चर्च

१० the चर्च Ein schönes biblisches Bild spricht von der Kirche als die Braut Christi. Durch Symbolik in verschiedenen Schriftstellen, einschließlich des Hoheliedes wird darauf angespielt. Eine Schlüsselstelle ist Hohelied 2,10-16, wo der Geliebte der Braut sagt, dass ihre Winterzeit vorbei und jetzt die Zeit zum Singen und zur Freude gekommen ist (हिब्रू २:१२ पनि हेर्नुहोस्), र दुलही पनि भन्छिन्: "मेरो साथी मेरो हो र म उसकी हुँ" (सेन्ट २.१2,16) चर्च दुवै व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा ख्रीष्टको हो र ऊ चर्चको हो।

ख्रीष्ट दुलहा हुनुहुन्छ जसले "चर्चलाई माया गर्नुहुन्थ्यो र यसको लागि आफूलाई अर्पण गर्नुभयो" ताकि यो "एक गौरवशाली चर्च होस् र यसको दाग वा झुम्का वा त्यस्तो केहि छैन" (एफिसी २:१:5,27)। Diese Beziehung, so sagt Paulus, «ist ein großes Geheimnis, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde» (एफिसी २:१:5,32)।

यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तकमा यस विषयलाई लिएर आएका छन्। विजयी ख्रीष्ट, परमेश्वरको थुमाले दुलही, चर्चसँग विवाह गर्नुहुन्छ (प्रकाश १:: 19,6-;; २१: -9 -१०), र सँगै तिनीहरू जीवनको शब्दहरू घोषणा गर्छन् (प्रकाश :21,17:१)।

त्यहाँ अतिरिक्त रूपक र छविहरू छन् जुन चर्चलाई वर्णन गर्न प्रयोग गरिन्छ। चर्च एउटा यस्तो बगाल हो जसलाई हेरचाह गर्ने गोठालाहरू चाहिन्छ जसले ख्रीष्टको तर्फबाट तिनीहरूको हेरचाह गर्छन् (१ पत्रुस:: १-)); यो त्यस्तो मैदान हो जहाँ बिरूवाहरू र पानी हाल्नु मजदुरहरूको आवश्यकता छ (१ कोरिन्थी:: 1-)); चर्च र यसका सदस्यहरू दाखको बोट जस्तै हुन् (यूहन्ना १.15,5..XNUMX); चर्च भद्राक्षको रूख जस्तै छ (रोमी .11,17.२24-२XNUMX)

परमेश्वरको वर्तमान र भविष्यको राज्यको प्रतिबिम्बको रूपमा, चर्च रायोको दाना जस्ता हो जुन रूखमा उम्रन्छ जहाँ आकाशका चराहरूले शरण पाउँछन् (लूका १:: १-13,18-१-19); र खमीर जस्तै जुन संसारको पीठो मा आफ्नो बाटो बनाउँछ (Lukas 13,21), usw.

चर्च भनेको ख्रीष्टको शरीर हो र ती सबै समावेश हुन्छन् जुन "परमेश्वरले" सन्तहरूको चर्च "को सदस्यको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नुहुन्छ। (२ कोरिन्थी १ 1:१:14,33)। यो विश्वासीको लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि समुदायको सहभागिता भनेको येशू ख्रीष्ट नआएसम्म पिताले हामीलाई बचाउनुहुन्छ र हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ।

जेम्स हेन्डरसन द्वारा