूमा सक्रिय हुन सक्नुहुन्छ (यूहन्ना १6,7)। आत्माले प्रचार गर्नुहुन्छ र संसारलाई आफ्नो पाप र दोष देखाउनुहुन्छ र न्याय र न्यायको लागि आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नुहुन्छ (पद ८-१०)। पवित्र आत्माले मानिसहरूलाई दोषको समाधान र धार्मिकताको स्रोतको रूपमा येशूलाई औंल्याउनुहुन्छ।

आत्मा र चर्च

जोन द ब्याप्टिस्टले भने कि येशूले मानिसहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ (मर्कूस 1,8)। यो उहाँको पुनरुत्थान पछि पेन्टेकोस्टमा भयो, जब आत्माले चेलाहरूलाई नयाँ शक्ति दिनुभयो (प्रेरित २)। यसमा अन्य राष्ट्रका मानिसहरूले बुझेका भाषा बोल्ने भाषाहरू समावेश छन् (v. 2), र चर्च बढ्दै जाँदा विभिन्न समयमा यस्तै चमत्कारहरू भएका थिए (प्रेरितहरूका कार्यहरू। 10,44-46; 19,1-6), तर यो उल्लेख गरिएको छैन कि यी चमत्कारहरू सबै मानिसहरूलाई हुन्छन् जसले ईसाई विश्वासमा आफ्नो बाटो फेला पारेका छन्।

पावल भन्छन् कि सबै विश्वासीहरू एउटै शरीर, मण्डली, पवित्र आत्मामा बनेका छन् (1. कोरिन्थी १2,13)। विश्वास गर्ने सबैलाई पवित्र आत्मा दिइएको छ (गलाती 3,14)। चमत्कारहरू भए वा नहोस्, सबै विश्वासीहरूले पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा लिएका छन्। पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा भएको प्रमाणित गर्न कुनै विशेष चमत्कार खोज्नु र आशा गर्नु आवश्यक छैन।

बाइबलले विश्वासीलाई पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा लिन आवश्यक पर्दैन। बरु, प्रत्येक विश्वासीलाई निरन्तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुन प्रोत्साहित गरिन्छ (एफिसीहरू 5,18) ताकि कसैले आत्माको निर्देशनमा प्रतिक्रिया दिन सक्छ। यो सम्बन्ध चलिरहन्छ र एकल घटना होइन। चमत्कारहरू खोज्नुको सट्टा, हामीले परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ र उहाँलाई निर्णय गर्न दिनुपर्छ कि कहिले र चमत्कारहरू हुन्छन्। पावलले प्रायः परमेश्वरको शक्तिलाई भौतिक चमत्कारहरूद्वारा होइन, तर व्यक्तिको जीवनमा हुने परिवर्तन मार्फत वर्णन गर्दछ - आशा, प्रेम, धैर्य, सेवा, समझदारी, पीडा सहन, र साहसी प्रचार (रोमी १)।5,13; 2. कोरिन्थी १2,9; एफिसीहरू 3,7; १६-१८; कोलोसियनहरू 1,1१; २८-२९; 2. तिमोथियस 1,7-8 औं)। यी चमत्कारहरूलाई, हामी भौतिक चमत्कारहरू पनि भन्न सक्छौं, किनभने परमेश्वरले मानिसहरूको जीवन परिवर्तन गर्नुहुन्छ। प्रेरितहरूको कार्यले देखाउँछ कि आत्माले मण्डलीलाई बढ्न मद्दत गर्यो। आत्माले मानिसहरूलाई येशूको बारेमा साझा गर्न र गवाही दिन सक्षम बनायो (प्रेरितहरूका कार्यहरू 1,8)। उहाँले चेलाहरूलाई प्रचार गर्न सक्षम बनाउनुभयो (प्रेरित 4,8, ,०,31,,०; 6,10)। उहाँले फिलिपलाई निर्देशन दिनुभयो र पछि उहाँलाई र्‍याप्चर गर्नुभयो (प्रेरित 8,29; ३९)। आत्माले मण्डलीलाई प्रोत्साहन दिनुभयो र अगुवाहरू स्थापना गर्नुभयो (प्रेरित 9,31; 20,28)। उनले पत्रुस र एन्टिओकको चर्चसँग कुरा गरे (प्रेरित 10,19; 11,12; 13,2)। उनले अगाबसमा काम गरे जब उनले अनिकालको पूर्वसूचना गरे र पावललाई भाग्न अगुवाइ गरे (प्रेरितहरूका कार्यहरू 11,28; 13,9-१०)। उहाँले पावल र बर्नाबासलाई तिनीहरूको बाटोमा डोर्‍याउनुभयो (प्रेरित १3,4; 16,6-7) र यरूशलेममा प्रेरितहरूको सभालाई निर्णयमा आउन सक्षम बनायो (प्रेरित १5,28)। तिनले पावललाई यरूशलेममा पठाए र चेतावनी दिए (प्रेरित २०:२२-२३; २1,1१) विश्वासीहरूमा पवित्र आत्माको कामद्वारा चर्च अस्तित्वमा थियो र बढेको थियो।

