जर्नल फोकस फोकस 2021-01

03 फोकस येशू 2021 01

जनवरी - मार्च 2021

 

भगवान हामीसँग - टोनी पेन्टेनर

वास्तविक प्रकाश - माइक Feazell

घरमा क्रिसमस - टामी टावाच

नयाँ नयाँ वर्षको रेजोलुसन - टाकलानी म्यूसेकवा

भ्यालेन्टाइन दिवस - प्रेमीहरूको दिन - टिम Maguire

जन्मदिन मोमबत्तीहरू - जोसेफ टाकाच

मेफी-बोशेटको कथा - लान्स विट

«Il Divino Div दिव्य - एडी मार्श

भाँचिएको जग