पत्रिका उत्तराधिकारी 2015-01

03 उत्तराधिकार २०१ 2015 ०२           

उत्तराधिकारी पत्रिका जनवरी - मार्च २०१।

तीर्थयात्रा

 

हाम्रो वास्तविक पहिचान र अर्थ - जोसेफ टावाच द्वारा

म १००% Venda होइन - Takalani musekwa द्वारा

यदि म भगवान हुँ - बार्बरा Dahlgren

भगवान को राज्य (भाग 3) - गैरी Deddo द्वारा

राजा सोलोमन खान (भाग २२) - गॉर्डन ग्रीन द्वारा

भजन & र १०: प्रशंसा र निमन्त्रणा - टेड जोनस्टन