आज आत्मा

आजका विश्वासीहरूको जीवनमा पवित्र आत्मा पनि सामेल छ:

 • उहाँले हामीलाई पश्चात्तापमा डोर्‍याउनु हुन्छ र हामीलाई नयाँ जीवन दिनुहुन्छ (यूहन्ना १6,8; 3,5-6)
 • उहाँ हामीमा बस्नुहुन्छ, हामीलाई सिकाउनुहुन्छ र हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ (1. कोरिन्थीहरू 2,10-13; जोन १4,16-17,26; रोमीहरू 8,14)
 • उहाँले हामीलाई बाइबलमा, प्रार्थनामा र अन्य ख्रीष्टियनहरू मार्फत भेट्नुहुन्छ उहाँ बुद्धिको आत्मा हुनुहुन्छ र हामीलाई साहस, प्रेम र आत्म-नियन्त्रणका साथ कुराहरू हेर्न मद्दत गर्नुहुन्छ (Eph1,17; 2. तिमोथियस 1,7)
 • आत्माले हाम्रो हृदयको खतना गर्नुहुन्छ, हामीलाई पवित्र र परिवर्तन गर्नुहुन्छ (रोमी 2,29; एफिसीहरू 1,14)
 • आत्माले हामीमा प्रेम र धार्मिकताको फल सृष्टि गर्नुहुन्छ (रोमी5,5; एफिसीहरू 5,9; गलाटियनहरू 5,22-23)
 • आत्माले हामीलाई मण्डलीमा राख्नुहुन्छ र हामी परमेश्वरका सन्तान हौं भनेर बुझ्न मद्दत गर्नुहुन्छ (1. कोरिन्थी १2,13; रोमीहरू 8,14-16)

हामीले आत्मामा परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ (फिलि3,3; 2. कोरिन्थीहरू 3,6; रोमीहरू 7,6; 8,4-5)। हामी उहाँलाई खुशी पार्ने प्रयास गर्छौं (गलातीहरू 6,8)। जब हामी पवित्र आत्माको नेतृत्वमा हुन्छौं, उहाँले हामीलाई जीवन र शान्ति दिनुहुन्छ (रोमी 8,6)। उहाँद्वारा हामीले पितामा पहुँच गर्न सक्छौं (एफिसी 2,18)। उहाँले हामीलाई हाम्रो कमजोरीमा मद्दत गर्नुहुन्छ र हाम्रो पक्षमा खडा हुनुहुन्छ (रोमी 8,26-27)।

पवित्र आत्माले हामीलाई आत्मिक वरदानहरू पनि दिनुहुन्छ। उहाँले मण्डलीका लागि अगुवाहरू दिनुहुन्छ (एफिसी 4,11), चर्चमा आधारभूत परोपकारी कर्तव्यहरू गर्ने मानिसहरू (रोमी 12,6-8) र विशेष कार्यहरूको लागि विशेष सीप भएकाहरू (1. कोरिन्थी १2,4-११)। कसैसँग हरेक उपहार हुँदैन र हरेक उपहार सबैलाई दिइँदैन (पद २८-३०)। सबै उपहारहरू, आध्यात्मिक वा होइन, सम्पूर्ण रूपमा कामको लागि प्रयोग गरिनुपर्छ - सम्पूर्ण चर्च (1. कोरिन्थी १2,7; 14,12)। हरेक उपहार महत्त्वपूर्ण छ (1. कोरिन्थी १2,22-26)।

आजसम्म हामीले आत्माको पहिलो फल मात्र पाएका छौँ, जसले भविष्यमा अझ धेरै प्रतिज्ञा गर्दछ (रोमी 8,23; 2. कोरिन्थीहरू 1,22; 5,5; एफिसीहरू 1,13-14)।

पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले गर्नुहुने सबै कुरा पवित्र आत्माद्वारा गरिन्छ। त्यसैले पावलले हामीलाई पवित्र आत्मामा र त्यसद्वारा बाँच्न प्रोत्साहन दिन्छन् (गलातीहरू 5,25; एफिसीहरू 4,30; 1. थेस् 5,19)। त्यसोभए पवित्र आत्माले के भन्नुहुन्छ सुनौं। किनकि जब ऊ बोल्छ, परमेश्वर बोल्नुहुन्छ।    

माइकल मोरिसन द्वारा


PDFपवित्र आत्मा