उनीहरूको फलमा

हामी रूखहरूको बारेमा विरलै सोच्दछौं। तर हामी ती तर्फ ध्यान दिन्छौं जब तिनीहरू विशेष गरी ठूला हुन्छन् वा हावाले तिनीहरूलाई उखाल्दछ। हामीले ध्यान दिनेछौं कि यदि एउटा फलले भरिएको छ वा फलहरू जमिनमा छ भने। हामी मध्ये धेरैले निश्चित रूपमा फलको प्रकार निर्धारण गर्न सक्दछौं र रूखको प्रकार पहिचान गर्न सक्दछौं।

जब ख्रीष्टले भन्नुभयो कि हामी त्यसको फलबाट रूखलाई चिन्न सक्छौ, तब उनले हामी सबैले बुझ्न सक्ने समानता प्रयोग गरे। यदि हामीले कहिल्यै फलफूलको रूख बढाएनौं भने पनि हामी तिनीहरूका फलहरूसँग परिचित छौं - हामी प्रत्येक दिन यी खानेकुराहरू खान्दछौं। यदि तिनीहरूलाई राम्रो माटो, राम्रो पानी र पर्याप्त मल र सही बढ्दो अवस्था प्रदान गरियो भने, केही रूखहरूले फल फलाउनेछन्।

तर उनले यो पनि भने कि तपाईले मानिसहरूलाई उनीहरूको फलबाट चिन्न सक्नुहुन्छ। उसको मतलब यो थिएन कि, सही बढ्दो अवस्थाको साथ, हामीले हाम्रो शरीरबाट स्याउहरू झुण्ड्याउन सक्छौं। तर हामी यूहन्ना १ अनुसार आत्मिक फल फलाउन सक्छौं5,16 सहन्छ।

कुन प्रकारको फल रहनेछ भनेर उहाँले के भन्नुभयो? लूका 6 मा, येशूले आफ्ना चेलाहरूसँग केही प्रकारको व्यवहारको लागि पुरस्कारको बारेमा कुरा गर्न केही समय निकाल्नुभयो (मत्ती ५ पनि हेर्नुहोस्)। त्यसपछि पद 5 मा उहाँले बताउनुहुन्छ कि राम्रो रूखले खराब फल फलाउन सक्दैन, जस्तै खराब रूखले राम्रो फल फलाउन सक्दैन। पद 43 मा उहाँले भन्नुहुन्छ कि यो मानिसहरूमा पनि लागू हुन्छ: "असल मानिसले आफ्नो हृदयको असल खजानाबाट असल कुरा निकाल्छ, र दुष्ट व्यक्तिले आफ्नो हृदयको खराब भण्डारबाट खराबी निकाल्छ। किनभने हृदय के भरिएको छ, त्यो मुखले बोल्छ।"

रोमीहरू 7,4 असल कामहरू ल्याउन कसरी सम्भव छ भनी हामीलाई बताउँछ: "त्यसैले, मेरा भाइहरू, तिमीहरू पनि [ख्रीष्टसँग क्रुसमा] [यसको अब तिमीहरूमाथि अधिकार छैन] कानून अनुसार मारियो, ताकि तिमीहरू अर्काको हो, अर्थात्। हामीले परमेश्वरलाई फल [असल कामहरू] ल्याउन सकोस् भनेर मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो।"

म भगवानले सुकेको वा डिब्बाबंद फलले भरिएको स्वर्गीय पेन्ट्री भएको कल्पना गर्दिन। तर कुनै न कुनै रूपमा हाम्रा असल कामहरू, हामीले बोल्ने दयालु शब्दहरू, र "तिर्खाको लागि पानीले भरिएको कचौरा" ले अरू र हामीमा स्थायी प्रभाव पार्छ। तिनीहरू अर्को जीवनमा लैजान्छन् जहाँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई सम्झनुहुन्छ, जब हामी सबै उसलाई हिसाब दिनुहोस् (हिब्रू 4,13).

स्थायी फल उत्पादन अन्ततः पहिचान क्रसको अर्को पाखुरा हो। किनकि परमेश्वरले हामीलाई आफैंमा व्यक्तिहरू छान्नुभयो र उनीहरूको सृष्टिमा नयाँ प्राणी बनाउनुभयो, हामी पृथ्वीमा ख्रीष्टको जीवनलाई अभिव्यक्त गर्छौं र उहाँको लागि फल फलाउँछौं। यो स्थायी हो किनकि यो शारीरिक छैन - यो सड्न वा नष्ट हुन सक्दैन। यो फल परमेश्वरप्रतिको अधीनमा रहेको जीवनको परिणाम हो, उहाँ र हाम्रा सँगी मानवहरूका लागि पूर्ण प्रेम। हामी सधैं प्रशस्त फल फलाऔं जो सधैंभरि रहनेछ!

टोमी Tkach द्वारा


PDFउनीहरूको फलमा