ख्रीष्ट बौरिउठ्नुभयो

594 ch क्रिष्ट उठेको छ इसाई विश्वास खडा हुन्छ वा येशूको पुनरुत्थान संग पतन हुन्छ। "तर यदि ख्रीष्ट बौरिउठ्नुभएन भने, तपाईंको विश्वास शून्य छ, तपाईं अझै पनि आफ्ना पापहरूमा हुनुहुन्छ; तर ती मानिसहरु जो ख्रीष्टमा सुतिरहेछन् हराए। (२ कोरिन्थी १ 1:१:15,17)। येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान भनेको केवल एउटा शिक्षा मात्र होइन तर यसलाई हाम्रो जीवनमा व्यावहारिक भिन्नता पनि भनिन्छ। यो कसरी सम्भव छ?

येशूको पुनरुत्थान भनेको तपाईंले उहाँलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। येशूले आफ्ना क्रूसहरूलाई क्रूसमा टाँगिनुहुनेछ, मर्नुहुनेछ र फेरि बौरी उठ्नुहुनेछ भनेर पहिल्यै बताइसक्नुभयो। "त्यसबेलादेखि, येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू यरूशलेम जानु पर्छ र धेरै यातना भोग्नुपर्नेछ भनेर देखाउन थाल्नुभयो। उसलाई एल्डरहरू, प्रधान पूजाहारीहरू र शास्त्रीहरूले मार्नेछन्। अनि तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठनु हुनेछ। (मत्ती 16,21।।) यदि येशूले यस सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो चमत्कारको सत्य कुरा गर्नुभयो भने, यसले उहाँ सबै कुरामा भरोसायोग्य हुनुहुन्छ भनेर हामी पक्का हुन सक्छौं भनेर देखाउँछ।

येशूको पुनरुत्थानको अर्थ हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गरिएको छ। प्रायश्चितको दिनमा प्रधान पुजारी वर्षको एक पटक पापको लागि बलिदान चढाउँदा येशूको मृत्युको घोषणा गरियो। जब प्रधान पुजारी धन्यको बलिदानमा गए त्यसबेला इस्रायलीहरूले ठूलो सस्पेन्स पछ्याए: के उनी फर्किने थिए कि थिएनन्? जब ऊ धन्यको बलिदानबाट बाहिर आयो र परमेश्वरको क्षमाको घोषणा गर्यो तब त्यो औधी हर्षित भयो किनकि पीडितलाई अर्को वर्षको लागि स्वीकार गरिएको थियो! येशूका चेलाहरूले उद्धारकको आशा गरे: "तर हामीले आशा गर्‍यौं कि उहाँ नै इस्रायललाई छुटकारा दिनुहुनेछ। र यो सबै तेस्रो दिन हो जुन यो घटित भएको छ » (लूका १:१:24,21)।

येशूलाई एउटा ठूलो ढु stone्गाको पछि दफन गरियो र केही दिनको लागि उहाँ फेरि देखा पर्नुहुनेछ भनेर कुनै चिह्न थिएन। तर तेस्रो दिनमा येशू फेरि बौरी उठनुभयो। पर्दा पछाडिको प्रधान पुजारीको पुनरुत्थानले देखाएझैं उसको बलिदान ग्रहण गरिएको थियो, येशूको पुनरुत्थानले यो प्रमाणित गर्‍यो कि उनको बलिदान हाम्रो पापको लागि परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो।

येशूको पुनरुत्थान भनेको नयाँ जीवन सम्भव छ भन्ने हो। इसाई जीवन भनेको येशूको बारेमा केहि कुरामा विश्वास गर्नु मात्र हो, यो उहाँमा भाग लिनु हो। इसाई हुनु भनेको के हो भन्ने कुरालाई "ख्रीष्टमा" व्यक्त गरेर पावलले वर्णन गर्न रुचाउँदछन्। यस अभिव्यक्तिको अर्थ यो हो कि हामी विश्वासद्वारा येशूसँग जडिएका छौं, ख्रीष्टको आत्मा हामीभित्र वास गर्नुहुन्छ र यसका सबै स्रोतहरू हामीमा छन्। किनकि ख्रीष्ट बौरेर उठ्नुभएको छ, उहाँको जीवित उपस्थितिको आधारमा, हामी उहाँमा रहेको हाम्रो मिलनबाट उहाँमा बाँचिरहेका छौं।
येशूको पुनरुत्थान भनेको अन्तिम शत्रु, मृत्यु आफैंले पराजित भएको हो। येशूले सबै मलाकीको लागि मृत्युको शक्ति तोड्नुभयो: "परमेश्वरले उनलाई उठाउनुभयो र मृत्युको संकुचनबाट उनलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो, किनकि उनको मृत्युबाट समात्न असम्भव थियो"। (प्रेरित १:)) नतिजा स्वरूप, "जसरी सबै आदममा मर्दछन्, ख्रीष्टमा सबै जना जीवित हुनेछन्" (२ कोरिन्थी १ 1:१:15,22)। त्यसैले पत्रुसले यो लेख्न सके: "परमेश्वरको प्रशंसा होस्, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता, जो उहाँको महान कृपा पछि, हामीलाई जीवित पार्नुभयो, येशू ख्रीष्टलाई मृत्युबाट पुनरुत्थान गरेर, अमर, अविनाशी र सुशील उत्तराधिकारको लागि। त्यो तपाईंको लागि स्वर्गमा राखिएको छ » (१ पत्रुस २: -1 -१०)

किनभने येशूले आफ्नो जीवनलाई त्याग गर्नुभयो र यसलाई फेरि स्वीकार गर्नुभयो, किनकि ख्रीष्ट बौरेर उठ्नुभयो र चिहान खाली थियो, हामी अब उहाँमा बाँचिरहेछौं, उहाँको जीवित उपस्थितिको आधारमा, उहाँसंगको सम्बन्धबाट।

ब्यारी रोबिन्सन द्वारा