जर्नल फोकस फोकस 2020-03

03 फोकस येशू 2020 03

जुलाई सेप्टेम्बर 2020

 

अनन्त जीवन छ - टोनी पेन्टेनर

येशू जीवनको रोटी हुनुहुन्छ - शीला ग्राहम

येशू बौरिउठ्नुभयो, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ! - पाब्लो Nauer

के अनुग्रहले पापलाई सहन्छ? - जोसेफ टोच

तुलना, मूल्यांकन र न्यायाधीश - ग्रेग विलियम्स

फूलहरू काट्नुहोस् जुन मर्छ - किथ हार्ट्रिक

तल्लो बिन्दुमा - सुसान रीड

कल - उत्तरकर्ता - तामी टावाच

गहुलालाई भूसबाट अलग गर्दै - हिलेरी बक