विश्वास - अदृश्य देख्नुहुन्छ

येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानको उत्सव मनाउन केवल to देखि weeks हप्ता बाँकी छ। येशू मर्नुभयो र बौरिउठ्नुभएपछि हामीलाई दुइटा कुरा भयो। पहिलो यो हो कि हामी उहाँसँगै मरे। र दोस्रो कुरा यो हो कि हामी उहाँसँगै हुर्केका थियौं।

Der Apostel Paulus drückt es so aus: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit (Kolosser 3,1-4).

जब हाम्रा पापहरूको लागि ख्रीष्ट क्रूसमा मर्नुभयो, तपाईं र म सहित सबै मानिसजाति एक आध्यात्मिक अर्थमा त्यहाँ मर्नुभयो। हाम्रो ठाउँमा प्रतिनिधि भएर ख्रीष्ट मर्नुभयो। तर हाम्रो प्रतिस्थापनको रूपमा मात्र होइन, उहाँ मर्नुभयो र हाम्रो प्रतिनिधि भएर मृत्युबाट बौरेर उठ्नुभयो। यसको मतलब: जब उहाँ मर्नुभयो र बिउँताइनुभयो, हामी उहाँसँगै मरे र उहाँसँगै बिउँताइनुभयो। यसको मतलब यो हो कि पिताले हामी उहाँलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ जुन हामी उहाँमा छौं, उनको प्रिय पुत्रमा। हामीले गर्ने सबै कुरामा पिताले हामीलाई येशू प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा अब यो काम गर्ने हामी होइन, तर ख्रीष्ट हामीमा हुनुहुन्छ। येशूमा हामी पापको शक्ति र त्यसको दण्डबाट स्वतन्त्र भयौं। र येशूमा हामी उहाँमा र पितामा पवित्र आत्माबाट नयाँ जीवन पाउँदछौं। बाइबलले यसलाई नयाँ भनिन्छ वा माथिबाट जन्मन्छ। हामी नयाँ आत्माको आयाममा पूरा जीवन बिताउन पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा माथि जन्मिएका थियौं।

हामीले अघिल्लो पद र अन्य धेरै पदहरू पढेको पद अनुसार हामी स्वर्गको राज्यमा ख्रीष्टसँगै बस्दछौं। पुरानो आत्म मरे र एक नयाँ आत्म जीवनमा आयो। अब तपाईं ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि हुनुको रोमाञ्चक सत्य यो हो कि हामी अब उहाँसँगै चिनिन्छौं र उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले आफूलाई ख्रीष्टबाट टाढा जस्तो देख्नु हुँदैन। ख्रीष्टसँगको हाम्रो जीवन परमेश्वरमा लुकेको छ। ख्रीष्ट मार्फत र यसका माध्यमबाट हामी चिनिन्छौं। हाम्रो जीवन यस मा छ। यो हाम्रो जीवन हो। हामी उहाँसँगै एक हौं। हामी यसमा बाँचिरहेका छौं। हामी केवल पार्थिव बासिन्दा होइनौं; हामी स्वर्गका बासिन्दाहरू पनि हौं। म यसलाई दुई समय क्षेत्रहरूमा बस्नेको रूपमा वर्णन गर्न चाहन्छु - अस्थायी, शारीरिक र अनन्त, स्वर्गीय समय क्षेत्र। यी कुरा भन्न सजिलो छ। तिनीहरूलाई हेर्न अझ गाह्रो छ। तर ती सत्य हुन्, यदि हामीले हामीले सामना गरेका सबै दैनिक समस्याहरूसँग पनि व्यवहार गर्छौ भने।
 
पावलले यसलाई २ कोरिन्थी :2:१:4,18 मा यसरी वर्णन गरे: हामी जो हामी देख्न सक्दैनौं, तर अदृश्य हुन्छौं। किनभने के देखिने छ अस्थायी छ; तर के अदृश्य छ त्यो अनन्त छ। यी सबैको बिल्कुल यही बिन्दु हो। यो विश्वासको सार हो। हामी ख्रीष्टमा को हौं भनेर यस नयाँ वास्तविकतालाई हेर्दा हाम्रो सोचाइ परिवर्तन हुन्छ, साथै हामी अहिले के पार गर्दैछौं भन्ने सहित। जब हामी आफूलाई ख्रीष्टमा जीवितै भएको देख्छौं, तब हामी यस वर्तमान जीवनको मामिलाहरू कसरी व्यवहार गर्न सक्षम हुन्छौं भन्ने कुरामा ठूलो भिन्नता छ।

जोसेफ टोचबाट


PDFविश्वास - अदृश्य देख्नुहुन्छ