म संग आउनुहोस!

Komm zu mirहाम्रो तीन वर्ष पुरानो पोती Emory ग्रेस जिज्ञासु छ र धेरै छिटो सिक्छ, तर सबै बच्चाहरु जस्तै उनी आफैलाई बुझाउन कठिनाई छ। जब म उनीसँग कुरा गर्छु, उनले मलाई हेरी र सोच्छिन्: मैले तिम्रो मुख घुमाएको देखे, म शब्दहरू सुन्छु, तर मलाई के थाहा छ मलाई के भन्नु हुँदैन तपाईलाई। त्यसो भए म मेरो पाखुरा खोल्छु र भन्छु: आऊ! उनी आफ्नो प्रेम पाउन दौडिन।

यसले मलाई उनको बुबा सानो हुँदाको सम्झना गराउँछ। कहिलेकाहीँ उसले बुझ्दैनथ्यो किनभने उहाँसँग आवश्यक जानकारी थिएन र अन्य परिस्थितिहरूमा उहाँसँग बुझ्ने अनुभव वा परिपक्वता थिएन। मैले उसलाई भने: तिमीले मलाई विश्वास गर्नुपर्छ नत्र पछि बुझ्नेछौ। जब मैले यी शब्दहरू भनेँ, म सधैं परमेश्वरले अगमवक्ता यशैया मार्फत भन्नुभएको कुरा सम्झन्छु: "मेरा विचारहरू तपाईंका विचारहरू होइनन्, न त तपाईंका मार्गहरू मेरा मार्गहरू हुन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तर जसरी स्वर्ग पृथ्वीभन्दा अग्लो छ, त्यसरी नै मेरा चालहरू पनि छन्। तिम्रा मार्गहरूभन्दा उच्च, र मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचारहरूभन्दा माथि” (यशैया ५:१५)5,8-9)।

उहाँ आफैंमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वर हामीलाई सम्झाउँनुहुन्छ। हामीले सबै जटिल विवरणहरू बुझ्नुपर्दैन, तर हामी उहाँमा भरोसा छ कि उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ। हामी पूर्ण रूपमा परमेश्वरको अनुग्रह, दया, पूर्ण क्षमा, र बिनाशर्त प्रेम बुझ्न सक्दैनौं। उहाँको प्रेम म दिन सक्ने कुनै पनि प्रेम भन्दा धेरै छ; यो बिना शर्त हो। यसको मतलब, उहाँ कुनै पनि हिसाबले ममा निर्भर हुनुहुन्न। भगवान प्रेम हुनुहुन्छ। केवल भगवान प्रेम छ र यो अभ्यास, तर उहाँ प्रेम व्यक्तित्व हो। उहाँको कृपा र क्षमा कुल छ - उसलाई कुनै सीमान्त छैन - उसले पापलाई मेटायो र हटायो जहाँसम्म पूर्व पश्चिमबाट हटाइन्छ - यसका कुनै कुरा स्मृतिमा रहँदैन। उसले कसरी गर्छ? मलाई थाहा छैन; उहाँका मार्गहरू मेरो मार्गहरू भन्दा उच्च छ र म यसको लागि उहाँलाई प्रशंसा गर्दछु। उसले भर्खरै हामीलाई उहाँ कहाँ आउन भन्यो।
एमोरी, हाम्री नातिनीले मेरो मुखबाट निस्कने सबै शब्दहरू बुझ्न सक्दिनन्, तर मैले आफ्नो पाखुरा खोल्दा उनी बुझ्छिन्। उनलाई थाहा छ कि हजुरबुबाले उनीलाई माया गर्नुहुन्छ यद्यपि म मेरो प्रेमको वर्णन गर्न सक्दिन किनकि मेरो विचारहरू यस अवस्थामा उसको दिमागले बुझ्न सक्ने भन्दा बढी छ। भगवानको लागि पनि जान्छ। हामीप्रतिको उहाँको प्रेम हाम्रो समझ बाहिरका तरिकाहरूमा व्यक्त गरिएको छ।

येशू मानिस किन हुनुभयो र उहाँको जीवन, मृत्यु र पुनरुत्थानको सम्पूर्ण अर्थ तिनीहरू सबैले बुझ्न सक्दैनन्। तर एमोरीलाई जस्तै तपाईंलाई थाहा छ प्रेम के हो र यसको मतलब के हो जब येशूले हतियार खोल्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ: "मकहाँ आउनुहोस्!"

ग्रेग विलियम्स द्वारा