पत्रिका फोकस यीशु 2019-04

03 जेसस २०२० ० मा केन्द्रित

अक्टुबर - डिसेम्बर २०१ 2019


येशूमा आराम गर्नुहोस् - टोनी पेन्टेनर

तुरही दिन - जोसेफ टाच

एक परिपूर्ण जीवन - गैरी मूर

उत्तम छनौट गर्दै - ग्रेग विलियम्स

साँचो पूजा - जोसेफ टाच

वास्तविक स्वतन्त्रताको अनुभव गर्नुहोस् - देवराज रामू

अन्तिम फैसला - क्लिफर्ड मार्स

कानून पूरा गर्नुहोस् - जोसेफ टाचाच

टुक्रिएको सम्बन्ध   - माइकल मोरिसन

सबै उपहार मध्ये सबै भन्दा राम्रो - टाकलानी म्यूसेकवा